auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Godfried Bomans

geboren: 2 maart 1913 te Den Haag
overleden: 22 december 1971 te Bloemendaal

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Chodfrid Bomans
Godfrid Bomans
Parlevink


Biografie(ën) over Godfried Bomans

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1972 (1972)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Godfried Bomans

Memoires of gedenkschriften van minister Pieter Bas, 1937
Het ontbijt van koning Habbeba. Een sprookjesspel voor kinderen van 6-80 jaar, ca. 1940
Erik of het klein insectenboek, 1941
Erik of Het klein insectenboek, 1941 (5e druk)
Sprookjes, 1946
Kopstukken, 1947
Sprookjes van Godfried Bomans, 1947 (3de druk)
Buitelingen, 1948
De avonturen van Bill Clifford, 1948
De avonturen van tante Pollewop, 1948
Een halve eeuw trappistenleven, 1950
De avonturen van Pa Pinkelman, 1952
De onsterfelijke Pa Pinkelman, 1952
Pa Pinkelman in de politiek, 1952
Capriolen, 1953
De verliefde zebra, 1953
Nieuwe buitelingen, 1955
Wandelingen door Rome, 1956
Noten kraken, 1961
Op de keper beschouwd, 1963
Sprookjesboek, 1965
Van de hak op de tak, 1965
In de kou, 1969
In de kou, 1969
Van hetzelfde, 1969
Beminde gelovigen, 1970
Rommedoe, 1970
Van dichtbij gezien, 1970
De man met de witte das, 1971
Een Hollander ontdekt Vlaanderen, 1971
Erik of het klein insektenboek, 1972 (35ste druk)
Gesprekken met bekende Nederlanders, 1972
Op reis rond de wereld en op Rottumerplaat, 1972
Beste Godfried, beste Simon. Simon Carmiggelt en Godfried Bomans aan en over elkaar, 1999

Uitgaven van Godfried Bomans

Pa Pinkelman omnibus, 1955
Dickens, waar zijn uw spoken?, 1972
Uit nagelaten werk, 1973-1974
Voor het donker worden, 1973
Aforismen, 1977
Schrijven is schrappen, 1989
Brieven van Bomans, 1991
Werken I, 1996
Werken, 1996-1999
Werken II, 1996
Werken III, 1997
Werken IV, 1997
Werken V, 1998
Werken VI, 1999
Werken VII, 1999
Goede bekenden van Godfried Bomans, 2004

Werken vertaald door Godfried Bomans

Tom Trikkelbout (1947)

Primaire teksten van Godfried Bomans elders in de dbnl

Godfried Bomans, ‘Godfried Bomans School-herinneringen’ In: Roeping. Jaargang 31 (1955-1956)
G. van Benthem van den Bergh, Godfried Bomans, Nic Brink, J.J. Buskes, Hans Gruyters, Jan Hanlo, Karel Jonckheere, Alfred Kossmann, Daniel de Lange, H.J. Lankhorst, Jan Rogier, A. Roland Holst, Annie Romein-Verschoor, Jos Ruting, Nico Scheepmaker, K. Schippers, W.K.N. Schmelzer, E.H. Toxopeus, Joop den Uyl, Leo Vroman en K. Zickhardt, ‘Heeft u ook zo'n last van onbehagen? Enquête’ In: De Gids. Jaargang 130 (1967)
Godfried Bomans, ‘Godfried Bomans Kees Verwey zeventig jaar (Een poging tot begrip)’ In: De Gids. Jaargang 133 (1970)
Godfried Bomans, ‘Er is hoop, als er bezieling is’ In: Neerlandia. Jaargang 76 (1972)
Godfried Bomans en Harry Mulisch, ‘Mulisch' vriendschap met Godfried Bomans en Anton Heyboer Vriendschap à trois Ellen Stoop’ In: Literatuur. Jaargang 8 (1991)
Godfried Bomans, ‘De herbergier van Pidalgo door Godfried Bomans’ In: Septentrion. Jaargang 20 (1991)
Godfried Bomans en Paul Joret, ‘Godfried Bomans: rêve et réalité’ In: Septentrion. Jaargang 20 (1991)
Godfried Bomans, ‘Moeder de gans Over sprookjes in het algemeen en over Charles Perrault in het bijzonder’ In: Tsjip/Letteren. Jaargang 7 (1997)

Secundaire literatuur over Godfried Bomans in de dbnl

Alex. De Bil, B. Boeyckens, K. du Bois de Vroylande, Marcel Brauns, K. Caenepeel, R. Caron, Joris Cauwe, A. Cauwe, A. Darquennes, Albert Deblaere, Eugenius Druwé, Leo Dumoulin, A. Flooren, J. Fransen, H. Geurtsen, A. De Geyter, Joh. Heesterbeek, J. van Heugten, Rita Hostie, K. Hostie, Emiel Jan Janssen, Ed. Krekkelberg, Paul Maria Jozef de Meester, L. Mestdagh, Ch. de Meulder, Louis H.M. Monden, Th. Mulder, J. De Munter, Nic. Perquin, I. De la Potterie, Arthur Thomas, E. Vandenbussche en A. van de Walle, ‘Boekbespreking’ In: Streven. Jaargang 1 (1947-1948)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Baomans 1913-1971’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
Lodewijk van Deyssel, ‘Aan Godfried Bomans Aan Godfried Bomans’ In: Roeping. Jaargang 31 (1955-1956)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Diets makertjes’ In: Neerlandia. Jaargang 72 (1968)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Bij de dood van Godfried Bomans’ In: Neerlandia. Jaargang 75 (1971)
Robert van Amerongen, ‘Bomans als boekhouder R. van Amerongen’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1972 (290-301) (1972)
Jan de Graeve, ‘Op verkenning in Vlaanderen’ In: Neerlandia. Jaargang 76 (1972)
Geert Groothoff, ‘Bij de dood van Godfried Bomans’ In: Neerlandia. Jaargang 76 (1972)
Ronald Soetaert, ‘Godfried Bomans en Charles Dickens Ronald Soetaert’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 23 (1980)
Michel van der Plas, ‘Godfried Bomans 1913-1971’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
Anne de Vries, ‘Hoofdstuk drie Opvattingen en beoordelingen in de periode van 1930 tot 1960’ In: Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880 (1989)
Godfried Bomans en Paul Joret, ‘Godfried Bomans: rêve et réalité’ In: Septentrion. Jaargang 20 (1991)
Rudy Ailliet, Jef Anseeuw, Fernand Bonneure, Danny van den Bussche, Gaston de Cock, Adiel van Daele, Karel Van Deuren, L.H. Ferrier, Fernand Florizoone, Roger Geerts, Jooris van Hulle, Stefaan van Laere, Patrick Lateur, Jean-Luc Meulemeester, Raoul M. de Puydt, Frank Tubex, Ugo Verbeke, Julien Vermeulen, F. van Vinckenroye en Gust Wittebols, ‘Bibliotheek’ In: Vlaanderen. Jaargang 40 (1991)
Rudy Ailliet, Fernand Bonneure, Danny van den Bussche, Robert Declerck, Karel Van Deuren, Patrick Lateur, Jean-Luc Meulemeester, Rudolf van de Perre, Frank Tubex, Julien Vermeulen en Jan Vorsselmans, ‘Bibliotheek’ In: Vlaanderen. Jaargang 40 (1991)
Guido Logie, ‘Agenda’, ‘Annemarie Feilzer over Bomans: ‘Hij was een fabriek, die man!’’ In: Neerlandia. Jaargang 100 (1996)
Peter van Zonneveld, ‘Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 14 (1996)
Marije Groos, ‘Bomans en Het Jodenjongentje’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 14 (1996)
Pieter Hagers, ‘Aanvulling op ‘Bomans en Het Jodenjongentje’’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 15 (1997)
Paul Joret, ‘Godfried Bomans: vedette, virtuose et humoriste crispé’ In: Septentrion. Jaargang 26 (1997)
Pierre H. Dubois, ‘Eikenschors en kaneel Het werk van Godfried Bomans’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 42 (1999)
Peter van Zonneveld, ‘Godfried Bomans’, ‘Peter van Zonneveld Heimwee en geborgenheid, ernst en humor’ In: Vier lichte letterheren (1999)
Jac Aarts, G.J. van Bork en M. van Hattum, ‘Literatuur-nieuws’ In: Literatuur. Jaargang 16 (1999)
Angèle Manteau, ‘De schrijver en zijn uitgevers Voordracht voor de jaarlijkse bijeenkomst te Haarlem van het Godfried Bomans Genootschap (4 november 1995)’ In: Ja, maar mevrouw, deze schrijven Nederlands (2000)
Klaus Beekman, J.W.J. Burgers, Marcel Janssens, Nico Laan, J.B. Oosterman, G.F.H. Raat, Onno-Sven Tromp en Thomas Vaessens, ‘literatuur-recensies’ In: Literatuur. Jaargang 17 (2000)
Ischa Meijer, ‘Godfried Bomans’ In: De interviewer en de schrijvers (2003)
Hans Renders, ‘Document Hans Renders Het pak van Bomans’ In: Zacht Lawijd. Jaargang 7 (2007-2008)
Rick Honings, ‘Bilderdijk-kroniek ‘Een te groot geluid in een te kleine kamer’ Godfried Bomans en de sleutel tot Bilderdijk’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 29 (2011)

Websites over Godfried Bomans

http://www.godfriedbomans.nl/
http://helikon.ubn.kun.nl/anon/k/kathko/174.htm
http://members.ams.chello.nl/j.aarts/


Terug naar overzicht