Jacob Kramers Jz.

Nouveau dictionnaire neêrlandais-français (1884)

genre: sec - taalkunde
subgenre: woordenboek / lexiconBeschikbare tekst in de dbnl

Nouveau dictionnaire neêrlandais-français (alleen scans beschikbaar) , 1884 (2de druk)

Terug naar overzicht