Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 5


auteur: P.C. Molhuysen en P.J. Blok


bron: P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 5. A.W. Sijthoff, Leiden 1921


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 
[p. 1]

A.

[Abbema, IJdo of Edo]

ABBEMA (IJdo of Edo), zoon van Sipke Abbema en Rienk Baringa, woonachtig te Sneek, waar hij 1566 burgemeester was en waar hij veel vertrouwen genoot. Hij sloot zich aan bij den opstand tegen Spanje en werd 24 Augustus 1568 door Alva te Antwerpen ingedaagd, maar verscheen niet op deze oproeping. Met andere aanzienlijke Friezen beijverde hij zich in 1572, om de friesche steden van het spaansche gezag bevrijd te houden, o.a. om Leeuwarden tot de partij van den opstand te doen overgaan. Hij was gehuwd met Eedwer Popma.

Zie: Bor, 4o. I. 383; van Meteren (Amst. 1786) II 71; te Water, Verbond der Edelen II 139.

Haak