De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Gysbrecht Thys]

GYSBRECHT THYS was t' Antwerpen

[p. 145]origineel

geboren. Hy had zig gezet tot het schilderen van pourtretten, die hy zoo konstig en met een goede gelykenis, ja zoo zuiver en edel behandelde, dat de zelve in andere landen voor penceelkonst van van Dyk wierden aangezien. Ook was 'er in dien tyd een NICOLAAS LOYER, als mede GUILIAM GABRON Antwerpenaar, beroemt in 't schilderen van Goud, Zilver, Porcelyn, Bloemen en Fruit. Als ook een ARTUS WOLFART van Antwerpen, die zoo wel Zeedestukken als Boerteryen schilderde. En word hy geprezen om zyn fraaije schikking en kloek penceel. By hem is te stellen zyn Stadgenoot EGMONT, braaf pourtretschilder Leerling van A.v. Dyk. Ook komen in aanmerking de gezelschapschilders A. PARDANUS, VUURPYL, DUISTER, HEERSCHAP, enz.

Ik schei hier af, naardien dit wel naar een Brabandse Begraafnis-Ceel zou gelyken, daar men de namen der levenden met hunne eertytelen uit opleest om den Overledenen te verzellen tot aan hunne Grafsteden. De overige (gelyk de Aanspreekers der Dooden t' Amsterdam gewoon zyn te zeggen) konnen malkander in goede orde volgen.