Toetzsteen der ware leeraren


auteur: D.V. Coornhert


bron: D.V. Coornhert, ‘Toetzsteen der ware leeraren’, uit: D.V. Coornhert, Wercken. Deel I, Jacob Aertsz. Colom, Amsterdam 1631


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Toetzsteen der ware leeraren

D.V. Coornhert


Inhoudsopgave

Toetzsteen der VVare Leeraren.

Voorreden.

Vermaaninghe aan den Leser.

Toetzsteen der ware Leeraren. Eerste Capittel. Wat een vvaarachtigh Leeraar is.

ij. Capittel. Van verscheyden namen ende diensten inden Ouden ende Nievven Testamenten beschreven zijnde.

iij. Capittel. Vander Leeraren Sendinghe behooren die Leerlinghen oock seker te vvesen.

iiij. Capittel. Vande sonderlinghe Sendinghe met heure sekerheyt.

v. Capittel. Vande alghemeyne Sendinghe.

vj. Capittel. Vande merckteeckenen der vvare Propheeten ende Leeraren.

vij. Capittel. Verscheydē benamingē in de H. Schrift den vvaren Leeraren ghegheven.

viij. Capittel. Vander vvare Leeraren bynamen.

ix. Capittel. Vande bynamen diemen vvaren Leeraar niet met Waarheyt en mach gheven.

x. Capittel. Van de eyndtlijcke orsaken daar toe de Leeraar dient.

xj. Capittel. Wat hem van noode is te hebben die een vvarachtigh Leeraar sal vvesen.

xij. Capittel. Wat het eyghentlijcke Ampt zy eens vvaren Leeraars.

xiij. Capittel. Wat eens vvaren Leeraars vvercken zijn.

xiiij. Capittel. Wat een vvarachtig Predicant niet en doet of vverckt.

xv. Capittel. Wat een vvarachtigh Leeraar leert.

xvj. Capittel. Hoe een vvarachtigh Leeraar leert.

xvij. Capittel. Vande vruchten eens vvaren Leeraars.

xviij. Capittel. Vander vvare Leeraren Cruys, Lijden ende Vervolginghe.

xix. Capittel. Vander oprechte Leraren Crijgshandelinghe ende Wapenen.

xx. Capittel. Vander vvare Leeraren Belooninghe.

xxj. Capittel. By vvien het Oordeel staat vande vvare Leeraren.

Cort besluyt van dit Boecxken

Tafele.