Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde


auteur: J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden


bron: J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde. L.J. Veen, Amsterdam 1888-1891  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Cornelis Loosjes]

Loosjes (Cornelis), geb. 7 Nov. 1723 te Zaandam, zoon van den voorg., achtereenvolgens leeraar bij de Doopsgez. gemeenten van Gouda, Oostzaandam en Haarlem, overl. daar 5 Jan. 1792. Hij was de oprichter der Vaderl. Letteroef. en gaf daarin vooral de boekbeschouwingen, terwijl zijn broeder Petrus voor het Mengelwerk zorgde. Hij was zeer bevriend met Elisabeth Wolff, geb. Bekker, die meermalen verklaarde, dat hij op hare ontwikkeling en inzichten grooten invloed had.