Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde


auteur: J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden


bron: J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde. L.J. Veen, Amsterdam 1888-1891  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Ignatius Walvis]

Walvis (Ignatius), geboren te Utrecht in 1653, was kapelaan bij den Vertegenwoordiger van het hof te Weenen bij de Staten-Generaal, later pastoor der Oud-Katholieke gemeente te Gouda, waar hij 6 Mei 1714 overleed.

Hij schreef: Beschrijving der stad Gouda door I.W., 2 dln., Gouda en Leid. z.j. (1713).