Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 15


auteur: A.J. van der Aa


bron: A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 15. J.J. van Brederode, Haarlem 1872


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[Mr. Paulus van de Perre]

PERRE (Mr. Paulus van de), in 1598 te Middelburg geboren, werd raad, schepen, eens burgemeester, daarna secretaris en vervolgens pensionaris zijner geboortestad. In 1652 werd hij met Jacob Cats en Gerrit Schaap naar Engeland gezonden, om ware het mogelijk, een vredebreuk met de toenmalige regering voor te komen. Vruchteloos liep deze bezending af. In den ongelukkigen eersten Engelschen oorlog keerde hij met Nieuwpoort, van Beverningh en Jongstal derwaarts, om tot vrede te handelen. Hij trok geenszins een gelijken lijn met de beide eerstgenoemden; maar was de belangen van den prins van Oranje meer toegedaan. Hij overleed gedurende dit gezantschap in Engeland den 14den Dec. 1653 in den ouderdom van 55 jaren. Zijn lijk werd gebalsemd en naar Zeeland vervoerd, waar het in de Oude of St. Petruskerk werd begraven, met zijn wapen en een daaronder aanhangend bord, waarop men in vergulde letters een latijnsch grafschrift leest, dat ook bij P. de la Rue gevonden wordt.

Smallegange noemt hem een ‘deftig wijs heer.’ Zijn afbeeldsel is door K. Slabbaert in het koper gebragt.

 

Zie M. Smallegange, Chr. van Zeeland, D. I, bl. 488; Lijst der Magistr v. Middelb.; Aitsema, Zaak. van Staat en Oorlog, D. VIII,

[p. 196]

bl. 608-667; Wagenaar, Vad. Hist. D. , bl. ; G. van Loon, Nederl. Hist. Gedenkpenn. D. II, bl. 369; Verbaal van haar Ho. Mo. Deputat. aan de Repub. van Engeland, Dl. 243-253; P. de La Rue, Staatk. Zeel. bl. 77 volgg.; Scheltema, Staatk. Nederl. Schotel, Geschied-, Letter- en Oudheidk. Uitspanningen, bl. 206 volgg. Dez, H. van Beverningh en Bruno van der Dussen.