auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Adriaen van den Bergh

geboren: ?
overleden: na 1652

lid van: Rosemarynbloemken / De Pellicaan

Biografie(ën) over Adriaen van den Bergh

P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel 1 ABE-BYN (1821)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 3 (1914)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)

Werken van Adriaen van den Bergh

Don Jeronimo, maerschalk van Spanjen, 1638
Don Jeronimo, maerschalk van Spanjen, 1713 (?)

Primaire teksten van Adriaen van den Bergh elders in de dbnl

Adriaen van den Bergh, ‘De Engelsche Klock-dans.’ In: Hollands Nachtegaeltien verryct met een nieu twede deel genaemd Hollandts en Zeeuws Nachtegaels t'samen-gezangh (1633)
Adriaen van den Bergh, ‘Hollandts Nachtegaeljen.’ In: Hollands Nachtegaeltien verryct met een nieu twede deel genaemd Hollandts en Zeeuws Nachtegaels t'samen-gezangh (1633)
Adriaen van den Bergh, ‘[Grusella schoone Maeght]’ In: Hollands Nachtegaeltien verryct met een nieu twede deel genaemd Hollandts en Zeeuws Nachtegaels t'samen-gezangh (1633)
Adriaen van den Bergh, ‘['k Sie door 't lommer van de boomen]’ In: Hollands Nachtegaeltien verryct met een nieu twede deel genaemd Hollandts en Zeeuws Nachtegaels t'samen-gezangh (1633)
Adriaen van den Bergh, ‘[Ick kan mijn Phillisjen soet niet vinden]’ In: Hollands Nachtegaeltien verryct met een nieu twede deel genaemd Hollandts en Zeeuws Nachtegaels t'samen-gezangh (1633)
Adriaen van den Bergh, ‘[Amarilli vermoghe]’ In: Hollands Nachtegaeltien verryct met een nieu twede deel genaemd Hollandts en Zeeuws Nachtegaels t'samen-gezangh (1633)
Adriaen van den Bergh, ‘Lof-Rijmpjen ter eeren de jeugdighe Minne-Spiegel van den soet-vloeyenden Poëet en Rijmer P. Nootmans.’ In: Jeugdige minne-spiegel (1634)
Adriaen van den Bergh, ‘[Dartele Fillis, morgester]’ In: Amsteldamse vrolikheyt (1647)
Adriaen van den Bergh, ‘[Laest-mael Laura sliep]’ In: Amsteldamse vrolikheyt (1647)
Adriaen van den Bergh, ‘[Ras Laura laet u Schaepjens]’ In: 't Amsterdamse rommel-zootje, met verscheyde minne-deuntjes, lief-lockende vrijagie, en treffelijcke harders-sangen, door verscheyde gentile geesten gecomponeert. Met de antwoort op 't Menniste susjen (na 1650)

Secundaire literatuur over Adriaen van den Bergh in de dbnl

Hubert Meeus, ‘Adriaen vanden Bergh’ In: Repertorium van het ernstige drama in de Nederlanden 1600-1650 (1983)
J.A. Worp, ‘De zeventiende eeuw.’, ‘I. Het treurspel.’ In: Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Deel 1 (ca. 1972)


Terug naar overzicht