auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Jan Baptist David

geboren: 25 januari 1801 te Lier
overleden: 24 maart 1866 te Leuven


Biografie(ën) over Jan Baptist David

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1803-1900, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1868 (1868)
Jan van Ruusbroec, Werken. Deel 6. Die chierheit der gheestelijker brulocht. Vanden blinckenden steen. Dat boec der hoechster waerheit (1868)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Jan Baptist David

Nederduytsche spraekkunst (2 delen), 1833-1835
Nederduytsche spraekkunst. Deel 1, ca. 1833
Nederduytsche spraekkunst. Deel 1 (alleen scans beschikbaar) , 1834 (2de druk)
Nederduytsche spraekkunst. Deel 2 (alleen scans beschikbaar) , 1835
Vaderlandsche historie (11 delen), 1842-1866
Vaderlandsche historie. Deel 1, 1842-1866
Vaderlandsche historie. Deel 10, 1842-1866
Vaderlandsche historie. Deel 11, 1842-1866
Vaderlandsche historie. Deel 2, 1842-1866
Vaderlandsche historie. Deel 3, 1842-1866
Vaderlandsche historie. Deel 4, 1842-1866
Vaderlandsche historie. Deel 5, 1842-1866
Vaderlandsche historie. Deel 6, 1842-1866
Vaderlandsche historie. Deel 7, 1842-1866
Vaderlandsche historie. Deel 8, 1842-1866
Vaderlandsche historie. Deel 9, 1842-1866
Geschiedenis van Sint-Albertus van Leuven, 1843
Nederduitsche spraekkunst voor middelbare scholen en collegien (alleen scans beschikbaar) , 1853
Geschiedenis van de stad en de heerlykheid van Mechelen, 1854
Van Maerlants Rymbybel (4 dln), 1858-1864
Werken van Jan van Ruusbroec (5 dln), 1858-1868

Uitgaven van Jan Baptist David

Nederlandsche gedichten, 1869

Werken in een editie van Jan Baptist David

De ziekte der geleerden (1848-1854)
Werken. Deel 1 (1858)
Werken. Deel 2. Vanden gheesteliken tabernakel (1858)
Rijmbijbel (1858-1859)
Werken van Jan van Ruusbroec (6 delen) (1858-1868)
Werken. Deel 3. Vanden XII dogheden. Een spieghel der ewigher salicheit. Vanden kerstenen ghelove (1860)
Werken. Deel 4. Dat rike der ghelieven. Vanden vier becoringhen. Vanden seven sloten. Van seven trappen (1861)
Werken. Deel 5. Vanden twaelf beghinen (1863)

Primaire teksten van Jan Baptist David elders in de dbnl

Jan Baptist David, ‘Over de regelmatigheyd in de spelling by de oude Nederduytsche schryvers.’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 3 (1839)
Jan Baptist David, ‘Over de Bilderdyksche afwykingen van het gewoon schryfgebruyk in Holland.’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 3 (1839)
Jan Baptist David, ‘Over de regelmatigheid in de spelling, by de oude Nederduitsche schryvers.’ In: De Taalgids. Jaargang 1 (1859)
Jan Baptist David en Jan van Ruusbroec, ‘Een rymwerk van Jan van Ruysbroeck.’ In: Vaderlandsch museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis. Deel 3 (1859-1860)
Jan Baptist David, ‘Over een paer vraegstukken van taelkundigen aert.’ In: De Taalgids. Jaargang 2 (1860)
Jan Baptist David, ‘Voorrede.’ In: Werken. Deel 4. Dat rike der ghelieven. Vanden vier becoringhen. Vanden seven sloten. Van seven trappen (1861)
Jan Baptist David, ‘Voorrede.’ In: Werken. Deel 5. Vanden twaelf beghinen (1863)
Jan Baptist David, ‘Onuitgegeven Fransche aanspraken van Jan David.’ In: Het Belfort. Jaargang 8 (1893)
J.-J. Altmeyer, Paul Barbieux, Jan Baptist David, Barthélemy Dumortier, Prudens van Duyse, E.-C. de Gerlache, J.-B. van Hemel, Nicolaas Godfried van Kampen, Joan Melchior Kemper, Jacob Lodewijk Kesteloot, Johannes Kinker, Marten Jacob van der Maesen, Petronella Moens, J.-J. Moke, Johannes Leonardus Nierstrasz jr., Joannes Nolet de Brauwere van Steeland, Philippe Olinger, J.H. van der Palm, Jules van Praet, Lambert Quetelet, Frédéric de Reiffenberg, Jules de Saint-Genois, Adolf Siret, G.J.A. de Stassart, Hendrik Tollens, Peter Jozef Visschers, Jeronimo de Vries en J.F. Willems, ‘Lezingen. Brieven aan J.-L. Kesteloot en J.-Fr. Willems toegelicht door J. Bols.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1901 (1901)

Secundaire literatuur over Jan Baptist David in de dbnl

Jeronimo de Bosch Kemper, Jérome Alexandre Sillem en S. Vissering, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 38 (1874)
Paul Alberdingk Thijm, ‘De Vlaamsch-Belgische Letterkunde.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 2 (1879)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Onze zegedagen.’ In: Het Belfort. Jaargang 12 (1897)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Taalstudie in Vlaanderen in de 19de eeuw.’ In: Neerlandia. Jaargang 8 (1904)
Th. Coopman en L. Scharpé, Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde (1910)
Th. Coopman en L. Scharpé, Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde (1910)
F.A. Vercammen, ‘Thijm en David’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929 (1929)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Het Davidsfonds... oud én nieuw! Enkele flarden historie...’ In: Neerlandia. Jaargang 68 (1964)
Frans van Cauwelaert, ‘1 1897 een goed jaar voor de Vlaamse strijdbeweging: de huldedagen voor David, Ledeganck en Benoit. Betekenis van de Vlaamse gedachte’, ‘De Vlaamse Beweging in de eerste jaren van grotere volksmedezeggenschap. 1896-1904’ In: Gedenkschriften over Vlaamse Beweging en Belgische politiek (1971)
Mark B. Hanson, ‘De bisschoppelijke kolleges in West-Vlaanderen beroerd door de eerste spellingstrijd na 1830’ In: Biekorf. Jaargang 75 (1974)


Terug naar overzicht