Petrus Weiland

Nederduitsche spraakkunst (1805)

genre: sec - taalkunde
subgenre: studieBeschikbare tekst in de dbnl

Nederduitsche spraakkunst, 1805

Secundaire literatuur in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Nederduitsche Spraakkunst, door P. Weiland, uitgegeven in naam en op last van het Staatsbestuur der Bataafsche Republiek. Te Amsterdam, bij J. Allart. 1805. In gr. 8vo. Behalve het Voorberigt enz. 328 bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1806 (1806)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Tabelle, behelzende de Hoofdsoorten der Nederduitsche Woorden, opgemaakt volgens de Nederduitsche Spraakkunst van P. Weiland, door eenen Schoolopziener. Leeuwarden, bij P. Wlarda.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1809 (1809)
Isaac van der Velde, ‘Derde periode: De spelling der werkwoordelijke vormen van 1804/1805-1806 tot heden.’, ‘XI’ In: De tragedie der werkwoordsvormen (1956)
J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, ‘19 Een nationale taal’ In: 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (2001)


Terug naar overzicht