auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Magda Devos 1948

geboren: 26 oktober 1948 te Klemskerke

Werken

Woordenboek van de Vlaamse dialekten (1979)
Woordenboek van de Vlaamse dialekten. Deel 1. Landbouwwoordenschat. Aflevering 1. Akkerland en weiland (1979)
Woordenboek van de Vlaamse dialekten. Deel 1. Landbouwwoordenschat. Aflevering 2. Behuizing (1985)
Woordenboek van de Vlaamse dialekten. Deel 1. Landbouwwoordenschat. Aflevering 2. Behuizing. Wetenschappelijk apparaat (1985)
Woordenboek van de Vlaamse dialekten. Deel 1. Landbouwwoordenschat. Aflevering 3. Het erf (1987)
Woordenboek van de Vlaamse dialekten. Deel 1. Landbouwwoordenschat. Aflevering 3. Het erf. Wetenschappelijk apparaat (1987)
Bouwlandtermen in de Vlaamse dialecten. Spreidings- en betekenisgeschiedenis (1991)
West-Vlaams (alleen scans beschikbaar) (2005)

Primaire teksten elders in de dbnl

Magda Devos, ‘De Bo en het Noordwestvlaams door M. Devos’ In: Album Willem Pée (1973)
Magda Devos, ‘Raket, Reket, Roket, Riket, Rinket’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94 (1978)
R. Breugelmans, Magda Devos, R.A. Ebeling, A. Sassen, L. Strengholt, P.E.L. Verkuyl, Wim Vermeer en C.A. Zaalberg, ‘Boekbeoordeling’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94 (1978)
Magda Devos, ‘Bunder voor ‘woest of onvruchtbaar land’’ In: Naamkunde. Jaargang 16 (1984)
Frans Claes, Magda Devos, Ann Marynissen en Annelies Wouters, ‘Kroniek Vlaanderen’ In: Naamkunde. Jaargang 25 (1993)
Magda Devos en Ann Marynissen, ‘Kroniek Vlaanderen’ In: Naamkunde. Jaargang 26 (1994)
Magda Devos en Ann Marynissen, ‘Kroniek Vlaanderen’ In: Naamkunde. Jaargang 27 (1995)
Magda Devos en Ann Marynissen, ‘Kroniek Vlaanderen’ In: Naamkunde. Jaargang 31 (1999)
Magda Devos, ‘Microtoponiemen en agrarische geschiedenis’ In: Naamkunde. Jaargang 32 (2000)
Magda Devos, ‘Betekenis en motivering van enkele diernamen in de toponymie Magda Devos’ In: Naamkunde. Jaargang 34 (2002)
Timothy Colleman en Magda Devos, ‘Contrasten in taal’, ‘Argumentstructuur-constructies in het Nederlands, het Frans en het Engels: een contrastieve case study Timothy Colleman en Magda Devos (Gent)’ In: Colloquium Neerlandicum 16 (2006) (2007)

Secundaire literatuur in de dbnl

Frans Debrabandere, J. Goossens, Clem Marynissen, R. Van Passen, Rob Rentenaar en K. Roelandts, ‘Recensies’ In: Naamkunde. Jaargang 12 (1980)
Rob Doeve, Hans Heestermans, Bernt Luger, A.M. Mertens, Eric Vos en Willem G. Weststeijn, ‘Boekbesprekingen’ In: Forum der Letteren. Jaargang 1982 (1982)
C. Moeyaert, ‘Woordenboek van de Vlaamse dialecten.’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 27 (1984)
K.J. Bostoen, G. Geerts, Luc de Grauwe, M.H. Schenkeveld en P.E.L. Verkuyl, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 101 (1985)
J. Goossens, Ann Marynissen en K. Roelandts, ‘Boekbesprekingen’ In: Naamkunde. Jaargang 23 (1991)


Terug naar overzicht