auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Conrad Th. van Deventer

geboren: 29 september 1857 te Dordrecht
overleden: 27 seprember 1915 te Den Haag


Biografie(ën) over Conrad Th. van Deventer

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1917 (1917)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)

Werken van Conrad Th. van Deventer

(geen titels beschikbaar)


Primaire teksten van Conrad Th. van Deventer elders in de dbnl

Conrad Th. van Deventer, ‘Een eereschuld.’ In: De Gids. Jaargang 63 (1899)
Conrad Th. van Deventer, ‘De ‘eereschuld’ in het parlement.’ In: De Gids. Jaargang 64 (1900)
Conrad Th. van Deventer, ‘Drie boeken over Indië.’ In: De Gids. Jaargang 64 (1900)
Herman Dirk van Broekhuizen, Conrad Th. van Deventer en J.D. (Baron) van Wassenaar van Rosande, ‘Zuid-Afrika’, ‘Christiaan de Wet.’ In: Neerlandia. Jaargang 4 (1900)
Conrad Th. van Deventer, ‘Oost-en-West’, ‘Een Stem uit Java Door Mr. C.Th. van Deventer.’ In: Neerlandia. Jaargang 4 (1900)
Conrad Th. van Deventer, ‘Uit Multatuli's dienstjaren.’ In: De Gids. Jaargang 65 (1901)
Conrad Th. van Deventer, ‘Indische decentralisatie-plannen.’ In: De Gids. Jaargang 65 (1901)
Conrad Th. van Deventer, ‘Een bemiddelingsvoorstel.’ In: De Gids. Jaargang 66 (1902)
Conrad Th. van Deventer, ‘I.D. Fransen van de Putte. Ter gedachtenis.’ In: De Gids. Jaargang 66 (1902)
Conrad Th. van Deventer, ‘Indië en de democratie.’ In: De Gids. Jaargang 66 (1902)
Conrad Th. van Deventer, ‘Parlementaire kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 66 (1902)
Conrad Th. van Deventer, ‘Aanteekeningen en opmerkingen.’ In: De Gids. Jaargang 66 (1902)
Conrad Th. van Deventer, ‘Een belangrijk besluit.’ In: Neerlandia. Jaargang 6 (1902)
Conrad Th. van Deventer, ‘Parlementaire kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 67 (1903)
Conrad Th. van Deventer, ‘Parlementaire kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 67 (1903)
Conrad Th. van Deventer, ‘Parlementaire kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 67 (1903)
Conrad Th. van Deventer, ‘Parlementaire kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 67 (1903)
Conrad Th. van Deventer, ‘Parlementaire kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 67 (1903)
Conrad Th. van Deventer, ‘Parlementaire kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 67 (1903)
Conrad Th. van Deventer, ‘Parlementaire kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 67 (1903)
Conrad Th. van Deventer, ‘Parlementaire kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 67 (1903)
Conrad Th. van Deventer, ‘Parlementaire kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 67 (1903)
Conrad Th. van Deventer, ‘Afdeelingen’, ‘Afdeeling 's-Gravenhage.’ In: Neerlandia. Jaargang 7 (1903)
H.D.H. Bosboom, Conrad Th. van Deventer, P.J. de Kanter, H. Kern, H.J. Kiewiet de Jonge, J.M. Pijnacker Hordijk en O. van der Wijck, ‘Twee adressen.’ In: Neerlandia. Jaargang 7 (1903)
Conrad Th. van Deventer, ‘Koloniale hervorming?’ In: De Gids. Jaargang 68 (1904)
Conrad Th. van Deventer, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 68 (1904)
Conrad Th. van Deventer, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 68 (1904)
Conrad Th. van Deventer, ‘Parlementaire kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 68 (1904)
Conrad Th. van Deventer, ‘Rechtshervorming in Indië.’ In: De Gids. Jaargang 69 (1905)
Conrad Th. van Deventer, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 69 (1905)
Conrad Th. van Deventer, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 70 (1906)
Conrad Th. van Deventer, ‘Atjeh.’ In: De Gids. Jaargang 70 (1906)
Conrad Th. van Deventer, ‘Noord-Nederland.’, ‘Verslag over de Liederenavonden voor het Volk in Den Haag. (Winterseizoen 1905-1906.)’ In: Neerlandia. Jaargang 10 (1906)
Conrad Th. van Deventer, ‘Insulinde's toekomst.’ In: De Gids. Jaargang 72 (1908)
Conrad Th. van Deventer, ‘Indische feiten en cijfers.’ In: De Gids. Jaargang 72 (1908)
Conrad Th. van Deventer, ‘Verandering?’ In: De Gids. Jaargang 73 (1909)
Conrad Th. van Deventer, ‘Amerika in Azië.’ In: De Gids. Jaargang 73 (1909)
Conrad Th. van Deventer, J.N. van Hall, Johan de Meester en R.P.J. Tutein Nolthenius, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 73 (1909)
Conrad Th. van Deventer, ‘Insulinde in het parlement.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Conrad Th. van Deventer, ‘Hooger onderwijs voor Nederlandsch-Indië.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Conrad Th. van Deventer, Johan de Meester en Carel Scharten, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Conrad Th. van Deventer, J.N. van Hall, Johan de Meester en Johanna Westerdijk, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Conrad Th. van Deventer, J.N. van Hall en Carel Scharten, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Conrad Th. van Deventer, ‘Havelaar-voorspel.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Conrad Th. van Deventer, ‘Uit Multatuli's Dienstjaren.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Conrad Th. van Deventer, ‘Insulinde te Brussel.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Conrad Th. van Deventer en Multatuli, ‘Multatuli aan den koning (1860).’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Conrad Th. van Deventer, ‘Van west en oost.’ In: De Gids. Jaargang 75 (1911)
Conrad Th. van Deventer, ‘Kartini.’ In: De Gids. Jaargang 75 (1911)
Conrad Th. van Deventer, ‘De oplossing der islâm-quaestie in Nederlandsch-Indië.’ In: De Gids. Jaargang 75 (1911)
Conrad Th. van Deventer, ‘Aanteekeningen en opmerkingen.’ In: De Gids. Jaargang 75 (1911)
Conrad Th. van Deventer, ‘Giftvrij lichtgas.’ In: De Gids. Jaargang 77 (1913)
Conrad Th. van Deventer, ‘Aanteekeningen en opmerkingen.’ In: De Gids. Jaargang 77 (1913)
Conrad Th. van Deventer, ‘De ijs-steen.’ In: De Gids. Jaargang 77 (1913)
Conrad Th. van Deventer, ‘Het pijnlijke kwartier.’ In: De Gids. Jaargang 78 (1914)
Conrad Th. van Deventer, ‘Naar den Indischen schoolvrede.’ In: De Gids. Jaargang 78 (1914)
Conrad Th. van Deventer, ‘Indië na den oorlog’ In: De Gids. Jaargang 79 (1915)
Conrad Th. van Deventer, ‘Een mensch en een broeder.’ In: De Gids. Jaargang 82 (1918)
Conrad Th. van Deventer, ‘Simon Of over den droom aan Dr. H. Onnen Sr. Dialoog’ In: De Gids. Jaargang 82 (1918)
Conrad Th. van Deventer, ‘Over de getuigstukken voor ‘de dubbele storm’.’ In: De Gids. Jaargang 86 (1922)
Conrad Th. van Deventer, ‘[Eerste deel]’, ‘De dubbele storm. Een verhaal van staatkundige beroering.’ In: De Gids. Jaargang 86 (1922)
Conrad Th. van Deventer, ‘De dubbele storm. Een verhaal van staatkundige beroering.’ In: De Gids. Jaargang 86 (1922)

Secundaire literatuur over Conrad Th. van Deventer in de dbnl

Pieter Brooshooft, ‘Kantteekeningen op het Indische-Begrootings-Debat Door Mr. P. Brooshooft.’ In: De Beweging. Jaargang 2 (1906)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Mr. C. Th. van Deventer als Gids-redacteur herdacht.’ In: De Gids. Jaargang 79 (1915)
Christiaan Snouck Hurgronje, ‘Van Deventer's werk voor Indië.’ In: De Gids. Jaargang 79 (1915)
H.J. Kiewiet de Jonge, ‘Mr. C.Th. van Deventer †. (1857 - 1915).’ In: Neerlandia. Jaargang 19 (1915)
Raden Mas Noto Soeroto, ‘Aan de nagedachtenis van Indië's vriend Mr. Conrad Theodoor van Deventer.’ In: Neerlandia. Jaargang 20 (1916)
F.J.G. van Emden en Emanuel Moresco, ‘Oost-Indië.’, ‘Gedenkteeken voor Mr. van Deventer.’ In: Neerlandia. Jaargang 20 (1916)
Charles René Bakhuizen van den Brink, ‘Oost-Indië.’, ‘Huldeblijk ter nagedachtenis van Mr. C.Th. van Deventer.’ In: Neerlandia. Jaargang 20 (1916)
H.T. Colenbrander, ‘Beredeneerde lijst van Gidsredacteuren 1837-1936’ In: De Gids. Jaargang 100 (1936)
L.J. Rogier en N. de Rooy, ‘2 De Politieke Ontwikkeling’ In: In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (1953)


Terug naar overzicht