Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid


auteur: K. ter Laan


bron: K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid. G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij, Den Haag / Djakarta 1952 (tweede druk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Thomas de Keyser]

Keyser, Thomas de -, 1597-1651, uit Utrecht, neef van de bouwmeester, beursknecht te Amsterdam en tevens met Adam van Germez de beroemdste toneelspeler, vooral in heldenrollen. Hij droeg Vondels Prijsvraag voor in de Schouwburg.