Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd


auteur: J.H. Swildens


bron: J.H. Swildens, Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd. W. Holtrop, Amsterdam 1781  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. X]origineelillustratie

 
Eendragt is onze eerste Deugd, is ons dierste pand:
 
Daar door bloeit elk Huisgezin, en het gantsche Land.

Ee

De Eendragt of eensgezindheid is de eerste Vaderlandsche Deugd. Daarom verkoozen onze Voor- ouders ook zulk een Wapen en zulk eene leerryke en algemeene Zinspreuk.

‘Kinderen moeten eendragtig leeven. 'Er moet Eendragt heerschen tusschen Vader en Moeder, tusschen een geheel Huisgezin, tusschen een geheel Maagschap, tusschen de Gebuuren, tusschen alle de inwooners eener Stad of Plaats, tusschen Regenten en Onderdaanen. Dus alleen kan een Huisgezin, eene Maagschap, eene Stad of Landstreek recht gelukkig zyn’.

Eendragt moet 'er heerschen tusschen de Steden en Dorpen in elke Provintie, en tusschen alle de zeven Provintien. Dan eerst kan ons geheele Vaderland recht bloeijen, en vermogend en aanzienlyk zyn’. Dit alles kan ons Wapen ons overal herinneren: want men vindt het overal.

(Veele schouders draagen hier eenen last. Veele pilaaren één gebouw. De kindertjes speelen eendragtig rondom het Standbeeld. De Staaten gaan naar de eendragtige Vergadering.)