Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde


auteur: J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden


bron: J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde. L.J. Veen, Amsterdam 1888-1891  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Julius Octaaf de Vigne]

Vigne (Julius Octaaf de), zoon van den voorgaande, geb. 19 Nov. 1844 te Gent, waar hij studeerde aan de Hoogeschool en zich als advocaat vestigde. Hij was eenige jaren provinciaal- en gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger van Gent, in welke stad hij thans schepene van onderwijs is.

Eerst gaf hij verschillige bijdragen in de Studenten-almanakken, uitgegeven door het taalminnend studenten-genootschap ‘'t zal wel gaan!’ en dan in het Nederlandsch Tijdschrift en in het Nederlandsch Museum. Afzonderlijk gaf hij in het licht: Kiezers-handboek of uitleggingen op de Belgische kieswetten, Gent 1871; Belgische kieswetboek van 18 Mei 1872, Nederlandsche vertaling met ophelderingen, Gent 1872; De Zuidnederlandsche schrijvers van het tijdstip der Fransche Overheersching, Antw. 1873; De wet op de jacht van 29 Maart 1873 en het reglement op de insectenvretende vogels, met Nederlandsche vertaling, Gent 1874; De Staatswetten van België, (Grondwet, Provinciale wet, Gemeentewet, Kieswetboek), officiëele tekst met Nederlandsche vertaling, Gent 1874; De Diensttijd in het Leger, Gent 1887.