Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid


auteur: K. ter Laan


bron: K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid. G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij, Den Haag / Djakarta 1952 (tweede druk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Dr. Klaas Sybrandi]

Sybrandi, Dr. Klaas -, 1807-'72, doopsgezind predikant te Haarlem; schreef o.a. over Vrouwe Bilderdijk als kinderdichteres; vertaalde De Peri van Moore, 1834; verhandelde Over Vondel en Shakespeare; hoofdredacteur v.d. Konst- en Letterbode, 1841-'53; beschreef het leven van Limburg Brouwer, D.J. v. Lennep en H.A. Meyer.