De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Barent Gaal]

BARENT GAAL van Haarlem was een Leerling van Wouwerman, welks aart van schilderen hy al vry wel wist na te bootsen. Zyn penceelwerk bestaat ook wel meest in Bataljes, en pleisterplaatsen. Hy was doorgaans wat eygenzinnig in zyn doen, en koesterde dat gebrek, tot zyn nadeel.

'T gebeurde dat een Heerschap, voor wien hy eenig werk onderhanden had, hem ging bezoeken om het zelve te zien daar hy juist geen zin toe had. Des belaste, hy te zeggen dat hy niet t' huis was, en dat zoo luid dat het de Heer hoorde, die daar op henen ging, en voornam hem dit met gelyke munt te betalen. Het stuk gedaan zynde ging hy daar meê naar den Heer voor wien hy het geschildert had: maar deze hem hoorende aankloppen, stak 't hoofd ten venster uit en riep hem toe: Ik ben niet t'huis of hy daar tegen zeide, ik zie dat gy t'huis zyt, 't mogt niet helpen. Want hy kreeg tot antwoord, Gy ziet dat ik t'huis ben; als ik laatst aan uw huis kwam hoorde ik dat gy in huis waart, en moest egter heen gaan. Gelyk hy zig dan eindelyk ook moest getroosten met zyn stuk weder te vertrekken.