Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 1


auteur: A.J. van der Aa


bron: A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 1. J.J. van Brederode, Haarlem 1852


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 
[p. 460]

[Fokke van Aysma]

AYSMA (Fokke van), broeder van den voorgaande, was in het jaar 1564 en naderhand Schepen van Leeuwarden, en trad in het Verbond der Edelen. Dit noodzaakte hem om later de stad zijner inwoning te verlaten, ten einde grooter onheil voor te komen. Naderhand werd hij dan ook door den Raad des Konings in Friesland openlijk gebannen, zeker op last van Alva, die hem beschuldigde, ‘dat hij naar den kerkeraad te Antwerpen was gezonden, tot het aanhooren der voorstellingen nopens het aanbieden van drie millioenen schats aan den Koning ter verwerving van vrijheid in geweten en godsdienst.’

Zie Marcus, Sententiën van Alva, bl. 168; Te Water, Verbond der Edelen, St. II. bl. 171 en 172.