auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Jean Baptiste David

geboren: 25 januari 1801 te Lier
overleden: 24 maart 1866 te Leuven


Biografie(ën) over Jean Baptiste David

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1803-1900, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1868 (1868)
Jan van Ruusbroec, Werken. Deel 6. Die chierheit der gheestelijker brulocht. Vanden blinckenden steen. Dat boec der hoechster waerheit (1868)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Jean Baptiste David

Nederduytsche spraekkunst (2 delen) (1833-1835)
Nederduytsche spraekkunst. Deel 1 (ca. 1833)
Nederduytsche spraekkunst. Deel 1 (1834)
Nederduytsche spraekkunst. Deel 2 (1835)
Vaderlandsche historie (11 delen) (1842-1866)
Vaderlandsche historie. Deel 1 (1842-1866)
Vaderlandsche historie. Deel 10 (1842-1866)
Vaderlandsche historie. Deel 11 (1842-1866)
Vaderlandsche historie. Deel 2 (1842-1866)
Vaderlandsche historie. Deel 3 (1842-1866)
Vaderlandsche historie. Deel 4 (1842-1866)
Vaderlandsche historie. Deel 5 (1842-1866)
Vaderlandsche historie. Deel 6 (1842-1866)
Vaderlandsche historie. Deel 7 (1842-1866)
Vaderlandsche historie. Deel 8 (1842-1866)
Vaderlandsche historie. Deel 9 (1842-1866)
Geschiedenis van Sint-Albertus van Leuven (1843)
Nederduitsche spraekkunst voor middelbare scholen en collegien (alleen scans beschikbaar) (1853)
Geschiedenis van de stad en de heerlykheid van Mechelen (1854)
Van Maerlants Rymbybel (4 dln) (1858-1864)
Werken van Jan van Ruusbroec (5 dln) (1858-1868)

Uitgaven van Jean Baptiste David

Nederlandsche gedichten (1869)

Werken in een editie van Jean Baptiste David

De ziekte der geleerden (1848-1854)
Werken. Deel 1 (1858)
Werken. Deel 2. Vanden gheesteliken tabernakel (1858)
Rijmbijbel (1858-1859)
Werken van Jan van Ruusbroec (6 delen) (1858-1868)
Werken. Deel 3. Vanden XII dogheden. Een spieghel der ewigher salicheit. Vanden kerstenen ghelove (1860)
Werken. Deel 4. Dat rike der ghelieven. Vanden vier becoringhen. Vanden seven sloten. Van seven trappen (1861)
Werken. Deel 5. Vanden twaelf beghinen (1863)

Primaire teksten van Jean Baptiste David elders in de dbnl

Jean Baptiste David, ‘Over de regelmatigheyd in de spelling by de oude Nederduytsche schryvers.’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 3 (1839)
Jean Baptiste David, ‘Over de Bilderdyksche afwykingen van het gewoon schryfgebruyk in Holland.’ In: Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. Deel 3 (1839)
Jean Baptiste David, ‘Over de regelmatigheid in de spelling, by de oude Nederduitsche schryvers.’ In: De Taalgids. Jaargang 1 (1859)
Jean Baptiste David en Jan van Ruusbroec, ‘Een rymwerk van Jan van Ruysbroeck.’ In: Vaderlandsch museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis. Deel 3 (1859-1860)
Jean Baptiste David, ‘Over een paer vraegstukken van taelkundigen aert.’ In: De Taalgids. Jaargang 2 (1860)
Jean Baptiste David, ‘Voorrede.’ In: Werken. Deel 4. Dat rike der ghelieven. Vanden vier becoringhen. Vanden seven sloten. Van seven trappen (1861)
Jean Baptiste David, ‘Voorrede.’ In: Werken. Deel 5. Vanden twaelf beghinen (1863)
Jean Baptiste David, ‘Onuitgegeven Fransche aanspraken van Jan David.’ In: Het Belfort. Jaargang 8 (1893)
J.-J. Altmeyer, Paul Barbieux, Jean Baptiste David, Barthélemy Dumortier, Prudens van Duyse, E.-C. de Gerlache, J.-B. van Hemel, Nicolaas Godfried van Kampen, Joan Melchior Kemper, Jacob Lodewijk Kesteloot, Johannes Kinker, Marten Jacob van der Maesen, Petronella Moens, J.-J. Moke, Johannes Leonardus Nierstrasz jr., Jan Nolet de Brauwere van Steeland, Philippe Olinger, J.H. van der Palm, Jules van Praet, Lambert Quetelet, Frédéric de Reiffenberg, Jules de Saint-Genois, Adolf Siret, G.J.A. de Stassart, Hendrik Tollens, Peter Jozef Visschers, Jeronimo de Vries en J.F. Willems, ‘Lezingen. Brieven aan J.-L. Kesteloot en J.-Fr. Willems toegelicht door J. Bols.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1901 (1901)

Secundaire literatuur over Jean Baptiste David in de dbnl

Jeronimo de Bosch Kemper, Jérome Alexandre Sillem en S. Vissering, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 38 (1874)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Onze zegedagen.’ In: Het Belfort. Jaargang 12 (1897)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Taalstudie in Vlaanderen in de 19de eeuw.’ In: Neerlandia. Jaargang 8 (1904)
Th. Coopman en L. Scharpé, Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde (1910)
Th. Coopman en L. Scharpé, Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde (1910)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Het Davidsfonds... oud én nieuw! Enkele flarden historie...’ In: Neerlandia. Jaargang 68 (1964)
Frans van Cauwelaert, ‘De Vlaamse Beweging in de eerste jaren van grotere volksmedezeggenschap. 1896-1904’, ‘1 1897 een goed jaar voor de Vlaamse strijdbeweging: de huldedagen voor David, Ledeganck en Benoit. Betekenis van de Vlaamse gedachte’ In: Gedenkschriften over Vlaamse Beweging en Belgische politiek (1971)
Mark B. Hanson, ‘De bisschoppelijke kolleges in West-Vlaanderen beroerd door de eerste spellingstrijd na 1830’ In: Biekorf. Jaargang 75 (1974)


Terug naar overzicht