Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid


auteur: K. ter Laan


bron: K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid. G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij, Den Haag / Djakarta 1952 (tweede druk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Hippoliet van Peene]

Peene, Hippoliet van -, 1811-'64, uit Kaprijke bij Eeklo in Vlaanderen, studeerde te Leuven, werd dokter in zijn geboorteplaats en later te Gent. Hij is de dichter van het volkslied De Vlaamse Leeuw, 1845. Hij schreef 35 toneelstukken. Zijn eerste was Keizer Karel en de Berchemsche Boer, blijspel, 1841; van 't zelfde jaar zijn historisch drama Jacob van Artevelde. Verder Willem van Dampierre, 1847; Het Belfort of de Koop van Vlaanderen. Zijn stukken werden opgevoerd door Broedermin en Taelyver van Gent. Op het 400-jarig jubelfeest der Fonteinisten in 1848 werd zijn stuk Jan de Vierde bekroond. Hij is de eerste moderne Vlaamse toneelschrijver. Zijn Brigitta of de Twee Vondelingen, blijspel met zang, werd voor de eerste maal te Gent vertoond door ‘Broedermin en Taelyver’ bij de inwijding van de Minard-Schouwburg, 1847. Bij de viering van het 25-jarig bestaan van het genootschap in 1858 schreef Nap. de Stanberg een verhandeling over Van Peene en zijn werken. Een nieuwe studie gaf Alfred Bertrang uit in 1903.