Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 1


auteur: A.J. van der Aa


bron: A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 1. J.J. van Brederode, Haarlem 1852


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[Matthijs Accama]

ACCAMA (Matthijs), kunstschilder, geboren te Leeuwarden, in 1702, was een broeder des voorgaanden, doch legde zich meer op geschiedkundige en zinnebeeldige onderwerpen toe. Hij had Italië bezocht en aldaar onderscheidene kopijen naar de groote meesters geschilderd, van welke er nog onder zijne aanverwanten moeten berusten. Ook vindt men van zijn werk op het Stadhuis te Leeuwarden en in meer andere openbare gebouwen. Hij overleed in zijne geboortestad in 1783, nadat hij zijne beide zonen, die hij mede tot de kunst opleidde, lang te voren had moeten zien ten grave dalen, zijnde de oudste Simon genaamd, die in 1735 geboren was, reeds in 1752 en Bernardus, in 1747 geboren, al in 1768 overleden.

Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der Vaderl. Schilderk., D. II. bl. 91 en 92. Immerzeel, Levens en werken der Schilders enz.