Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters. Deel 2


auteur: A.J. van der Aa


bron: A.J. van der Aa, Nieuw biographisch anthologisch, en critisch woordenboek van Nederlandse dichters. Tweede deel C-N. W. de Grebber, Amsterdam 1845  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Johannes Jensius]

Jensius (Johannes), een der eerste taalgeleerde, Rector en Professor te Dordrecht en te Rotterdam, schreef in het begin der vorige eeuw lofdichten op de werken zijner tijdgenooten1. Zoo vinden wij onder anderen voor Valentijn's Oud en Nieuw Oost-Indiën, het volgende versje op diens afbeeldsel, hetwelk Jensius uit zijn eigen Latijn vertaald heeft.

[p. 295]
 
Hier ziet gij Valentijn, na 't leven afgemaalt,
 
Wiens arbeid nimmer kan na waarde zijn betaalt,
 
Het Oosten tweemaal van hem door en door gekropen,
 
Komt met hem uit zijn as rondom de wereld loopen,
 
Noord, West en Zuid beschoud nu 't Oosten kijkt zich blind
 
Aan zooveel wondren, die men hier te kijken vind.
 
Geluk kroonwaarde Man! voor al uw naarstig werken,
 
Draagt U de onsterflykheid op onvermoeide vlerken.