auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Isaac Beeckman

geboren: 1588 te Middelburg
overleden: mei 1637 te Dordrecht?


Biografie(ën) over Isaac Beeckman

A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 2. Eerste en tweede stuk (1854)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7 (1927)
Isaac Beeckman, Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634. Tome 1: 1604-1619 (1939)

Werken van Isaac Beeckman

(geen titels beschikbaar)


Uitgaven van Isaac Beeckman

Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634. Tome 1: 1604-1619, 1939
Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634 (4 delen), 1939-1953
Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634. Tome 2: 1619-1627, 1942
Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634. Tome 3: 1627-1634 (1635), 1945
Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634. Tome 4: Supplément, 1953

Secundaire literatuur over Isaac Beeckman in de dbnl

E.J. Dijksterhuis, ‘Aanteekeningen en opmerkingen’ In: De Gids. Jaargang 101 (1937)
E.J. Dijksterhuis, ‘Een wensch vervuld’ In: De Gids. Jaargang 104 (1940)
P.J. Meertens, ‘Natuurwetenschappen’ In: Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw (1943)
E.J. Dijksterhuis, ‘Nieuwe boeken’ In: De Gids. Jaargang 116 (1953)
A.Th. van Deursen, ‘XII. Het verloop van de kerkelijke strijd’ In: Bavianen en slijkgeuzen (1974)
K. van Berkel, ‘II Academici en aristocraten (1620-1700)’ In: In het voetspoor van Stevin (1985)
K. van Berkel, ‘Voetnoot bij Beeckman: een antwoord aan Kubbinga. K. van Berkel’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 2 (1986)
K. van Berkel, ‘Problemen rond integratie en specialisatie in de wetenschapsgeschiedenis: de ‘molecuultheorie’ van Isaac Beeckman K. van Berkel’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 2 (1986)
H.H. Kubbinga, ‘Isaac Beeckman (1588-1637) en de molecularisering van de microcosmos. Een aspect van de ‘mechanisering van het wereldbeeld’ H.H. Kubbinga’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 2 (1986)
H.H. Kubbinga, Anton van der Lem en Marc Van Vaeck, ‘Commentaren en berichten’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 4 (1988)
H.H. Kubbinga, ‘H.H. Kubbinga Stof en vlak: Beeckman en Escher’ In: De Gids. Jaargang 152 (1989)
H.H. Kubbinga en Bert van Selm, ‘Commentaren en berichten’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 5 (1989)
H.H. Kubbinga, ‘Sciences, maths et art: Beeckman, Roberval et Escher’ In: Septentrion. Jaargang 19 (1990)
E.J. Dijksterhuis, Clio's stiefkind (1990)
K. van Berkel, ‘2 Isaac Beeckman 1588-1637’ In: Van Stevin tot Lorentz (1990)
Wouter Abrahamse, Marijke Barend-van Haeften, H. Duits, Anneke C.G. Fleurkens, Marjolein 't Hart, Luuc Kooijmans, H.H. Kubbinga, Mieke B. Smits-Veldt, Joke Spaans, Marijke Spies, Bart Jan Spruyt, Johan Verberckmoes, H. Vlieghe en Marijke J. van der Wal, ‘Signalementen’, ‘Henry Méchoulan, Amsterdam ten tijde van Spinoza. Geld & vrijheid. Amsterdam, Arbeiderspers. 290 pp. ISBN 90-295-3055-2. (Vertaling van Amsterdam au temps de Spinoza, Presses Universitaires de France, 1990).’, ‘J.M. Breedveldt Boer, Plafonds in Nederland 1300-1800 (RV Bijdrage 12) 's-Gravenhage, SDU, 1991. 120 pp. ISBN 90-12-06561-5. f 59,-.’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 9 (1993)


Terug naar overzicht