auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Godfried Bomans

geboren: 2 maart 1913 te Den Haag
overleden: 22 december 1971 te Bloemendaal

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Chodfrid Bomans
Godfrid Bomans
Parlevink


Biografie(ën) over Godfried Bomans

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1972 (1972)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Godfried Bomans

Memoires of gedenkschriften van minister Pieter Bas (1937)
Het ontbijt van koning Habbeba. Een sprookjesspel voor kinderen van 6-80 jaar (ca. 1940)
Erik of Het klein insectenboek (1941)
Erik of het klein insectenboek (1941)
Sprookjes (1946)
Kopstukken (1947)
Sprookjes van Godfried Bomans (1947)
Buitelingen (1948)
De avonturen van Bill Clifford (1948)
De avonturen van tante Pollewop (1948)
Een halve eeuw trappistenleven (1950)
De avonturen van Pa Pinkelman (1952)
De onsterfelijke Pa Pinkelman (1952)
Pa Pinkelman in de politiek (1952)
Capriolen (1953)
De verliefde zebra (1953)
Nieuwe buitelingen (1955)
Wandelingen door Rome (1956)
Noten kraken (1961)
Op de keper beschouwd (1963)
Sprookjesboek (1965)
Van de hak op de tak (1965)
In de kou (1969)
In de kou (1969)
Van hetzelfde (1969)
Beminde gelovigen (1970)
Rommedoe (1970)
Van dichtbij gezien (1970)
De man met de witte das (1971)
Een Hollander ontdekt Vlaanderen (1971)
Erik of het klein insektenboek (1972)
Gesprekken met bekende Nederlanders (1972)
Op reis rond de wereld en op Rottumerplaat (1972)
Beste Godfried, beste Simon. Simon Carmiggelt en Godfried Bomans aan en over elkaar (1999)

Uitgaven van Godfried Bomans

Pa Pinkelman omnibus (1955)
Dickens, waar zijn uw spoken? (1972)
Voor het donker worden (1973)
Uit nagelaten werk (1973-1974)
Aforismen (1977)
Schrijven is schrappen (1989)
Brieven van Bomans (1991)
Werken I (1996)
Werken (1996-1999)
Werken II (1996)
Werken IV (1997)
Werken III (1997)
Werken V (1998)
Werken VII (1999)
Werken VI (1999)
Goede bekenden van Godfried Bomans (2004)

Werken vertaald door Godfried Bomans

Tom Trikkelbout (1947)

Primaire teksten van Godfried Bomans elders in de dbnl

G. van Benthem van den Bergh, Godfried Bomans, Nic Brink, J.J. Buskes, Hans Gruyters, Jan Hanlo, Karel Jonckheere, Alfred Kossmann, Daniel de Lange, H.J. Lankhorst, Jan Rogier, A. Roland Holst, Annie Romein-Verschoor, Jos Ruting, Nico Scheepmaker, K. Schippers, W.K.N. Schmelzer, E.H. Toxopeus, Joop den Uyl, Leo Vroman en K. Zickhardt, ‘Heeft u ook zo'n last van onbehagen? Enquête’ In: De Gids. Jaargang 130 (1967)
Godfried Bomans, ‘Godfried Bomans Kees Verwey zeventig jaar (Een poging tot begrip)’ In: De Gids. Jaargang 133 (1970)
Godfried Bomans en Harry Mulisch, ‘Mulisch' vriendschap met Godfried Bomans en Anton Heyboer Vriendschap à trois Ellen Stoop’ In: Literatuur. Jaargang 8 (1991)
Godfried Bomans, ‘De herbergier van Pidalgo door Godfried Bomans’ In: Septentrion. Jaargang 20 (1991)
Godfried Bomans en Paul Joret, ‘Godfried Bomans: rêve et réalité’ In: Septentrion. Jaargang 20 (1991)
Godfried Bomans, ‘Moeder de gans Over sprookjes in het algemeen en over Charles Perrault in het bijzonder’ In: Tsjip/Letteren. Jaargang 7 (1997)

Secundaire literatuur over Godfried Bomans in de dbnl

Alex. De Bil, B. Boeyckens, K. du Bois de Vroylande, Marcel Brauns, K. Caenepeel, R. Caron, Joris Cauwe, A. Cauwe, A. Darquennes, Albert Deblaere, Eugenius Druwé, Leo Dumoulin, A. Flooren, J. Fransen, H. Geurtsen, A. De Geyter, Joh. Heesterbeek, J. van Heugten, Rita Hostie, K. Hostie, Emiel Jan Janssen, Ed. Krekkelberg, Paul Maria Jozef de Meester, L. Mestdagh, Ch. de Meulder, Louis H.M. Monden, Th. Mulder, J. De Munter, Nic. Perquin, I. De la Potterie, Arthur Thomas, E. Vandenbussche en A. van de Walle, ‘Boekbespreking’ In: Streven. Jaargang 1 (1947-1948)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Baomans 1913-1971’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Diets makertjes’ In: Neerlandia. Jaargang 72 (1968)
Robert van Amerongen, ‘Bomans als boekhouder R. van Amerongen’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1972 (290-301) (1972)
Ronald Soetaert, ‘Godfried Bomans en Charles Dickens Ronald Soetaert’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 23 (1980)
Michel van der Plas, ‘Godfried Bomans 1913-1971’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
Anne de Vries, ‘Hoofdstuk drie Opvattingen en beoordelingen in de periode van 1930 tot 1960’ In: Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880 (1989)
Godfried Bomans en Paul Joret, ‘Godfried Bomans: rêve et réalité’ In: Septentrion. Jaargang 20 (1991)
Rudy Ailliet, Jef Anseeuw, Fernand Bonneure, Danny van den Bussche, Gaston de Cock, Adiel van Daele, Karel Van Deuren, L.H. Ferrier, Fernand Florizoone, Roger Geerts, Jooris van Hulle, Stefaan van Laere, Patrick Lateur, Jean-Luc Meulemeester, Raoul M. de Puydt, Frank Tubex, Ugo Verbeke, Julien Vermeulen, F. van Vinckenroye en Gust Wittebols, ‘Bibliotheek’ In: Vlaanderen. Jaargang 40 (1991)
Rudy Ailliet, Fernand Bonneure, Danny van den Bussche, Robert Declerck, Karel Van Deuren, Patrick Lateur, Jean-Luc Meulemeester, Rudolf van de Perre, Frank Tubex, Julien Vermeulen en Jan Vorsselmans, ‘Bibliotheek’ In: Vlaanderen. Jaargang 40 (1991)
Guido Logie, ‘Agenda’, ‘Annemarie Feilzer over Bomans: ‘Hij was een fabriek, die man!’’ In: Neerlandia. Jaargang 100 (1996)
Peter van Zonneveld, ‘Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 14 (1996)
Marije Groos, ‘Bomans en Het Jodenjongentje’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 14 (1996)
Pieter Hagers, ‘Aanvulling op ‘Bomans en Het Jodenjongentje’’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 15 (1997)
Paul Joret, ‘Godfried Bomans: vedette, virtuose et humoriste crispé’ In: Septentrion. Jaargang 26 (1997)
Jacobus Aarts, G.J. van Bork en M. van Hattum, ‘Literatuur-nieuws’ In: Literatuur. Jaargang 16 (1999)
Pierre H. Dubois, ‘Eikenschors en kaneel Het werk van Godfried Bomans’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 42 (1999)
Peter van Zonneveld, ‘Godfried Bomans’, ‘Peter van Zonneveld Heimwee en geborgenheid, ernst en humor’ In: Vier lichte letterheren (1999)
Klaus Beekman, J.W.J. Burgers, Marcel Janssens, Nico Laan, J.B. Oosterman, G.F.H. Raat, Onno-Sven Tromp en Thomas Vaessens, ‘literatuur-recensies’ In: Literatuur. Jaargang 17 (2000)
Angèle Manteau, ‘De schrijver en zijn uitgevers Voordracht voor de jaarlijkse bijeenkomst te Haarlem van het Godfried Bomans Genootschap (4 november 1995)’ In: Ja, maar mevrouw, deze schrijven Nederlands (2000)
Ischa Meijer, ‘Godfried Bomans’ In: De interviewer en de schrijvers (2003)
Hans Renders, ‘Document Hans Renders Het pak van Bomans’ In: Zacht Lawijd. Jaargang 7 (2007-2008)
Rick Honings, ‘Bilderdijk-kroniek ‘Een te groot geluid in een te kleine kamer’ Godfried Bomans en de sleutel tot Bilderdijk’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 29 (2011)

Websites over Godfried Bomans

http://www.godfriedbomans.nl/
http://helikon.ubn.kun.nl/anon/k/kathko/174.htm
http://members.ams.chello.nl/j.aarts/


Terug naar overzicht