Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1


auteur: P.C. Molhuysen en P.J. Blok


bron: P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1. A.W. Sijthoff, Leiden 1911


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[Nobel, Mr. Willem]

NOBEL (Mr. Willem), geb. te Rotterdam Febr. 1633, overl. aldaar 11 Maart 1667, was de zoon van Willem Dircksz. Nobel en Commertge Huybrechts. Hij werd 10 Mrt. 1654 (met onjuisten leeftijd in het ged. Album. Stud.) als student te Leiden ingeschreven en promoveerde aldaar in de rechten. In zijn vaderstad vestigde hij zich als advocaat en later werd hij ook advocaat bij het Hof van Holland. In 1658 was hij schepen van Schieland, in 1659 kreeg hij zitting in de regeering van Rotterdam, van 1661-1666 was hij vroedschapslid, in 1664 gedeputeerde ter dagvaart, van 1665-1667 lid van het college der admiraliteit in Zeeland. Hij was waarschijnlijk een achterneef van den hiervoor genoemden Henrick Willemsz. Nobel en huwde 18 Juni 1658 te Rotterdam met Suzanna van Bergen.

Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.

Moquette