auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Ida Gerhardt

geboren: 11 mei 1905 te Gorinchem
overleden: 15 augustus 1997 te Warnsveld


Biografie(ën) over Ida Gerhardt

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Ida Gerhardt

Kosmos, 1940
De natuur en haar vormen (De rerum natura), 1942
Het veerhuis, 1945
Het veerhuis, 1946 (2de druk)
Buiten schot, 1947
Bij de jaarwende, 1948
Kwatrijnen in opdracht, 1949
Vergilius' Het boerenbedrijf (Georgica), 1949
Sonnetten van een leraar, 1951
Het levend monogram, 1955
De argelozen, 1956
De hovenier, 1961
De slechtvalk, 1966
De ravenveer, 1970
Twee uur: de klokken antwoordden elkaar, 1971
Vijf vuurstenen, 1974
Het sterreschip, 1979
Dolen en dromen, 1980
Nu ik hier iets zeggen mag, 1980
Verzamelde gedichten, 1980
De zomen van het licht, 1983
De adelaarsvarens, 1988
Hoefprent van Pegasus, 1996
Gebroken lied: een vriendschap met Ida Gerhardt, 1999
Verzamelde gedichten (3 delen), 1999 (?)

Uitgaven van Ida Gerhardt

Vroege verzen, 1978
Zeven maal om de aarde te gaan, 2001

Primaire teksten van Ida Gerhardt elders in de dbnl

Ida Gerhardt, ‘[Vierde deel]’, ‘Verzen’ In: De Gids. Jaargang 105 (1941)
Ida Gerhardt, ‘Het water’ In: De Gids. Jaargang 105 (1941)
Ida Gerhardt, ‘Het carillon’ In: De Gids. Jaargang 105 (1941)
Ida Gerhardt, ‘Verzen’ In: De Gids. Jaargang 106 (1942)
G.H. Blanken, E.J. Dijksterhuis, Ida Gerhardt, L. van den Ham, J.M. Kramer, Willem van Maanen en H. van de Waal, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 112 (1949)
Ida Gerhardt, ‘I.G.M. Gerhardt [Gedichten]’ In: Maatstaf. Jaargang 12 (1964-1965)
Ida Gerhardt, ‘[Nummer 10]’, ‘Ida G.M. Gerhardt [Gedichten]’ In: Maatstaf. Jaargang 13 (1965-1966)
Ida Gerhardt, ‘Ida G.M. Gerhardt [Gedichten]’ In: Maatstaf. Jaargang 13 (1965-1966)
Ida Gerhardt, ‘Ida G.M. Gerhardt Keltisch’ In: Maatstaf. Jaargang 13 (1965-1966)
Ida Gerhardt, ‘ida g.m. gerhardt [Gedichten]’ In: Maatstaf. Jaargang 14 (1966-1967)
Ida Gerhardt, ‘ida g.m. gerhardt [Gedichten]’ In: Maatstaf. Jaargang 14 (1966-1967)
Ida Gerhardt, ‘ida g.m. gerhardt [Gedichten]’ In: Maatstaf. Jaargang 15 (1967-1968)
Ida Gerhardt, ‘ida g.m. gerhardt [Gedichten]’ In: Maatstaf. Jaargang 15 (1967-1968)
Ida Gerhardt en Marie H. van der Zeyde, ‘[Nummer 8]’, ‘ida g.m. gerhardt marie h. van der zeyde ‘proeve’ van een nieuwe psalmvertaling’ In: Maatstaf. Jaargang 15 (1967-1968)
Ida Gerhardt, ‘ida g.m. gerhardt het tijdschriftenloze tijdperk’ In: Maatstaf. Jaargang 16 (1968-1969)
Ida Gerhardt, ‘ida g.m. gerhardt de ouders de kinderen vijf verzen’ In: Maatstaf. Jaargang 16 (1968-1969)
Ida Gerhardt en Marie H. van der Zeyde, ‘ida g.m. gerhardt marie h. van der zeyde ‘proeve’ van een nieuwe psalmvertaling’ In: Maatstaf. Jaargang 16 (1968-1969)
Ida Gerhardt, ‘ida g.m. gerhardt [gedichten]’ In: Maatstaf. Jaargang 16 (1968-1969)
Ida Gerhardt, ‘Het carillon.’ In: Geuzenliedboek 1940-1945 (1975)
Ida Gerhardt, ‘ida gerhardt traduit du néerlandais par c.p. heering-moorman.’ In: Septentrion. Jaargang 5 (1976)
F.L. Bastet, Ida Gerhardt en M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘Prijs voor meesterschap 1979’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1980 (1980)
Ida Gerhardt, ‘Herinnering’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 23 (1980)
Ida Gerhardt, ‘Ida Gerhardt Hier in mijn kamer’ In: De Revisor. Jaargang 7 (1980)
Gerrit Achterberg, Nicolaas Beets, Henri Bruning, André Demedts, Ida Gerhardt, Guido Gezelle, Hubert van Herreweghen, Martinus Nijhoff, Rudolf van de Perre, M. van der Plas en Felix Timmermans, ‘kunst en geest’ In: Vlaanderen. Jaargang 30 (1981)
Ida Gerhardt, ‘Ida Gerhardt’ In: Septentrion. Jaargang 20 (1991)
Ida Gerhardt, Han Krug en Jan van Nijlen, ‘Dubbelportret’ In: Neerlandia. Jaargang 95 (1991)
Ida Gerhardt, Renée van Hekken en P. Krug, ‘Dubbelportret (XIII) Vlaanderen’ In: Neerlandia. Jaargang 98 (1994)
Herman de Coninck, Maria van Daalen, Anna Enquist, Ida Gerhardt, Ed Leeflang, Jan van Nijlen, Paul Snoek, M. Vasalis, Michaël Zeeman en Ad Zuiderent, ‘Ten Water Poems’ In: The Low Countries. Jaargang 4 (1996-1997)
Ida Gerhardt, ‘Ida Gerhardt’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 43 (2000)
Ida Gerhardt, ‘Ida Gerhardt Message radio’ In: Septentrion. Jaargang 30 (2001)
Ida Gerhardt, ‘januari 2002’, ‘Sneeuw’ In: Nieuwe gedichten 2002 (2002)
Charles Ducal en Ida Gerhardt, ‘Poetry from the Pantry Bless this food’ In: The Low Countries. Jaargang 13 (2005)

Secundaire literatuur over Ida Gerhardt in de dbnl

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, ‘[V.] De Lucie B. en C.W. van der Hoogt-prijs’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1945 (1945)
E.J. Dijksterhuis, Gerard van Eckeren, B. Faddegon, P. Geyl, Martin Permys, J. Peters, Marc Rozelaar en Alexander Sizoo, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 111 (1948)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Gerhardt 1905-’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
Clasine Heering-Moorman, ‘ida gerhardt, poète’ In: Septentrion. Jaargang 5 (1976)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, ‘Bijlage III Rapport van de jury voor de toekenning van de prijs voor meesterschap 1979’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1979 (1979)
F.L. Bastet, Ida Gerhardt en M.A. Schenkeveld-van der Dussen, ‘Prijs voor meesterschap 1979’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1980 (1980)
Jan van der Vegt, Ons Erfdeel. Jaargang 23 (1980)
F.L. Bastet, ‘[Ida Gerhardt: Prijs voor Meesterschap (vervolg)]’ In: De Revisor. Jaargang 7 (1980)
F.L. Bastet, ‘F.L. Bastet Ida Gerhardt: Prijs voor Meesterschap Een feestrede’ In: De Revisor. Jaargang 7 (1980)
Gerrit Komrij, ‘Reputaties’, ‘Ida Gerhardt: geen mensch als andere menschen’ In: Papieren tijgers (1980)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Spiegel van de Nederlanden’, ‘Van Noord en Zuid’ In: Neerlandia. Jaargang 84 (1980)
Theo Hermans, G.W. van der Meiden, Reinder P. Meijer, J.J. de Rooij en J.W. de Vries, ‘Mengelwerk’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 1981 (1981)
G.J. de Vries, ‘Een gedicht van Ida Gerhardt G.J. de Vries’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1983 (422-433) (1983)
Anneke Reitsma, ‘‘Het vers dat in het zonlicht kan bestaan’... Interpretatie en vergelijking van een viertal ‘Zondags’gedichten Anneke Reitsma’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 27 (1984)
André Matthijsse, ‘Lettre néerlandaise’ In: Septentrion. Jaargang 13 (1984)
Christine D'haen, ‘De verzamelde gedichten van Ida Gerhardt: het verhaal van een loutering door Christine d'Haen Lid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1984 (1984)
Jan van der Vegt, ‘Ida G.M. Gerhardt 1905’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
Els Jongeneel, ‘‘De groeiwijs van de plant’: over ‘De akelei’ van Ida Gerhardt Els Jongeneel’ In: Forum der Letteren. Jaargang 1988 (1988)
Maaike Meijer, ‘Hoofdstuk 8 Lezen als lesbo’ In: De lust tot lezen (1988)
Ad Zuiderent, ‘[Septentrion 1991 nr. 1]’, ‘La poésie aux Pays-Bas depuis 1945: un bouleversement et quelques nuances’ In: Septentrion. Jaargang 20 (1991)
Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen, De Oudheid in het Nederlands (1992)
Willy Spillebeen, ‘Zware grond een laag van tegenstand Over de poëzie van Ida Gerhardt door Willy Spillebeen Lid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1993 (1993)
Fabian R.W. Stolk, 'Ida Gerhardt en Gerrit Achterberg' (1994)
Clasine Heering-Moorman, ‘Voor een negentigjarige’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 13 (1995)
Dana Constandse, ‘Ida Gerhardt en de zwaluwtrek door Dana Constandse’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1995 (566-577) (1995)
Luc Devoldere, ‘Littérature’, ‘‘Cette langue qui se cabre et se raidit’: la poésie d'Ida Gerhardt’ In: Septentrion. Jaargang 26 (1997)
W.A.M. de Moor, ‘Uren met Ida Gerhardt, haar persoonlijkheid, haar poëzie Bij de dood van een markant dichter’ In: Tsjip/Letteren. Jaargang 7 (1997)
Fernand Bonneure, Marc Dubois, Steven Jacobs, Marcel Janssens, Bart Moenssens en Willy Spillebeen, ‘In en om de kunst’ In: Vlaanderen. Jaargang 46 (1997)
Rita Bonte, ‘De Tweede Wereldoorlog in de poëzie van Ida Gerhardt ‘Eén tussen de naamloos velen’ Rita Bonte’ In: Literatuur. Jaargang 14 (1997)
Henk Kisteman, ‘Henk Kisteman Ida Gerhardt: traditie en humor Stereotype beschouwingen rond de poëzie van Ida G.M. Gerhardt’ In: Liter. Jaargang 1 (1998)
Koos Hawinkels, W.A.M. de Moor en Piet-Hein van de Ven, ‘Leeswijzer’ In: Tsjip/Letteren. Jaargang 8 (1998)
Mieke Koenen, 'Die Eroos in het hart bleef dragen. Plato in het dichtwerk van Ida Gerhardt' (1998)
A. Hansman, Jeroen Jansen, Natascha Veldhorst en P.J. Verkruijsse, ‘literatuur-signalementen’ In: Literatuur. Jaargang 15 (1998)
Johan Reijmerink, ‘Johan Reijmerink Het bevrijdende dagdroomgezicht Drie gedichten van Ida Gerhardt, Rutger Kopland en Martinus Nijhoff’ In: Liter. Jaargang 2 (1999)
Johan Reijmerink, ‘Kritieken Ida Gerhardt en het symbolisme’ In: Liter. Jaargang 3 (2000)
Anneke Reitsma, ‘Ida Gerhardt ‘Het woord te vondeling’’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 43 (2000)
Fernand Bonneure, Stefan van den Bossche, Georges Declercq, Johan de Donder, Guido Goedemé, Jaak van Holen, Jean-Luc Meulemeester en Frank Tubex, ‘Bibliotheek’ In: Vlaanderen. Jaargang 49 (2000)
G.J. van Bork, ‘literatuur-nieuws’ In: Literatuur. Jaargang 17 (2000)
Frans Berkelmans, Netty van Megen en J. Waszink, ‘literatuur-signalementen’ In: Literatuur. Jaargang 17 (2000)
Joost van Driel, Anna de Haas, Marika Keblusek, Mieke Koenen, Dik van der Meulen, Dirk van Miert, Bart Nuyens en Frans Ruiter, ‘Literatuur - recensies’ In: Literatuur. Jaargang 19 (2002)
Luc Devoldere, ‘Brood en beker. De klassieke Oudheid en Ida Gerhardt’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 45 (2002)
Gert van de Wege, ‘Kritieken’, ‘Over, van en met Gerhardt’ In: Liter. Jaargang 5 (2002)
Frans Berkelmans, ‘Frans Berkelmans Guido Gezelle en Ida Gerhardt Nagalm op een salvo van Echo's ’ In: Gezelliana. Jaargang 15-16 (2004)
W.A.M. de Moor, ‘De doem van een donkere jeugd Ida Gerhardt en de critici’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 49 (2006)
Yvan de Maesschalck, ‘artikel’, ‘■ Yvan de Maesschalck ‘De schoonheid van dit drieste dansen’. Over hazenvreugd en hazenleed in enkele naoorlogse gedichten’ In: Tiecelijn. Jaargang 19 (2006)
Marie Koenen, ‘Mieke Koenen Het naamloze verlangen Een ongepubliceerde tekst van Ida Gerhardt over dans en dichterschap’ In: De parelduiker. Jaargang 14 (2009)

Websites over Ida Gerhardt

http://www.idagerhardtgenootschap.nl/
http://www.vanpelendeleur.nl/
http://www.idagerhardt.nl/


Terug naar overzicht