De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Jan Baptist van Heil]

JAN BAPTIST van HEIL, geboren te Brussel, in 't jaar 1609. was een braaf Schilder in devote ordonantien, en pourtretten. Hy werd de beste, in vergelyking van zyne Broeders Daniel en Leo in Konst geagt. Van zyne werken

[p. 345]origineel

word getuigt, dat zy geestig van vinding zyn.

 
Want in uw werken, kort gezeit,
 
Is geest in overvloedigheit.

Zeit K. d. Bie.

Zy waren alle drie 1661, nog in leven, dus word 'er gezeit, dat de dood niet ligt zal

 
Van Heilens luister doen vergaan
 
Die in drie levens nog bestaan.