Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2


auteur: P.C. Molhuysen en P.J. Blok


bron: P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2. A.W. Sijthoff, Leiden 1912


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 
[p. 501]

[Graeff, Jan de (1)]

GRAEFF (Jan de) (1), zoon van Pieter (zie kol. 490), gehuwd met Stein Braseman, komt voor op de regeeringslijst als vroedschap in 1542 en als schepen in 1543. Hij woonde op 't Water of Damrak tusschen Dam en Papenbrug, toenmaals Vijgendam genaamd, in het huis geheeten ‘de Keyser’, waar hij een lakenhandel dreef. In 1539 was hij waardijn van de lakenen. Teruggekomen uit Antwerpen, de toenmalige stapelplaats van de engelsche lakenen, bleef hij in Noord-Brabant vertoeven en wilde er zich vestigen, doch, door zijn zoons overreed, kwam hij te A. terug, waar hij in 1553 overleed. Deze zoons waren Pieter overl. reeds vóór 1547, Lenaert (kol. 501), Dirk (kol. 497) en Jacob gehuwd met Geertge Claes Coppensdr. van Ouder Amstel. Sommigen van diens afstammelingen hebben zich met amsterdamsche en andere aanzienlijke familiën vermaagschapt.

Zie: Literatuur bij Pieter de Graeff (kol. 502 vlg.).

Veder