auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Jacob Israël de Haan

geboren: 31 december 1881 te Smilde
overleden: 30 juni 1924 te Jeruzalem


Biografie(ën) over Jacob Israël de Haan

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Jacob Israël de Haan

Pijpelijntjes, 1904
Open brief aan P.L. Tak, 1905
Ondergangen, 1907
Pathologieën, 1908
In Russische gevangenissen, 1913
Libertijnsche liederen, 1914
Het joodsche lied, 1915
Liederen, 1917
Een nieuw Carthago, 1919
Het joodsche lied. Tweede boek, 1921
Jerusalem, 1921
Kwatrijnen, 1924
Palestina, 1925
Het Joodsche Lied, 2006

Uitgaven van Jacob Israël de Haan

Feuilletons in het Algemeen Handelsblad 1919-1924, 1919-1924
Verzamelde gedichten I, 1952
Verzamelde gedichten II, 1952
Pijpelijntjes, 1974
Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With, 1975
Ik ben een jongen te Zaandam geweest, bloemlezing uit zijn gedichten, 1982
Open brief aan P.L. Tak, 1982
Pijpelijntjes, 1982
Nerveuze vertellingen, 1983
Ondergangen, 1984
Pijpelijntjes: de tweede versie, 1991
Brieven van en aan Jacob Israël de Haan 1899-1908, 1994
Pathologieën, 2003

Primaire teksten van Jacob Israël de Haan elders in de dbnl

Jacob Israël de Haan, ‘Liederen door Jacob Israël de Haan.’ In: De Beweging. Jaargang 5 (1909)
Jacob Israël de Haan, ‘Liederen Door Jacob Israël de Haan.’ In: De Beweging. Jaargang 5 (1909)
Jacob Israël de Haan, ‘Zomernacht.’ In: De Gids. Jaargang 73 (1909)
Jacob Israël de Haan, ‘Liederen Door Jacob Israël De Haan.’ In: De Beweging. Jaargang 6 (1910)
Jacob Israël de Haan, ‘Liederen.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Jacob Israël de Haan, ‘Liederen.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Jacob Israël de Haan, ‘Huisvaart naar Holland.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Jacob Israël de Haan, ‘Liederen.’ In: De Gids. Jaargang 74 (1910)
Jacob Israël de Haan, ‘De Joodsche Tentoonstelling Door Jacob Israël de Haan.’ In: De Beweging. Jaargang 7 (1911)
Jacob Israël de Haan, ‘Joodsche gedichten Door Jacob Israël De Haan.’ In: De Beweging. Jaargang 7 (1911)
Jacob Israël de Haan, ‘Pindarus' dood.’ In: De Gids. Jaargang 75 (1911)
Jacob Israël de Haan, ‘Het Joodsch Nationaal Fonds (Bij zijn tienjarig bestaan) Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 8 (1912)
Jacob Israël de Haan, ‘Bezinning Door Jacob Israel de Haan.’ In: De Beweging. Jaargang 8 (1912)
Jacob Israël de Haan, ‘Liederen en gedichten Door Jacob Israel de Haan.’ In: De Beweging. Jaargang 8 (1912)
Jacob Israël de Haan, ‘Zomer Door Jacob Israel de Haan.’ In: De Beweging. Jaargang 8 (1912)
Jacob Israël de Haan, ‘Aan Oscar Wilde.’ In: De Gids. Jaargang 76 (1912)
Jacob Israël de Haan, ‘Aan den heiligen Sabbath.’ In: De Gids. Jaargang 76 (1912)
Jacob Israël de Haan, ‘Aan de Nederlandsche Zionistische Studentenorganisatie. (Bij het eerste lustrum).’ In: De Gids. Jaargang 77 (1913)
Jacob Israël de Haan, ‘Terugkeer.’ In: De Gids. Jaargang 77 (1913)
Jacob Israël de Haan, ‘Paaschavond.’ In: De Gids. Jaargang 77 (1913)
Jacob Israël de Haan, ‘Op den bloemendag van het Joodsch Nationaal Fonds.’ In: De Gids. Jaargang 77 (1913)
Jacob Israël de Haan, ‘Amerikaansche en Hollandsche crimineele politiek Door Jacob Israel De Haan.’ In: De Beweging. Jaargang 9 (1913)
Jacob Israël de Haan, ‘Mijn heilige Door Jacob Israel De Haan’ In: De Beweging. Jaargang 9 (1913)
Jacob Israël de Haan, ‘Joodsche liederen Door Jacob Israel de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 10 (1914)
Jacob Israël de Haan, ‘Voor Russische vrienden Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 10 (1914)
Jacob Israël de Haan, ‘Na de ontploffing Door Wl. Woytinsky (met inleiding en aanteekeningen van Jacob Israël de Haan)’ In: De Beweging. Jaargang 10 (1914)
Jacob Israël de Haan, ‘Op den Bloemendag van het Joodsch Nationaal Fonds Door Jacob Israel de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 10 (1914)
Jacob Israël de Haan, ‘Hollandsche crimineele politiek (een tuchtschool) Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 10 (1914)
Jacob Israël de Haan, ‘De Duitsche rechtsgeleerden en de oorlog Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 10 (1914)
Jacob Israël de Haan, ‘Tijdzangen Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 10 (1914)
Jacob Israël de Haan, ‘De Duitsche rechtsgeleerden en de oorlog’ In: De Beweging. Jaargang 10 (1914)
Jacob Israël de Haan, ‘[Vierde deel]’, ‘In den oorlog.’ In: De Gids. Jaargang 78 (1914)
Jacob Israël de Haan, ‘Liederen.’ In: De Gids. Jaargang 78 (1914)
Jacob Israël de Haan, ‘Liederen.’ In: De Gids. Jaargang 78 (1914)
Jacob Israël de Haan, ‘De Duitsche rechtsgeleerden en de oorlog Door Jacob Israël de Haan.’ In: De Beweging. Jaargang 11 (1915)
Jacob Israël de Haan, ‘De Duitsche rechtsgeleerden en de oorlog Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 11 (1915)
Jacob Israël de Haan, ‘Joodsche liederen Door Jacob Israel de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 11 (1915)
Jacob Israël de Haan, ‘De roem van Holland Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 11 (1915)
Jacob Israël de Haan, ‘De Duitsche rechtsgeleerden en de oorlog Door Jacob Israël de Haan.’ In: De Beweging. Jaargang 11 (1915)
Jacob Israël de Haan, ‘De Duitsche rechtsgeleerden en de oorlog Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 11 (1915)
Jacob Israël de Haan, ‘De Duitsche rechtsgeleerden en de oorlog Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 11 (1915)
Jacob Israël de Haan, ‘Taal- en Rechtswetenschap Door Jacob Israël de Haan (Vervolg van Dl. III blz. 225)’ In: De Beweging. Jaargang 11 (1915)
Jacob Israël de Haan, ‘Taal en rechtswetenschap Door Jacob Israël de Haan.’ In: De Beweging. Jaargang 11 (1915)
Jacob Israël de Haan, ‘Taal- en Rechtswetenschap Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 11 (1915)
Jacob Israël de Haan, ‘De Duitsche rechtsgeleerden en de oorlog Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 11 (1915)
Jacob Israël de Haan en Albert Verwey, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 11 (1915)
Jacob Israël de Haan en Albert Verwey, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 11 (1915)
Jacob Israël de Haan, ‘Het recht op slechtheid Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 11 (1915)
Jacob Israël de Haan, ‘Tijdzangen Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 11 (1915)
Jacob Israël de Haan, ‘De Kinematograaf in de Criminologie Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 11 (1915)
Jacob Israël de Haan, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 11 (1915)
Jacob Israël de Haan, ‘Joodsche liederen Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 11 (1915)
Jacob Israël de Haan, ‘Tijdzangen Door Jacob Israel de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 11 (1915)
Jacob Israël de Haan, ‘De Duitsche rechtsgeleerden en de oorlog Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 11 (1915)
Jacob Israël de Haan, ‘De Duitsche rechtsgeleerden en de oorlog Door Jacob Israel de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 11 (1915)
Jacob Israël de Haan, ‘Joodsche gedichten Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 11 (1915)
Jacob Israël de Haan, ‘Tijdzangen.’ In: De Gids. Jaargang 79 (1915)
Jacob Israël de Haan, ‘Joodsche liederen Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 12 (1916)
Paul Cronheim, P.N. van Eyck, Jacob Israël de Haan, Jan Koopmans, Albert Verwey en Is.P. de Vooys, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 12 (1916)
Jacob Israël de Haan, ‘Amerikaansche crimineele politiek (het honor-system) Door Mr. Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 12 (1916)
Jacob Israël de Haan, ‘Op den Bloemendag van het Joodsch-Natonaal Fonds Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 12 (1916)
Jacob Israël de Haan, ‘Aan den verleider Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 12 (1916)
Jacob Israël de Haan, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 12 (1916)
Jacob Israël de Haan, ‘Een Joodsche tentoonstelling (Het verdwijnend ghetto) Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 12 (1916)
Jacob Israël de Haan, ‘Liederen Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 12 (1916)
Jacob Israël de Haan, ‘Rechtskundige significa Door Jacob Israel de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 12 (1916)
Jacob Israël de Haan, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 12 (1916)
Jacob Israël de Haan, ‘Wezen en taak der rechtskundige significa.’ In: De Gids. Jaargang 80 (1916)
Jacob Israël de Haan, ‘België en de Duitsche rechtsgeleerden Door Mr. Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 13 (1917)
Jacob Israël de Haan, ‘Professor Meester G.A. van Hamel Door Mr. Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 13 (1917)
Jacob Israël de Haan, ‘Een Joodsch danklied Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 13 (1917)
Jacob Israël de Haan, ‘Kinderrechtbanken. Door Mr. Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 13 (1917)
Jacob Israël de Haan, ‘Piloty-piloty Door Mr. Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 13 (1917)
Jacob Israël de Haan, ‘De verlatene Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 13 (1917)
Jacob Israël de Haan, ‘Strafrechtelijke Significa Door Mr. Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 13 (1917)
Jacob Israël de Haan, ‘Kinderrechtbanken Door Mr. Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 13 (1917)
Jacob Israël de Haan, ‘Taal en rechtswetenschap Door Mr. Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 13 (1917)
Jacob Israël de Haan, ‘Kinderrechtbanken Door Mr. Jacob Israël de Haan (Vervolg van blz. 321).’ In: De Beweging. Jaargang 13 (1917)
Jacob Israël de Haan, ‘Sabbath Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 13 (1917)
Jacob Israël de Haan, ‘Strafrechtelijke Significa Door Mr. Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 13 (1917)
Jacob Israël de Haan, ‘Op den Bloemendag van het Joodsch Nationaal Fonds Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 13 (1917)
Jacob Israël de Haan, ‘Strafrechtelijke Significa Door Mr. Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 13 (1917)
Jacob Israël de Haan, ‘Joodsch heldenlied Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 13 (1917)
Jacob Israël de Haan, ‘Vreemde woorden.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 11 (1917)
Jacob Israël de Haan, ‘Het einde Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 14 (1918)
Jacob Israël de Haan, ‘Het afscheid Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 14 (1918)
Jacob Israël de Haan, ‘Op den bloemendag van het Joodsch Nationaal Fonds Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 14 (1918)
Jacob Israël de Haan, ‘Hollandsche crimineele politiek (Het Rijksopvoedingsgesticht voor meisjes) Door Mr. Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 14 (1918)
Jacob Israël de Haan, ‘Joodsche liederen Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 14 (1918)
Jacob Israël de Haan en Albert Verwey, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 14 (1918)
Jacob Israël de Haan, Maurits Uyldert en Albert Verwey, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 14 (1918)
Jacob Israël de Haan, ‘Aan: Izak Vr.... Door Jacob Israël de Haan.’ In: De Beweging. Jaargang 14 (1918)
Jacob Israël de Haan, Albert Verwey en Mea Verwey, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 14 (1918)
Jacob Israël de Haan, ‘De gestorven makker Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 14 (1918)
Jacob Israël de Haan, ‘Een vogel.’ In: De Gids. Jaargang 82 (1918)
Jacob Israël de Haan, ‘Actieve significa Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 15 (1919)
Jacob Israël de Haan, ‘Aan Sidney Topham Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 15 (1919)
Jacob Israël de Haan, ‘Ontmoetingen en scheidingen Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 15 (1919)
Jacob Israël de Haan, ‘Kwatrijnen Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 15 (1919)
Jacob Israël de Haan, ‘Liederen Door Jacob Israël de Haan’ In: De Beweging. Jaargang 15 (1919)
Jacob Israël de Haan, ‘Kwatrijnen.’ In: De Gids. Jaargang 88 (1924)
Lodewijk van Deyssel, Jacob Israël de Haan en Jaap Meijer, ‘J. Meijer Lodewijk van Deyssel en Jacob Israël de Haan Een rechtzetting’ In: Roeping. Jaargang 35 (1959)
Jacob Israël de Haan, ‘jacob israël de haan vertaald in het hebreeuws door dr. j. meijer’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 17 (1974)
Jacob Israël de Haan, ‘Jacob Israël de Haan Over een blauwe en een rode diamant Nerveuze vertelling’ In: De Gids. Jaargang 144 (1981)
Jacob Israël de Haan, ‘Jacob Israël de Haan Ondergangen’ In: De Revisor. Jaargang 8 (1981)

Secundaire literatuur over Jacob Israël de Haan in de dbnl

J.C. Bloem en Albert Verwey, ‘Varia’ In: De Beweging. Jaargang 10 (1914)
Roelof Kranenburg, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 12 (1916)
Jan J. Zeldenthuis, ‘Nerveuze liederen’ In: De Gids. Jaargang 80 (1916)
D. van Blom, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 80 (1916)
Albert Verwey, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 14 (1918)
Herman van den Bergh, D.Th. Jaarsma, P.H. Ritter jr., Marie Schmitz en Rinke Tolman, ‘[Boekenschouw]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 17 (1918)
J.D. Bierens de Haan en Paul Scholten, ‘Leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 20 (1920)
Gerard Walschap, ‘Jacob Israel de Haan vermoord door Gerard Walschap.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 24 (1924)
Benno J. Stokvis, ‘Jacob Israël de Haan’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 23 (1924)
Bernard Verhoeven en Urbain van de Voorde, ‘Bernard Verhoeven Jacob Israël de Haan’ In: Erts. Letterkundige almanak. Jaargang 1 (1926)
[tijdschrift] Gulden Winckel, Den, ‘Jacob Israël de Haan’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 28 (1929)
Diet Kramer en P.H. Muller, ‘Bibliographie.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 7 (1929-1930)
J.D.P. Warners, ‘Hoofdstuk IV Nederlandse kwatrijnen in de moderne letterkunde’ In: Het vierregelig gedicht in de Nederlandse letterkunde sinds de Renaissance (1947)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Roberts’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘de Haan 1881-1924’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
Lodewijk van Deyssel, Jacob Israël de Haan en Jaap Meijer, ‘J. Meijer Lodewijk van Deyssel en Jacob Israël de Haan Een rechtzetting’ In: Roeping. Jaargang 35 (1959)
Wim J. Simons, ‘Wim J. Simons Mijn lied stikt in mijn hart als 'k aan u denk Jacob Israël De Haan's reizen naar Rusland’ In: Maatstaf. Jaargang 7 (1959-1960)
Martinus Nijhoff, ‘Jacob Israël de Haan ‘Jeruzalem’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Martinus Nijhoff, ‘Jacob Israël de Haan ‘Kwatrijnen’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
C. Bittremieux, ‘Bij een biografie van J.I. de Haan C. Bittremieux’ In: Tirade. Jaargang 12 (nrs. 133-142) (1968)
Jaap Meijer, ‘Willem Kloos aan Jacob Israël de Haan’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 64 (1971)
Jaap Meijer, ‘Jacob Israël de Haan en Karl Wolfskehl Albert Verwey en het joodse dichterschap’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 65 (1972)
Leo Ross, ‘Leo Ross Jacob Israël de Haan als decadent romanticus’ In: De Gids. Jaargang 137 (1974)
Jaap Meijer, ‘jacob israël de haan in het hebreeuws’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 17 (1974)
Jaap Meijer, ‘moord in jeruzalem 30 juni 1924’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 17 (1974)
Rob Delvigne en Leo Ross, ‘Rob Delvigne & Leo Ross Mythologieën rondom Jacob Israël de Haan’ In: De Revisor. Jaargang 4 (1977)
Rob Delvigne en Leo Ross, ‘Een correspondentie van Jacob Israel De Haan Rob Delvigne & Leo Ross’ In: Spektator. Jaargang 7 (1977-1978)
Rob Delvigne en Leo Ross, ‘Rob Delvigne & Leo Ross Het conflict tussen Jacob Israël de Haan en P.L. Tak 1904-1905’ In: De Revisor. Jaargang 7 (1980)
Rob Delvigne en Leo Ross, ‘Rob Delvigne en Leo Ross In oude en in nieuwe zetting - Inleiding bij een ‘nerveuze vertelling’’ In: De Gids. Jaargang 144 (1981)
Rob Delvigne en Leo Ross, ‘Rob Delvigne & Leo Ross Bij ‘Ondergangen’ van Jacob Israël de Haan’ In: De Revisor. Jaargang 8 (1981)
G. van Benthem van den Bergh, Paul Casparie, Wiel Kusters, Han Lammers, Martin Ros en Aleid Truijens, ‘Kroniek & Kritiek’ In: De Gids. Jaargang 145 (1982)
Rob Delvigne en Leo Ross, ‘Rob Delvigne & Leo Ross ‘Ik ben toch zoo innig blij dat u mijn vriend bent’ De brieven van Jacob Israël de Haan aan Georges Eekhoud’ In: De Revisor. Jaargang 9 (1982)
F. Bulhof, Rob Delvigne, Ludy Giebels en Leo Ross, ‘Gemengde Gevoelens’ In: De Revisor. Jaargang 9 (1982)
Rob Delvigne en Leo Ross, ‘Rob Delvigne & Leo Ross Besliste volzinnen Commentaren op Jacob Israël de Haan en het editeerprobleem’ In: Maatstaf. Jaargang 31 (1983)
Marijke Barend-van Haeften, G.J. van Bork, E.K. Grootes, Paul J. Koopman, Ben van Melick, R.Th. van der Paardt, Herman Pleij, Henk Pröpper en H.A. Visser, ‘Recensies’ In: Literatuur. Jaargang 2 (1985)
Carin Bouwmeester, Ed Delwel, Ton Mantoua, Anne Nippel, Katja Rotte en Sylvia Sassenus, ‘Jacob de Haan in Palestina vermoord’ In: Kroniek van de 20ste eeuw [tot en met 1940] (1985)
Rob Delvigne en Leo Ross, ‘[Nummer 6]’, ‘Rob Delvigne & Leo Ross Brieven aan een boef. Jacob Israël de Haan schrijft Frank van der Goes’ In: De Gids. Jaargang 149 (1986)
Rob Delvigne en Leo Ross, ‘Jacob Israël de Haan als onderwijzer Rob Delvigne & Leo Ross’ In: Literatuur. Jaargang 3 (1986)
Jan Fontijn, ‘Jacob Israël de Haan 1881-1924’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
Nop Maas, ‘[Nummer 11]’, ‘Nop Maas Diversités du passé’ In: Maatstaf. Jaargang 38 (1990)
Ronny Boogaart, André Bouwman, Ingrid Glorie, J.A. van Leuvensteijn, Jan Noordegraaf en Geert Warnar, ‘Signalementen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 110 (1994)
Lisette Lewin, ‘Laagwater’, ‘Lisette Lewin Sidderend geheugen’ In: De parelduiker. Jaargang 5 (2000)
Yves-C. Aouate, ‘Jacob-Israël de Haan, poète juif assassiné par les siens’ In: Septentrion. Jaargang 29 (2000)
Marijke Barend-van Haeften, Jeroen Jansen, Lotte Jensen, Lisa Kuitert, Bart Nuyens, Jan Stuyck, Gé Vaartjes en Ernestine van der Wall, ‘literatuur-signalementen’ In: Literatuur. Jaargang 18 (2001)
Rob Delvigne en Leo Ross, ‘Antwoord aan Elisabeth Leijnse Rob Delvigne en Leo Ross’ In: Vooys. Jaargang 19 (2001-2002)
Rob Delvigne en Leo Ross, ‘Een nieuwe deskundige Of de stand van het De Haan-onderzoek’ In: Vooys. Jaargang 19 (2001-2002)
Elisabeth Leijnse, ‘De heren in hun hofje Elisabeth Leijnse’ In: Vooys. Jaargang 19 (2001-2002)
P.J. Begheyn, ‘Twee brieven van Jacob Israël de Haan aan Jacques van Ginneken S.J. in verband met de Hollandse significa’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 23 (2005)
Els Ruijsendaal, ‘Kroniek-kort Berichten uit Amsterdam Jacob Israël de Haan’ In: Neerlandia/Nederlands van Nu. Jaargang 112 (2008)
Evelien Gans, ‘Evelien Gans Ik ben een Mensch: niets is mij vreemd gebleven Het spiegelgevecht van Jaap Meijer met Jacob Israël de Haan’ In: De parelduiker. Jaargang 14 (2009)
Geert Buelens, ‘Oranje bloed? Eerste Wereldoorlogpoëzie in vergelijkend perspectief Geert Buelens (Universiteit Utrecht)’ In: Internationale Neerlandistiek. Jaargang 2010 (2010)

Websites over Jacob Israël de Haan

http://www.iisg.nl/bwsa/bios/haan.html


Terug naar overzicht