auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Matthias van Geuns

geboren: 2 september 1735 te Groningen
overleden: 9 december 1817


Biografie(ën) over Matthias van Geuns

A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 7 (1862)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1 (1911)

Werken van Matthias van Geuns

(geen titels beschikbaar)


Secundaire literatuur over Matthias van Geuns in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Verhandeling over het Weeder met betrekking tot den Landbouw. Door den Heer Abt Joseph Toaldo; Hoogleeraar der Sterrekunde enz. op de Universiteit te Padua, Medelid van verscheiden Academien en Genootschappen, enz. Te Amsterdam by de Wed. van Esveldt en Holtrop en te Utrecht by A. v. Paddenburg 1778. Behalven de aanpryzende Voorreden van den Hoogleeraar M. v. Geuns, en de Voorreden van den Schryver, 217 bladz. in gr. octavo.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1778 (1778)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Heerschende Persloop, (Dysenteria Epidemica,) die in de laatste Jaaren, vooral in 1783, de Provincie Gelderland sterk getroffen heeft, nagespoord, inzonderheid op het Quartier van Veluwen, en ten gemeenen nutte verhandeld, door M. van Geuns, Archiater dier Provintie, en Professor der Geneeskunde aan haare Academie, enz. Te Harderwyk, by J. Moojen, en te Amsterdam, by W. Holtrop, 300 bl. in gr. octavo..’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1784 (1784)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘De Staatkundige Handhaving van der Ingezetenen Gezondheid en Leven aangepreezen, en in eenige Proeven voorgedragen, door Matthias van Geuns, Med. Doctor, Professor, Archiater, enz. te Utrecht. Uit het Latyn vertaald, door H.A. Bake, Med. Doct. Praelect. enz. te Leiden. Met bygevoegde Verhandelingen van den Schryver en een Brief van den Vertaaler. Te Amsterdam, by J. Allart, 1801. In gr. 8vo. 538 bl.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1802 (1802)
G.J. van Wy, ‘Voorloopig berigt en waarneming, wegens de genezing van een' aanmerkelijken borst-kanker.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1808 (1808)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘M. van Geuns, over het gebruik en misbruik van sterke Dranken, bewerkt tot een Volksboek voor den tegenwoordigen tijd, door O.G. Heldring. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1839. In kl. 8vo. VIII en 163 bl. f :-60.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1839 (1839)
G.A. Lindeboom, ‘Hoofdstuk 6 Achttiende eeuw’ In: Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland (1972)


Terug naar overzicht