auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Magda Devos

geboren: 26 oktober 1948 te Klemskerke

Werken van Magda Devos

Woordenboek van de Vlaamse dialekten, 1979
Woordenboek van de Vlaamse dialekten. Deel 1. Landbouwwoordenschat. Aflevering 1. Akkerland en weiland, 1979
Woordenboek van de Vlaamse dialekten. Deel 1. Landbouwwoordenschat. Aflevering 2. Behuizing, 1985
Woordenboek van de Vlaamse dialekten. Deel 1. Landbouwwoordenschat. Aflevering 2. Behuizing. Wetenschappelijk apparaat, 1985
Woordenboek van de Vlaamse dialekten. Deel 1. Landbouwwoordenschat. Aflevering 3. Het erf, 1987
Woordenboek van de Vlaamse dialekten. Deel 1. Landbouwwoordenschat. Aflevering 3. Het erf. Wetenschappelijk apparaat, 1987
Bouwlandtermen in de Vlaamse dialecten. Spreidings- en betekenisgeschiedenis, 1991
West-Vlaams (alleen scans beschikbaar) , 2005

Primaire teksten van Magda Devos elders in de dbnl

Magda Devos, ‘De Bo en het Noordwestvlaams door M. Devos’ In: Album Willem Pée (1973)
Magda Devos, ‘Raket, Reket, Roket, Riket, Rinket’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94 (1978)
R. Breugelmans, Magda Devos, R.A. Ebeling, A. Sassen, L. Strengholt, P.E.L. Verkuyl, Wim Vermeer en C.A. Zaalberg, ‘Boekbeoordeling’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 94 (1978)
Magda Devos, ‘Bunder voor ‘woest of onvruchtbaar land’’ In: Naamkunde. Jaargang 16 (1984)
Frans Claes, Magda Devos, Ann Marynissen en Annelies Wouters, ‘Kroniek Vlaanderen’ In: Naamkunde. Jaargang 25 (1993)
Magda Devos en Ann Marynissen, ‘Kroniek Vlaanderen’ In: Naamkunde. Jaargang 26 (1994)
Magda Devos en Ann Marynissen, ‘Kroniek Vlaanderen’ In: Naamkunde. Jaargang 27 (1995)
Magda Devos en Ann Marynissen, ‘Kroniek Vlaanderen’ In: Naamkunde. Jaargang 31 (1999)
Magda Devos, ‘Microtoponiemen en agrarische geschiedenis’ In: Naamkunde. Jaargang 32 (2000)
Magda Devos, ‘Betekenis en motivering van enkele diernamen in de toponymie Magda Devos’ In: Naamkunde. Jaargang 34 (2002)
Timothy Colleman en Magda Devos, ‘Contrasten in taal’, ‘Argumentstructuur-constructies in het Nederlands, het Frans en het Engels: een contrastieve case study Timothy Colleman en Magda Devos (Gent)’ In: Colloquium Neerlandicum 16 (2006) (2007)

Secundaire literatuur over Magda Devos in de dbnl

Frans Debrabandere, J.J. Goossens, Clem Marynissen, R. Van Passen, Rob Rentenaar en K. Roelandts, ‘Recensies’ In: Naamkunde. Jaargang 12 (1980)
Rob Doeve, Hans Heestermans, Bernt Luger, A.M. Mertens, Eric Vos en Willem G. Weststeijn, ‘Boekbesprekingen’ In: Forum der Letteren. Jaargang 1982 (1982)
C. Moeyaert, ‘Woordenboek van de Vlaamse dialecten.’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 27 (1984)
K.J. Bostoen, G. Geerts, Luc de Grauwe, M.H. Schenkeveld en P.E.L. Verkuyl, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 101 (1985)
J.J. Goossens, Ann Marynissen en K. Roelandts, ‘Boekbesprekingen’ In: Naamkunde. Jaargang 23 (1991)
J.M. van der Horst, ‘J.M. van der Horst ........... Kroniek van de taalkunde 2003/2004’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 2005 (2005)
Marion Boers, H.J. Boukema, Antoinet Brink, Jane Fenoulhet, Nina Geerdink, Arie-Jan Gelderblom, Matthias Hüning, Ambra Neri, Olf Praamstra, Miranda van Rossum, Roel Vismans en Csilla Zichler, ‘........... Besprekingen en aankondigingen’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 2006 (2006)


Terug naar overzicht