auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Ad den Besten

geboren: 11 maart 1923 te Utrecht
overleden: 31 maart 2015 te Amstelveen


Biografie(ën) over Ad den Besten

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Ad den Besten

Dubbel leven, De Ceder, 9, 1946
Verleden tijd, 1950
Stroomgebied. Een bloemlezing uit de poëzie van de naoorlogse dichtersgeneratie, 1953
Stroomgebied. Een inleiding tot de poëzie van de naoorlogse dichtersgeneratie, 1954
Tegen mijn verlies, 1957
Dichters van morgen. Een bloemlezing uit de poëzie van jonge dichters, 1958
Het landvolk. Oosterbeekse gedichten, door A. den B., Guillaume van der Graft, Muus Jaco
Loflied voor tegenstem, 1965
Ik uw dichter, 1968
Moderne literatuur, 1969
Dichten als daad. Opstellen over hedendaagse poëzie, 1973
Een stem boven het water uit, 1973
Geding om het lied, 1977
Wilhelmus van Nassouwe: het gedicht en zijn dichter, 1983
Poëzie om te zingen, 1998
Elke avond wordt het vroeger laat, 2008

Primaire teksten van Ad den Besten elders in de dbnl

Ad den Besten, ‘Ad. den Besten ‘Ik zal raad geven...’’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 17 (1939-1940)
Ad den Besten, ‘Ad den Besten Nijhoff en de na-oorlogse poëzie’ In: De Gids. Jaargang 116 (1953)
Ad den Besten, ‘Ad den Besten Sterven’ In: De Gids. Jaargang 117 (1954)
Ad den Besten, ‘Ad den Besten’ In: De Gids. Jaargang 117 (1954)
Ad den Besten, ‘Ad den Besten November’ In: De Gids. Jaargang 117 (1954)
Ad den Besten, ‘Ad den Besten Herfst’ In: De Gids. Jaargang 117 (1954)
Ad den Besten, ‘Ad den Besten Eenmaal te worden verstaan’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
Ad den Besten, ‘Ad den Besten Mistig’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
Ad den Besten, ‘Ad den Besten Postzegels zamelen’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
Ad den Besten, ‘Ad den Besten Tegen mijzelf’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
Ad den Besten, ‘Ad den Besten Riep Ik...’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
Ad den Besten, ‘Ad den Besten [Gedichten]’ In: Maatstaf. Jaargang 4 (1956-1957)
Ad den Besten, ‘Ad Den Besten de poëzie der ‘post-experimentelen’’ In: Maatstaf. Jaargang 6 (1958-1959)
Ad den Besten, ‘De poëzie van de jongste dichtergeneratie Door Ad den Besten’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1960 (1960)
J. Bernlef, Ad den Besten, Piet Calis, Jan G. Elburg, Karel Jonckheere, Paul Rodenko, Gabriël Smit, Victor E. van Vriesland en Jan Walravens, ‘Terugblik en perspectief Enquête over de nieuwe en nieuwste poëzie’ In: De Gids. Jaargang 125 (1962)
Ad den Besten, ‘Ingezonden’ In: De Gids. Jaargang 126 (1963)
Ad den Besten, ‘Ad den Besten / Dodelijk’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
Ad den Besten, ‘[Operaesje vers (vervolg)]’, ‘Paradisisch / Ad den Besten’ In: Trotwaer. Jaargang 2 (1970)
Ad den Besten, ‘[Operaesje fers]’ In: Trotwaer. Jaargang 3 (1971)
Ad den Besten, ‘Ad den Besten Understatement uit zelfbehoud’ In: Chr.J. van Geel. Een bundel over zijn poëzie (1979)
Ad den Besten, ‘Marnix als dichter’ In: Het boeck der psalmen Davids (1985)
Ad den Besten, ‘Bij de voltooiing van het ‘Corpus-Gysseling’ Amand Berteloot’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 31 (1988)
Ad den Besten, ‘Maljaars' moeiten met Marnix (en mij) Ad den Besten’ In: Literatuur. Jaargang 14 (1997)
Ad den Besten, ‘Ad den Besten De grote dag van onze vriend’ In: Liter. Jaargang 1 (1998)
Ad den Besten, ‘Ad den Besten Jan Wit redivivus’ In: Liter. Jaargang 2 (1999)

Secundaire literatuur over Ad den Besten in de dbnl

E.J. Dijksterhuis, Sj. Groenman, Ferdinand Langen, Willem van Maanen, A.N. Molenaar, Jaap Romijn, K. Strijd en C.F.P. Stutterheim, ‘Nieuwe boeken’ In: De Gids. Jaargang 113 (1950)
Paul Rodenko, ‘Paul Rodenko Den Besten en de Geest’ In: Maatstaf. Jaargang 2 (1954-1955)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘den Besten 1923-’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
Paul Rodenko, ‘Den besten en de geest’ In: Tussen de regels (1956)
Paul Rodenko, ‘28 De poëzie van Ad den Besten’ In: De sprong van Münchhausen (1959)
Piet Calis, Sybren Polet en Hans Sleutelaar, ‘Reacties op de poëzie-enquête’ In: De Gids. Jaargang 126 (1963)
Adriaan Morriën, ‘7’ In: Cryptogram (1968)
Adriaan Morriën, ‘6’ In: Cryptogram (1968)
Gerrit Komrij, ‘cursief’, ‘gerrit komrij / de lettertuinkabouters’ In: Maatstaf. Jaargang 17 (1969-1970)
Gerrit Komrij, ‘De plastic zak’ In: Maatstaf. Jaargang 21 (1973)
Martien J.G. de Jong, ‘Vierde hoofdstuk Schrijverschap en vakmanschap’ In: Over kritiek en critici (1977)
Fons van Buuren, L. Strengholt, M.C. van den Toorn en C.A. Zaalberg, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 100 (1984)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Letteren’ In: Neerlandia. Jaargang 93 (1989)
Piet Calis, ‘Hoofdstuk I De Schone Zakdoek: spel zonder grenzen’ In: Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1945 (1989)
Piet Calis, ‘Hoofdstuk 4 Parade der Profeten: een ‘prille stroom van jonge kracht’’ In: Het ondergronds verwachten. Schrijvers en tijdschriften tussen 1941 en 1945 (1989)
Piet Calis, ‘Hoofdstuk 1 Columbus of de ontdekking van het engagement’ In: Speeltuin van de titaantjes. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948 (1993)
Tjerk de Reus, ‘Tjerk de Reus Om de bekering van de taal’ In: Liter. Jaargang 1 (1998)
Tjerk de Reus, ‘Tjerk de Reus Vijftig jaar geleden ging De Windroos van start In gesprek met Ad den Besten’ In: Liter. Jaargang 3 (2000)
Tjerk de Reus, ‘Ad den Besten en Amphoor: een onbewandeld pad tussen Podium en Ontmoeting Tjerk de Reus’ In: Ts. Tijdschrift voor tijdschriftstudies. Jaargang 2005 (nrs 17-18) (2005)


Terug naar overzicht