auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Willem G. van Focquenbroch

geboren: 26 april (gedoopt) 1640 te Amsterdam
overleden: juni 1670 te St. George da Mina


Biografie(ën) over Willem G. van Focquenbroch

P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Deel 2 CAB-GYZ (1822)
A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 6 (1859)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 10 (1937)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van Willem G. van Focquenbroch

De verwarde jalousy, 1663
Thalia of de geurige zanggodin, 1665-1668
Typhon of de reuzenstrijd, 1665
De min in 't Lazarus-huys, 1674
Afrikaense Thalia, 1678
De min in 't Lazarus-huys, 1732 (?)

Uitgaven van Willem G. van Focquenbroch

Focquenbroch. Bloemlezing uit zijn lyriek, 1946
De verwarde jalousy, 1968
Bloemlezing uit de gedichten, 1977
Afrikaense Thalia, 1986 (facsimile)

Werken vertaald door Willem G. van Focquenbroch

De verwarde jalouzy (1705)
De verwarde jalouzy (1730)

Primaire teksten van Willem G. van Focquenbroch elders in de dbnl

Willem G. van Focquenbroch, ‘Op den Lacchenden Apoll, of Drollige Rijmen van P. Elzevier.’ In: Den lacchenden Apoll, uytbarstende in drollige rymen (1667)
Willem G. van Focquenbroch, ‘[Tirade juli & augustus 1957]’, ‘Tijdgenoten’, ‘Uit de brieven van Willem Godschalk van Focquenbroch’ In: Tirade. Jaargang 1 (nrs. 1-12) (1957)
Willem G. van Focquenbroch, ‘Courage de fille’ In: Tirade. Jaargang 1 (nrs. 1-12) (1957)
Willem G. van Focquenbroch, ‘W.G. van Focquenbroch Thalia of geurige sang-godin’ In: Tirade. Jaargang 1 (nrs. 1-12) (1957)
Willem G. van Focquenbroch, ‘Willem Godschalk van Focquenbroch (ca. 1630-1675) Op Amsterdam’ In: 'k Wil rijmen wat ik bouw (1994)

Secundaire literatuur over Willem G. van Focquenbroch in de dbnl

J. le Francq van Berkhey, ‘Vierde afdeeling. Derde Hoofdstuk. Behelzende eene inleiding tot de Verloskunde der Koeijen, en schets der pligten van een' Koemeester of Koehelper.’ In: Natuurlyke historie van Holland. Deel 7 (1808)
J. le Francq van Berkhey, ‘Vierde afdeeling. Derde Hoofdstuk. Behelzende eene inleiding tot de Verloskunde der Koeijen, en schets der pligten van een' Koemeester of Koehelper.’ In: Natuurlyke historie van Holland. Deel 7 (1808)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Willem van Focquenbroch, of de Amsterdamsche Rederijkers. Blijspel met Zang. Te Leyden, bij L. Herdingh. 1810. In kl. 8vo. 67 Bladz.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1810 (1810)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Willem van Focquenbroch, of de Amsterdamsche Rederijkers. Blijspel. Met Zang. Te Leyden, bij L. Herdingh, 1810. 67 Bladz. In Octavo. De prijs is ƒ :-9-:’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1811 (1811)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Een miskend dichter. Door H. de Gooijer.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1868 (1868)
J.A. Worp, ‘Focquenbroch.’ In: De Gids. Jaargang 45 (1881)
C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 6 (1912)
J. te Winkel, ‘LIV. De tooneeldichters van 1638 tot 1680.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 4: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (2) (1924)
C.G.N. de Vooys, ‘Een zeventiende-eeuwse bewijsplaats voor uwé's.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 33 (1939)
Jacobus Heinsius, ‘Een onbegrepen woord in de werken van van Focquenbroch: grunfer.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 63 (1944)
B. de Ligt, ‘[Nummer 3]’, ‘Focquenbroch en Scarron’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 9 (1965-1966)
J.B. Wilterdink, ‘Huygens als navolger van John Owen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 84 (1968)
B. de Ligt, ‘Fumus Gloria Mundi’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 63 (1970)
G.P.M. Knuvelder, ‘Het derde geslacht’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 2 (1971)
B. de Ligt, 'Uit de geschiedenis van een sonnet' (1975)
C. Angelet, B. de Ligt, Jan de Piere en W. Waterschoot, ‘Boekbeoordelingen’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 20 (1978)
G.J. Vroeijenstijn, ‘De hayers van W.G. van Focquenbroch’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 77 (1984)
Egon Berendsen, Theodoricus Pauli, Georgius de Raat, M.H. Schenkeveld en M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 77 (1984)
W.C.E. Koksma-ten Cate, ‘De moeder van Focquenbroch’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 77 (1984)
Dirk Coigneau, Jan Helwig, Ben Huijskens en Atte Jongstra, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 14 (1984-1985)
B.P.M. Dongelmans, W.M.H. Hummelen, L. Strengholt, M.C. van den Toorn en G.C. Zieleman, ‘Boekbeoordelingen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 101 (1985)
Arie-Jan Gelderblom, ‘Focquenbroch faecaliseert’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 82 (1989)
Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen, De Oudheid in het Nederlands (1992)
R.J.G. de Bonth, Johan Koppenol, Olga van Marion en Olf Praamstra, ‘Signalementen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 114 (1998)
Hans Kloos, ‘Hans Kloos Een schrijven van meester Fok?’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2002 (nrs. 97-100) (2002)
René van Stipriaan, ‘De mythe van de miskenning De grillige roem van Willem Godschalck van Focquenbroch René van Stipriaan Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren’ In: Praagse perspectieven 4 (2006)
A.J. Hanou, ‘Mandeville en Focquenbroch André Hanou’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 31 (2008)
[tijdschrift] Nieuw Letterkundig Magazijn, ‘Gemengde berichten’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 26 (2008)

Videobestanden waarin Willem G. van Focquenbroch ter sprake komt


Websites over Willem G. van Focquenbroch

http://www.kb.nl/dichter-op-het-scherm/dichters-uit-het-verleden/wg-van-focquenbroch-1640-c1670
http://www.focquenbroch.nl/


Terug naar overzicht