Over het gehele werk

over K.H. Heeroma

over G.G. Kloeke

over A. van Loey

over G.S. Overdiep

over C.G.N. de Vooys