Over het gehele werk

over Stadhouder Willem III

over Maria Stuart