Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4


auteur: P.C. Molhuysen en P.J. Blok


bron: P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4. A.W. Sijthoff, Leiden 1918


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[Duyn, Nicolaas van der (2)]

DUYN (Nicolaas van der), (2), geb. 1678, overl. 29 Mei 1728, oudste zoon van Adam (kol. 541). Hij werd 3 October 1706, evenals zijn vader, kolonel-commandant van het regiment gardes te paard van Holland en Westfriesland, 17 Mei 1707 chef van dit regiment, 2 Mei 1718 kwartiermeestergeneraal van de cavalerie, 2 Januari 1720 kwartierm.-generaal van het leger, 4 Aug. 1727 generaalmajoor. In den slag bij Ramilies werd hij in een oogenblik van verwarring gevangen genomen. Hij huwde 1709 Anthonia Jacquelina Hesselt van Dinther, overl. Rhenen 25 April 1739, dr. van Mathias en Jacquelina Henriette Mastini. Na den dood van haar echtgenoot verkocht zij in 1729 's Gravenmoer aan haar zwager Adam Adriaan; zij hertrouwde met luitenant-generaal Joan Carel Smissaert.

Kinderen uit haar 1e huwelijk waren Jacob Hendrik van der Duyn, die als kapitein-luitenant bij de gardes te paard sneuvelde in den slag bij Raucoux 11 Oct. 1746; Willem Adam, die als luitenant bij de gardes te paard gebleven is in den slag bij Lafeld 2 Juli 1746; Maria Wilhelmina, geb. 8 Febr. 1715, overl. te Maastricht 24 Febr. 1783, die 15 April 1743 in het huwelijk trad met Mr. Mattheus Lestevenon, heer van Berkenrode en Strijen, ambassadeur bij het hof van Frankrijk (welk huwelijk 1755 ontbonden werd); en Geertruid, die 27 Oct. 1753 ongeh. overleed.

Uit welwillend verstrekte inlichtingen, vooral van het krijgsgesch. archief. Zie ook Europ. Mercurius Juli 1747, 50; Bosscha, Neerl. held. te land, naamregister; A.J. van der Meulen, Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek IV, 403; Naemregister der Heeren militaire officieren, 1746; Nederlands wondertoneel, geopent in de jaren 1747 en 1748 (Leiden 1749), I, 187.

Koolemans Beijnen