Matthias de Vries

De visscherijen, geheeten het Vroon, ten jare 1433 aan de stad Leiden in erfpacht gegeven (1858)

genre: sec - letterkunde
subgenre: studieBeschikbare tekst in de dbnl

De visscherijen, geheeten het Vroon, ten jare 1433 aan de stad Leiden in erfpacht gegeven, 1858

Secundaire literatuur in de dbnl

Jan Heemskerk Azn., ‘Eenige bedenkingen over de vroonvisscherij van Leiden.’ In: De Gids. Jaargang 22 (1858)


Terug naar overzicht