Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10


auteur: P.J. Blok en P.C. Molhuysen


bron: P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10. A.W. Sijthoff, Leiden 1937


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet


 i.s.m. 

[Munnicks, Johannes]

MUNNI(C)KS (Johannes), geb. te Utrecht in 1652, overl. ald. in 1711, geneeskundige. Hij studeerde aan de universiteit zijner geboortestad, en gaf reeds tijdens zijn studie een werk uit: Tractatus de urinis earumque inspectione (Utrecht 1674). Na zijn promotie werd hij tot lector in de anatomie en in 1678 tot hoogleeraar in de ontleeden plantkunde benoemd, welk ambt hij aan vaardde met de redevoering: De praestantia rei herbariae. Hij schreef verder: Chirurgia ad praxin hodiernam adornata, in qua veterum pariter ac neotericorum

[p. 657]

dogmata dilucide exponuntur (Utrecht 1686, Genève 1715); De re anatomica (Utrecht 1697). Zijn gezamenlijke werken zijn in 1740 in het licht verschenen. Ook heeft hij medegewerkt aan het 4e en 5e deel van den Hortus malabaricus (1683-85 fol.).

Zijn portret, geschilderd door A. Houbraken (?) is in de universiteit te Utrecht.

Zie: F.X. de Feller, Biographie universelle ou dictionnaire historique (nouvelle édition 1839) IV, 543: Winkler Prins' Geillustreerde Encyclopaedie 3e druk, XII, 158.

Verzijl