Over het gehele werk

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 delen)


Over dit hoofdstuk/artikel

over Foppe Sirtema van Grovestins

G.A. Wumkes