auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Edward Gailliard

geboren: 4 juli 1841 te Brugge
overleden: 29 juli 1922 te Brugge


Biografie(ën) over Edward Gailliard

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
Jan Pieter de Bie en Jakob Loosjes, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 3 (1919-1931)

Werken van Edward Gailliard

(geen titels beschikbaar)


Uitgaven van Edward Gailliard

Dit is die istory van Troyen van Jacob van Maerlant. Naar het vijftiendeeuwsche handschrift van Wessel van de Loe. Met al de Middelnederlandsche fragmenten diplomatisch uitgegeven (4 delen), 1889-1902

Werken in een editie van Edward Gailliard

Historie van Troyen (1889-1892)
De zestien gekende Middelnederlandsche fragmenten van Maerlant's Historie van Troyen (1892)

Primaire teksten van Edward Gailliard elders in de dbnl

Edward Gailliard, ‘Bestendige Commissie van Middelnederlandsche Letterkunde.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1890 (1890)
Edward Gailliard, ‘Lezing. Over het ontwerp van uitgave der Keure van Hazebroek, door den heer Edw. Gailliard.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1892 (1892)
Edward Gailliard, C.J. Hansen en Aug. de Maere, ‘Briefwisseling.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1895 (1895)
Karel de Flou en Edward Gailliard, ‘Verslag bij de Koninklijke Vlaamsche Academie ingediend, door Karel de Flou en Edw. Gailliard, werkende leden der Academie, houdende beschrijving der handschriften door hen, op last van het Belgisch Staatsbestuur en op aanzoek van gezegde Academie, in Engeland onderzocht.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1895 (1895)
Edward Gailliard en Frans de Potter, ‘Letterkundige wedstrijden voor 1898.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1896 (1896)
Karel de Flou, Edward Gailliard en P. Willems, ‘Verslagen over de wedstrijden (1896)’, ‘Tweede prijsvraag. Men vraagt eene taalkundige studie over het middelnederlandsch Proza (Oost- en West-Vlaanderen), gelijk het voorkomt in ambtelijke bescheiden en andere opstellen, die geene letterkundige strekking vertoonen, zooals: charters, diplomas, renteboeken, rekeningen, akten van allen aard, brieven, verslagen, opschriften, enz. (± 1200 tot ± 1500). Aanmerking. - De Schrijver zal zorg dragen al de door hem geraadpleegde stukken of verzamelingen nauwkeurig aan te stippen.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1896 (1896)
Karel de Flou en Edward Gailliard, ‘Verslag bij de Koninklijke Vlaamsche Academie ingediend door Karel de Flou en Edw. Gailliard, werkende leden der Academie, houdende opgave en beschrijving der handschriften door hen, op last van het Belgisch Staatsbestuur en op aanzoek van gezegde Academie, in Engeland onderzocht, ten jare 1895.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1896 (1896)
Edward Gailliard en H. Sermon, ‘[Redevoering, uitgesproken in het sterfhuis van Frans Willems]’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1896 (1896)
Edward Gailliard, ‘Lezingen. Iets over het woord ‘Gadoot’.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1896 (1896)
Edward Gailliard, Guido Gezelle en W.L. de Vreese, ‘Tweede prijsvraag. Eene opgave van bewijsplaatsen uit taalbronnen, d.i. uit gedrukte of ongedrukte schriften, alsmede uit gewestspraken, voor elk der woorden, door Kiliaan als vetus Flandricum opgegeven.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1897 (1897)
Karel de Flou en Edward Gailliard, ‘Derde verslag bij de Koninklijke Vlaamsche Academie ingediend door Karel de Flou en Edw. Gailliard, werkende leden der Academie, houdende opgave en beschrijving der handschriften en boeken door hen, op last van het Belgisch Staatsbestuur en op aanzoek van gezegde Academie, in Engeland onderzocht, ten jare 1896.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1897 (1897)
Edward Gailliard, ‘Bibliographische mededeeling.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1899 (1899)
Jan Broeckaert en Edward Gailliard, ‘Commissiën.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1899 (1899)
Karel de Flou, Edward Gailliard en Karel de Gheldere, ‘Derde prijsvraag. Vak- en kunstwoorden. Eene volledige en nauwkeurige beschrijving, met de daarbij behoorende afbeeldingen, zooals die te Blankenberge, te Oostende en op de Panne in gebruik is, of nog onlangs was, ter uitzondering van de nieuwerwetsche door stoom bewogen visschersbooten. De namen zooveel mogelijk ook in het Fransch, Engelsch en Hoogduitsch opgeven.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1901 (1901)
Karel de Flou, Edward Gailliard en W.L. de Vreese, ‘Letterkundige Wedstrijden voor 1903. Verslagen der keurraden.’, ‘Eerste Prijsvraag. Men vraagt eene vergelijkende klank- en vormleer der verschillende Middelvlaamsche dialecten, zooals die uit oorkonden kan opgemaakt worden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1903 (1903)
Jan Bols, Edward Gailliard en W.L. de Vreese, ‘Letterkundige wedstrijden voor 1904. Verslagen der Keurraden.’, ‘Prijsvraag over Archiefstudie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1904 (1904)
Adolf de Ceuleneer, Edward Gailliard, Jaak Muyldermans en Gustaaf Segers, ‘Letterkundige mededeelingen.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1905 (1905)
Edward Gailliard, ‘Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1905 (1905)
Karel de Flou, Edward Gailliard, Jacob van Maerlant en W.L. de Vreese, ‘Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche letteren. Een fragment van Maerlant's Wapene Martijn, door Edw. Gailliard.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1905 (1905)
Jan Broeckaert, Edward Gailliard en Gustaaf Segers, ‘Wedstrijden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1905 (1905)
Edward Gailliard, ‘Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1905 (1905)
Edward Gailliard, ‘Zitting van 15 Maart 1905.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1905 (1905)
Edward Gailliard, ‘Mededeelingen door den Bestendigen Secretaris.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1905 (1905)
Edward Gailliard, ‘Zitting van 27 September 1905.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1905 (1905)
Jean-Baptiste de Bethune, Edward Gailliard en A.G.M. Janssens, ‘Letterkundige Mededeelingen.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1905 (1905)
Jan Bouchery en Edward Gailliard, ‘Zitting van 18 October 1905.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1905 (1905)
Edward Gailliard, ‘Zitting van 20 December 1905.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1905 (1905)
Edward Gailliard, ‘Zitting van 15 November 1905.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1905 (1905)
Jan Broeckaert, Th. Coopman en Edward Gailliard, ‘Derde prijsvraag. Drukkersvak.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1905 (1905)
Adolf de Ceuleneer, Edward Gailliard en Amaat Honoraat Joos, ‘Vergadering van 1 Augustus 1906.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1906 (1906)
Jan Broeckaert, Adolf de Ceuleneer en Edward Gailliard, ‘Vergadering van 17 Januari 1906.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1906 (1906)
Edward Gailliard en Jaak Muyldermans, ‘Vergadering van 21 November 1906.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1906 (1906)
Edward Gailliard, ‘De dubbele aa in oorkonden van Brugschen oorsprong van 1282. Lezing door den heer Edw. Gailliard.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1906 (1906)
Edward Gailliard, ‘Lijkrede uitgesproken bij de begrafenis van Dr. Amand de Vos Door den heer Edw. Gailliard Bestendigen secretaris der Koninklijke Vlaamsche Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1906 (1906)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 18 April 1906.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1906 (1906)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 16 Mei 1906.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1906 (1906)
Jan Broeckaert, Karel de Flou en Edward Gailliard, ‘Wedstrijden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1906 (1906)
Edward Gailliard en Amaat Honoraat Joos, ‘Vergadering van 26 September 1906.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1906 (1906)
Jan Bouchery en Edward Gailliard, ‘Vergadering van 18 Juli 1906.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1906 (1906)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Secretarie. Boekerij. Verslag over het dienstjaar 1905.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1906 (1906)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie Secretarie. Boekenmagazijn en Verzending der uitgaven. Verslag over het dienstjaar 1905.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1906 (1906)
Edward Gailliard en J. te Winkel, ‘Jaarlijksch feestmaal. 8 Juli 1906.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1906 (1906)
Edward Gailliard, Napoléon de Pauw en W.L. de Vreese, ‘Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal-en Letterkunde’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1906 (1906)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 21 Maart 1906.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1906 (1906)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 21 Februari 1906.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1906 (1906)
Karel de Flou en Edward Gailliard, ‘Bestendige commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde Geert Groote's Tractaat ‘De Simonia’. - Voorstel tot uitgave door den heer Dr. Willem de Vreese, werkend lid der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1906 (1906)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 20 Juni 1906.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1906 (1906)
Edward Gailliard, Amaat Honoraat Joos en W.L. de Vreese, ‘Vergadering van 19 December 1906.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1906 (1906)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 15 Mei 1907.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 20 Februari 1907.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Karel de Flou en Edward Gailliard, ‘Plechtige vergadering van 30 Juli 1907 In de groote feestzaal van het Gouvernementshotel.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 7 Augustus 1907.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Karel de Flou en Edward Gailliard, ‘Vergadering van 17 Juli 1907.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 20 Maart 1907.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Edward Gailliard, ‘Het woord ‘Imparat’, uit oorkonden van Vlaamschen oorsprong, door Edw. Gailliard.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Wedstrijden voor 1907. Prijsvraag over het Landbouwbedrijf.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 19 Juni 1907.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Wedstrijden voor 1907.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Secretarie. Boekerij. Verslag over het dienstjaar 1906.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Edward Gailliard, ‘Lijkrede uitgesproken bij de begrafenis van Baron de Bethune Gouverneur der provincie West-Vlaanderen Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie door den Hr Edw. Gailliard.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Jan Broeckaert, Karel de Flou en Edward Gailliard, ‘Bestendige commissie voor Middelnederlandsche Taal- & Letterkunde. Huishoudelijk Reglement’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Desideer Claes, Karel de Flou en Edward Gailliard, ‘Wedstrijden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Bibliographie Van den Vlaamschen taalstrijd.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Edward Gailliard, ‘Jaarlijksch feestmaal. 30 Juni 1907.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Karel de Flou en Edward Gailliard, ‘Vergadering van 16 Januari 1907.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Edward Gailliard en Jaak Muyldermans, ‘Vergadering van 25 September 1907.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 18 December 1907.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 20 November 1907.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Hendrik Claeys, Th. Coopman, Edward Gailliard, Julius Obrie en W.L. de Vreese, ‘Bestendige Commissie voor Nieuwere Taal en Letteren. 2e Verslag over de Van de Ven-Heremans' Stichting.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Wedstrijden voor 1907. Prijsvraag over het Landbouwbedrijf.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 16 October 1907.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1907 (1907)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. IV. ‘Travellieren’, ‘personage’ en ‘spelen’.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Desideer Claes, Edward Gailliard en W.L. de Vreese, ‘Wedstrijden Lijst der uitgeschreven prijsvragen.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Edward Gailliard, C.P.F. Lecoutere, B. Sijmons en Leo Simons, Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Bibliographie van den Vlaamschen taalstrijd.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Adolf de Ceuleneer, Edward Gailliard en Gustaaf Segers, ‘Vergadering van 21 October 1908.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Jan Bols, Jan Broeckaert, Desideer Claes, Karel de Flou, Edward Gailliard en Jaak Muyldermans, ‘Vergadering van 20 Mei 1908.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Desideer Claes en Edward Gailliard, ‘Vergadering van 18 November 1908.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Edward Gailliard en Gustav Roethe, ‘Vergadering van 15 Juli 1908.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Edward Gailliard, ‘De ‘Gave Gods’, door Edw. Gailliard.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Edward Gailliard, ‘V. ‘Behemelen’, ‘te voorschyne brynghen’, ‘ghisteren was viij daghe’ en ‘dryncpenninc’, alsook ‘brandstichten’ als lijd. ww.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Edward Gailliard en Jaak Muyldermans, ‘Vergadering van 17 Juni 1908.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Jan Broeckaert, Th. Coopman en Edward Gailliard, ‘Vijfde prijsvraag. Vak- en kunstwoorden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Jan Bols en Edward Gailliard, ‘Vergadering van 15 Januari 1908.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. VII. ‘Goidskind.’’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Desideer Claes, Edward Gailliard en W.L. de Vreese, ‘Vergadering van 5 Augustus 1908.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Jan Bols, Adolf de Ceuleneer, Alfons de Cock, Th. Coopman, Edward Gailliard, C.P.F. Lecoutere, Julius Mac Leod, Gustaaf Segers en Hugo Verriest, ‘Vergadering van 15 April 1908.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Desideer Claes, Edward Gailliard en W.L. de Vreese, ‘Vergadering van 19 Februari 1908.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Edward Gailliard, ‘Onnoozele-kinderendag. Eenige teksten uit de Brugsche ‘Hallegeboden’, door Edw. Gailliard.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. III. ‘hoetje.’’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Desideer Claes, Th. Coopman, Karel de Flou en Edward Gailliard, ‘Vergadering van 18 Maart 1908.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Secretarie. Boekerij. Verslag over het dienstjaar 1907.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Desideer Claes en Edward Gailliard, ‘Plechtige Vergadering van 28 Juni 1908 in de groote feestzaal van het Gouvernementshotel.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Jan Bouchery, Edward Gailliard en W.L. de Vreese, ‘Vergadering van 30 September 1908.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Desideer Claes en Edward Gailliard, ‘Jaarlijksch feestmaal 28 Juni 1908.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. VI. ‘Met pylkins worpen.’’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. VII. ‘Schijn van oorloghen maken.’’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1908 (1908)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. Nota op XVII. ‘Uyt den hoeck soeken.’ (Zie boven op blz. 723.)’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909 (1909)
Edward Gailliard, ‘Palmen, pallemen, Zijn poingiaert palmen, Zijn mes pallemen. door Edw. Gailliard.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909 (1909)
Edward Gailliard, ‘Kleine Verscheidenheden. XIV. ‘Hooghste van den daeghe.’’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909 (1909)
Edward Gailliard, ‘XIX. ‘Heijdissche’ en ‘hydigsche’.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909 (1909)
Adolf de Ceuleneer, Edward Gailliard en W.L. de Vreese, ‘Lijst der uitgeschreven prijsvragen.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909 (1909)
Edward Gailliard, ‘XV. ‘Inde handen vanden heere liggen.’’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909 (1909)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. XXI. ‘Gemaeckte mannekens.’’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909 (1909)
Edward Gailliard en W.L. de Vreese, ‘Vergadering van 29 September 1909.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909 (1909)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. XI. Blaemte zegghen.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909 (1909)
Edward Gailliard, ‘XX. ‘Godomi.’’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909 (1909)
Edward Gailliard, ‘Het woord ‘stragiers’ door Edw. Gailliard.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909 (1909)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. XVIII. ‘geruchtsboede.’’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909 (1909)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. XVI. Wapeldrinken.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909 (1909)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. XVII. ‘Uijt den hoeck soeken.’’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909 (1909)
Edward Gailliard, ‘XIII. ‘Geback’: Iemand ‘een geback’ in zijnen ‘sack schieten’ en Iemand ‘een goet geback’ doen hebben.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909 (1909)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. XII. Een ballinc verhaesten.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909 (1909)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Secretarie. Boekerij. Verslag over het dienstjaar 1908.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1909 (1909)
Edward Gailliard, ‘XXIII. ‘Stivale.’’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. XXXII. Vertassement en rijden op een huus.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. XXXV. Bondinck.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. XXXIV. Duergande wonde.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 18 Mei 1910.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Adolf de Ceuleneer en Edward Gailliard, ‘Vergadering van 28 September 1910.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. XXV. Cracht bedriven en ghaen inden arbeyt.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. XXIV. ‘Staeck met een bleck.’’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 20 April 1910.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Edward Gailliard, ‘XXXIX. Onredelike wandelinghe.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Secretarie. Boekerij. Verslag over het dienstjaar 1909.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Adolf de Ceuleneer, Edward Gailliard en Isidoor Teirlinck, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Lijst der uitgeschreven prijsvragen.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Jan Broeckaert, Edward Gailliard en W.L. de Vreese, ‘Vergadering van 15 Juni 1910.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. XXVIII. Scoolscat.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 19 October 1910.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Adolf de Ceuleneer, Th. Coopman, Edward Gailliard, Julius Mac Leod, Jaak Muyldermans, Julius Obrie, Isidoor Teirlinck en W.L. de Vreese, ‘Bestendige commissie voor Nieuwere Taal- en Letterkunde. 5e verslag over het Van de Ven-Heremans-fonds (1909).’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Jan Broeckaert en Edward Gailliard, ‘Vergadering van 16 Maart 1910.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. XXXVIII. Hooftleeringe of hoofftleeringhe.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Edward Gailliard en W.L. de Vreese, ‘Vergadering van 16 Februari 1910.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Cornelis Bellens, Adolf de Ceuleneer, Edward Gailliard en Julius Obrie, ‘Vergadering van 19 Januari 1910.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Adolf de Ceuleneer en Edward Gailliard, ‘Vergadering van 21 December 1910.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Edward Gailliard, ‘Een proces voor de ‘Redenaers vanden Proossche’ te Brugge, uit het jaar 1471, door Edw. Gailliard.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Adolf de Ceuleneer, Edward Gailliard en Isidoor Teirlinck, ‘Jaarlijksch feestmaal 26 Juni 1910.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. XXII. ‘Espinghesken.’’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Edward Gailliard en Gustaaf Segers, ‘Vergadering van 20 Juli 1910.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. XXVII. - Handuyt.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Adolf de Ceuleneer, Edward Gailliard, Joris Helleputte en B. Sijmons, ‘Plechtige vergadering van 26 Juni 1910 in de groote feestzaal van het Gouvernementsgebouw.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. XXXI. Joncde.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. XXXVI. Heer ende meester.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. XXXVII. Hoeyken, - Hoeijken ofte Crans, - Onse lieve Vrauwe vanden Hoedekin, en Roosenhoyken.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Edward Gailliard, ‘XXIX. gheboorghen vont.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. XXVI. Pandgoed.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1910 (1910)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
Th. Coopman, Karel de Flou, Edward Gailliard, Amaat Honoraat Joos, Julius Mac Leod, Jaak Muyldermans, Julius Obrie, Isidoor Teirlinck en W.L. de Vreese, ‘Fondsen bij de Koninklijke Vlaamsche Academie. Jaarlijksch verslag.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 14 Juni 1911.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
Edward Gailliard en W.L. de Vreese, ‘Commissie voor incunabelstudie. Verslagen.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
Edward Gailliard, Jaak Muyldermans en Isidoor Teirlinck, ‘Vergadering van 19 April 1911.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche academie. Secretarie. Boekerij. verslag over het dienstjaar 1910.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
Adolf de Ceuleneer, Edward Gailliard, Victor Alexis de la Montagne, Jaak Muyldermans en Isidoor Teirlinck, ‘Vergadering van 15 November 1911.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche academie. Bericht. Bibliographie van den Vlaamschen taalstrijd.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
Edward Gailliard, ‘Iets over scholen uit vroegere dagen door Edw. Gailliard.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
Edward Gailliard, ‘‘Clercken’, ‘ghedeelde cleederen’, ‘strijpt’, ‘gheminghede cleder’ en ‘cort habyt met deursneden’, enz. door Edw. Gailliard.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1911 (1911)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard en Herman Ronse, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, Victor Alexis de la Montagne en Jaak Muyldermans, ‘Wedstrijden. Lijst der uitgeschreven prijsvragen.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard en Jaak Muyldermans, ‘Vergadering van 18 December 1912.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard en Jaak Muyldermans, ‘Plechtige vergadering van 4 Augustus 1912.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, Amaat Honoraat Joos, Victor Alexis de la Montagne en Gustaaf Segers, ‘Vergadering van 22 Mei 1912.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, ‘Errata.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, ‘Bestendige Commissie voor Geschiedenis, Bio- en Bibliographie. Een ‘incident’ op eene terechtzitting te Brugge in het jaar 1463, door Edw. Gailliard.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard en Isidoor Teirlinck, ‘Vergadering van 25 September 1912.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, Leo Goemans, C.P.F. Lecoutere, Leo Simons en Isidoor Teirlinck, ‘Vergadering van 19 Juni 1912.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, ‘Kleine Verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Jan Bols, Th. Coopman, Karel de Flou, Edward Gailliard, Amaat Honoraat Joos, Julius Mac Leod, Victor Alexis de la Montagne, Jaak Muyldermans, Julius Obrie, Leo Simons, Isidoor Teirlinck en W.L. de Vreese, ‘Fondsen bij de koninklijke Vlaamsche academie. Jaarlijksch verslag.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 16 October 1912.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, ‘De ‘processiën generael’ en de ‘hallegeboden’ te Brugge, door Edw. Gailliard.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 17 April 1912.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
G.J. Boekenoogen, Edward Gailliard en Fred Muylaert, ‘Jaarlijksch feestmaal. 4 Augustus 1912.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Jan Bols, Edward Gailliard en Jaak Muyldermans, ‘Vergadering van 20 November 1912.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 17 Juli 1912.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Pierre-Louis Flouquet en Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Adolf de Ceuleneer, Edward Gailliard, Leo Goemans en W.L. de Vreese, ‘Vergadering van 20 Maart 1912.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1912 (1912)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard, C.P.F. Lecoutere en Stijn Streuvels, ‘Vergadering van 17 December 1913.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Adolf de Ceuleneer, Edward Gailliard en Napoléon de Pauw, ‘Vergadering van 16 Juli 1913.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Jan Bols en Edward Gailliard, ‘Vergadering van 19 November 1913.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 15 October 1913.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Jan Bols, Th. Coopman, Karel de Flou, Edward Gailliard, Amaat Honoraat Joos, Julius Mac Leod, Victor Alexis de la Montagne, Julius Obrie, Isidoor Teirlinck en W.L. de Vreese, ‘Fondsen bij de Koninklijke Vlaamsche Academie. Jaarlijksch verslag.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard, Julius Mac Leod en Isidoor Teirlinck, ‘Vergadering van 30 April 1913.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard en Victor Alexis de la Montagne, ‘Vergadering van 15 Januari 1913.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard en Jaak Muyldermans, ‘Vergadering van 19 Maart 1913.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard en Victor Alexis de la Montagne, ‘Plechtige vergadering van 29 Juni 1913.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard en E. de Stoop, ‘Het Antisemitisme te Byzantium onder Basilius den Macedoniër door E. de Stoop Docent aan de Hoogeschool van Gent’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Secretarie. Boekerij Verslag over het dienstjaar 1912.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard en Isidoor Teirlinck, ‘Kleine verscheidenheden. I. Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Jan Bols, Adolf de Ceuleneer, Edward Gailliard en Jaak Muyldermans, ‘Vergadering van 24 September 1913.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Jan Bols, Edward Gailliard en W.L. de Vreese, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard en Victor Alexis de la Montagne, ‘Vergadering van 19 Februari 1913.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard en K. Van den Haute, ‘Kleine verscheidenheden. Bestendige Commissie voor Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard, Amaat Honoraat Joos en Victor Alexis de la Montagne, ‘Wedstrijden. Lijst der uitgeschreven prijsvragen.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard, Amaat Honoraat Joos, Victor Alexis de la Montagne en J. Verdam, ‘Jaarlijksch feestmaal. 29 Juni 1913.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1913 (1913)
Edward Gailliard, ‘Mededeeling door den Bestendigen Secretaris.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden. I.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Edward Gailliard en Eugeen van Oye, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Edward Gailliard, Joseph Laenen, Julius Obrie en A. Stracke, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Edward Gailliard, Isidoor Teirlinck en Omer Wattez, ‘Vergadering van 17 Juni 1914.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Edward Gailliard, C.P.F. Lecoutere en W.L. de Vreese, ‘Vergadering van 15 April 1914.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Jan Bols, Th. Coopman, Karel de Flou, Edward Gailliard, Amaat Honoraat Joos, Julius Mac Leod, Jaak Muyldermans, Julius Obrie, Napoléon de Pauw, Leo Simons, Isidoor Teirlinck, W.L. de Vreese en Omer Wattez, ‘Fondsen bij de Koninklijke Vlaamsche Academie. Jaarlijksch verslag.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Edward Gailliard en Amaat Honoraat Joos, ‘Jaarlijksch feestmaal. 28 Juni 1914.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Taco H. de Beer en Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Edward Gailliard, Amaat Honoraat Joos, Jaak Muyldermans, Napoléon de Pauw en W.L. de Vreese, ‘Vergadering van 15 Juli 1914.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Edward Gailliard en Florimond Heuvelmans, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 20 Mei 1914.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Edward Gailliard, ‘Dagorde.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Edward Gailliard en Amaat Honoraat Joos, ‘Plechtige vergadering van 28 Juni 1914.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Edward Gailliard, ‘Eenige voornamen, door Edw. Gailliard.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Edward Gailliard, ‘Bericht.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1914 (1914)
Edward Gailliard, Amaat Honoraat Joos, Napoléon de Pauw en Paul Tack, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie Eerste vergadering na den Oorlog, 26 Februari 1919.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Alfons Fierens en Edward Gailliard, ‘Vergadering van 6 Augustus 1919.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Edward Gailliard, ‘Fondsen bij de Koninklijke Vlaamsche Academie. Verslag na de oorlogsjaren,’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 30 April 1919.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 16 Juli 1919.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Jan Bols en Edward Gailliard, ‘Vergadering van 18 Juni 1919.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Edward Gailliard, ‘1919. Koninklijke Vlaamsche Academie. Belangrijk bericht.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Edward Gailliard en Jaak Muyldermans, ‘Vergadering van 21 Mei 1919.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Alfons Fierens, Edward Gailliard, Jaak Muyldermans, Maurits Sabbe, L. Scharpé en Isidoor Teirlinck, ‘Vergadering van 17 December 1919.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Edward Gailliard, Amaat Honoraat Joos en Maurits Sabbe, ‘Vergadering van 15 October 1919.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Secretarie. Boekerij. Verslag over de dienstjaren 1914-1918.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Edward Gailliard en Amaat Honoraat Joos, ‘Plechtige vergadering van 19 October 1919.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Edward Gailliard, ‘De Academie onder den oorlog, door Edw. Gailliard, Bestendigen Secretaris der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1919 (1919)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 17 November 1920.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Léon Delacroix, Edward Gailliard, C.P.F. Lecoutere en Napoléon de Pauw, ‘Zaak Eupen. Briefwisseling dienaangaande.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Bibliographie van den Vlaamschen taalstrijd.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard en Jaak Muyldermans, ‘Vergadering van 21 Januari 1920.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Adolf de Ceuleneer, Edward Gailliard, Gustaaf D' Hondt, Jaak Muyldermans, L. Scharpé en Isidoor Teirlinck, ‘Vergadering van 18 Februari 1920.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Secretarie. Boekerij. Verslag over het dienstjaar 1919.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, Gustaaf D' Hondt, C.P.F. Lecoutere, Jaak Muyldermans, L. Scharpé en Gustaaf Segers, ‘Vergadering van 16 Juni 1920.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, Isidoor Teirlinck en Leonard Willems, ‘Vergadering van 19 Mei 1920.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, L. Scharpé en Isidoor Teirlinck, ‘Vergadering van 5 Augustus 1920.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, Gustaaf D' Hondt, C.P.F. Lecoutere, Jaak Muyldermans, L. Scharpé, Gustaaf Segers, A.J.J. van de Velde en Omer Wattez, ‘Vergadering van 21 April 1920.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, C.P.F. Lecoutere, J. Mansion en Omer Wattez, ‘Zaak Eupen. Brief, namens de Koninklijke Vlaamsche Academie, aan den Heer Eersten Minister te Brussel gestuurd, als antwoord op het betoog van den Heer Luitenant-Generaal Baltia, in zake het Vlaamsch karakter der volkstaal te Eupen.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 17 Maart 1920.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard en Joris Helleputte, ‘Plechtige vergadering van 27 Juni 1920.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Bibliographie van den Vlaamschen taalstrijd.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920 (1920)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Adolf de Ceuleneer, Edward Gailliard en Jaak Muyldermans, ‘Vergadering van 16 November 1921.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 16 Maart 1921.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 19 October 1921.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Secretarie. Boekerij. verslag over het dienstjaar 1920.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 16 Februari 1921.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard en Isidoor Teirlinck, ‘Vergadering van 15 Juni 1921.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Fondsen Bij de Koninklijke Vlaamsche Academie Verslag’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Vergadering van 28 September 1921.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Adolf de Ceuleneer, Edward Gailliard en A.J.J. van de Velde, ‘Vergadering van 20 Juli 1921.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine Verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, Isidoor Teirlinck en A.J.J. van de Velde, ‘Vergadering van 21 December 1921.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard en J. Mansion, ‘Vergadering van 19 Mei 1921.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1921 (1921)
Edward Gailliard, ‘Fondsen bij de Koninklijke Vlaamsche Academie Verslag’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘KLeine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Secretarie. Boekerij. Verslag over het dienstjaar 1921.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, Leo Goemans en Omer Wattez, ‘Vergadering van 17 Mei 1922.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Kleine Verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Koninklijke Vlaamsche Academie. Bericht. Bibliographie van den Vlaamschen taalstrijd.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard en Maurits Sabbe, ‘Vergadering van 15 Februari 1922.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, ‘Kleine verscheidenheden.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
Edward Gailliard, Gustaaf Segers, A.J.J. van de Velde en Omer Wattez, ‘Vergadering van 18 Januari 1922.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)

Secundaire literatuur over Edward Gailliard in de dbnl

[tijdschrift] Belfort, Het, ‘De keure van Hazebroek van 1336,’ In: Het Belfort. Jaargang 9 (1894)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Boekennieuws en kronijk.’ In: Het Belfort. Jaargang 11 (1896)
L. Scharpé, ‘Boekennieuws en kronijk.’ In: Het Belfort. Jaargang 12 (1897)
Th. De Rycke en W.L. de Vreese, ‘Boekennieuws en Kronijk.’ In: Het Belfort. Jaargang 13 (1898)
Omer Wattez, ‘Rede uitgesproken in de algemeene vergadering van 2 Augustus 1922, bij het afsterven van M. Edward Gailliard, bestendigen secretaris der Koninklijke Vlaamsche Academie, door den heer Omer Wattez, Bestuurder der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1922 (1922)
[tijdschrift] Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, ‘Plechtige Vergadering van 1 Juli 1923.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1923 (1923)


Terug naar overzicht