De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Jan van Alen]

JAN van ALEN of hy een Amsterdammer van geboorte is, weet ik niet, maar hy heeft 'er altyd gewoont, van zyn jeugt af, (welk begin genomen had 1651. tot zyn sterstyd in 't jaar 1698.) had het Penceel zodanig tot zyn wil, dat hy alle wyze van schilderen wist na te bootsen, inzonderheid de Vogelstukken van Melchior de Hondekoeter, die hy zoo even gelyk wist na te volgen, dat de beste kenners dikwils verlegen stonden, als hun oordeel daar over gevergt werd.

Onze van Alen stond niet kwalyk by die konstgreep, aangezien de penceelkonst van Hondekoeter by zyn leven willig aan den man raakte, dat thans zulk een vaart niet loopt. Dog zulk doen by Melchiors leven was een nagel aan zyn Dootkist, door dien 'er op deze wyze zoo veel geschilderde Hanen en Hoenders in de waereld kwamen, dat 'er een afslag in den prys door te dugten stond. Het zy, zoo 't zy, Melchior had twee kwaatjes, een binnen en een buitens huis, en dus was het niet te verwonderen dat hy by wylen den druk met geestverkwikkend vocht van zyn hart spoelde.