Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid


auteur: K. ter Laan


bron: K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid. G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij, Den Haag / Djakarta 1952 (tweede druk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Mr. Louis Franck]

Franck, Mr. Louis -, geb. 1868 te Antwerpen, hoogleraar te Brussel in 't zeerecht; 1906 liberaal Kamerlid, werkte tijdens de bezetting voor de belangen van Antwerpen, 1918 geïnterneerd; min. v. Koloniën 1918-'24; gouverneur van de Nationale Belgische Bank; stabiliseerde de franc; 1926. Ijverde voor de Vlaamse taalwetten: de wet Franck-Seghers op 't M.O., 1910; voorstel tot vervlaamsing der Gentse hogeschool met Van Cauwelaert en Anseele, 1912. De drie ‘kraaiende hanen’.