Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800


auteur: E.O.G. Haitsma Mulier en Anton van der Lem


bron: E.O.G. Haitsma Mulier en G.A.C. van der Lem (samenstelling), Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800. Nederlands Historisch Genootschap, Den Haag 1990


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

452 Spaan, Gerrit van

Rotterdam, 12 februari 1651 - Rotterdam, 28 augustus 1711

Van Spaan was bakker van beroep en bezocht slechts de lagere school: hij kende geen vreemde talen. In 1670 had hij aangemonsterd op een vloot die een strafexpeditie tegen Algerijnse zeerovers ondernam, die echter mislukte. Behalve zijn historisch werk publiceerde Van Spaan gidsen over Afrika en Azië en schreef hij toneelstukken. Hij onderhield contact met P. Rabus*.

 

a Beschrijvinge der stad Rotterdam, en eenige omleggende dorpen, verdeeld in III boeken. Het I. verhandeld Hollands opkomst, bevolking, oorlogen en rampen; benevens de heldendaden der Rotterdammers, en andere Zuid- en Noord-Hollandse steden en nabuerige provincien. Het II. spreekt van eenige rondom Rotterdam gelegene dorpen, en eenige aanmerkelijke voorvallen. Het III. behelst Rotterdams begin, opkomst, vergrooting en uitlegging; als mede de voornaamste gebouwen van kerken, kloosters, kapellen en andere gestigten. Verzien met authentijke stukken, handvesten en previlegien. Rotterdam 1698 [438 pp.; 8o], Amsterdam/Nieuwkoop 1969 (facs.); Rotterdam 1713, 1738 - Nijhoff/Van Hattum, 295-297.

 

Beschrijvinge van Rotterdam. H.C. Hazewinkel, ed. Antwerpen, 1942-1943.

Hazewinkel heeft het eerste boek weggelaten.

[p. 392]

b Gedenkwaardige geschiedenissen, volgens den rang der jaren, van het begin des werelds, tot het einde van 't jaar zeventien-honderd: behelzende, duure tyden, hongersnooden, verscheide oorlogszaken, en pestilentien; gevolgd van aardbevingen, donder, blixem, hagel, zneeuw, wind, regen, harde, en zachte winters: voorts rotten, muizen, en rupsen, met meer andere hemel-plagen. Nevens goe-koop koorn en wyn. Rotterdam 1701 [382 pp.; 8o].

Literatuur

Van der Aa, XVII, 872; NNBW, V, 781; H.C. Hazewinkel, ‘Een woord vooraf’, in: Beschrijvinge van Rotterdam (Antwerpen, 1942-1943); P.A. de Boer, ‘Een bakker en zijn nieuwsblad, Gerrit van Spaans Boere Kourier’, Rotterdams jaarboekje, (1988) 193-215.