De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Abraham van Diepenbeek]

ABRAHAM van DIEPENBEEK werd geboren in 's Hertogenbosch. Den tyd wanneer hy geboren is, weet ik niet, maar hy leefde nog in den jare 1662. Hy heeft van der jeugt af, en voorts den meesten tyd van zyn leven met het behandelen van doorluchtige voorwerpen doorgebragt, dat is glas, 't welk hy zoo konstig met beeldwerk en historien heeft weten te bewerken door 't penceel, dat hy in zyn tyd voor den besten meester in die Konst wierd geagt. Korn. de Bie zeit:

 
Hy wierd in Nederland genoemt de kloekste geest:
 
Was mals in 't schilderen, heel los en poezelagtig,
 
Ook vast geteekent: en zyn kleuren wonder kragtig.

Hy heeft de schilderkonst geleerd by den grooten Pet. Paul. Rubbens; en van een edelmoedigen geest zynde, heeft hy zig niet vernoegt met den lof dien hy door 't glasschilderen behaald had, maar begaf zig ook tot het Tafereelschilderen. Hier by ('t geen wy in de beschryving van Gouda gevonden hebben) kwam nog een tweede reden, te weten (nademaal het glas na het beschildert is, in een oven moet gegloeit worden) dat dit hem in Italien zynde verscheide malen mislukte, waar om hy 't zelve vervloekte en zig geheel tot het paneelschilderen begaf, 't geen hem zoo wel gelukt heeft, dat de Prins der Nederduitsche Dichteren, J. vanden Vondel, zyn Pourtret door hem zelf geschildert, met dit vaers vereerde:

[p. 290]origineel
 
Dus teekende Abraham zig zelven naar het leven.
 
Wy kennen hand en geest aan ommetrek en streek.
 
Zy vloeijen evenryk, gelyk een Diepenbeek.
 
'T wel schikken van natuur aan weinigen gegeeven
 
Is 't veld waar in hy weid met zyn begaaft penceel.
 
De vond van 's mans vernuft ontziet geen zonnestralen
 
Nog zelfs Apelles oog in Kerken en in Zaalen.
 
Laat tuigen print en doek, en koorglas en paneel.