Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde


auteur: J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden


bron: J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde. L.J. Veen, Amsterdam 1888-1891  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Mr. Karel Jan Frederik Cornelius Kneppelhout van Sterkenburg]

Kneppelhout van Sterkenburg (Mr. Karel Jan Frederik Cornelius), broeder van den vorigen, geb. te Leiden 13 Sept. 1818, prom. aldaar 15 Jan. 1844, en woonde er ambteloos onder beoefening en bescherming der kunst, doch verliet in 1870 zijne geboortestad, om zijn winterverblijf te Utrecht te vestigen. Hij overleed ald. 17 Aug. 1885.

Onder medewerking van kundige vrienden, gaf hij op navolgenswaardige wijze uit: De gedenkteekenen in de Pieterskerk te Leyden verzameld en beschreven, Leid. 1864-'68.

(Hand. Mij. Ned. Lett., 1888.)