auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Jan Hanlo

geboren: 29 mei 1912 in Bandoeng
overleden: 16 juni 1969 te Maastricht

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Wijnand van der Burcht
J. Hanes


Biografie(ën) over Jan Hanlo

G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Jan Hanlo

Het vreemde land, 1951
The varnished - het geverniste, 1951
Niet ongelijk, 1957
Verzamelde gedichten, 1958
In een gewoon rijtuig, 1966
Moelmer, 1967
Verzamelde gedichten, 1970 (2de, vermeerderde druk)
Go to the Mosk, 1971
Zonder geluk valt niemand van het dak, 1972
Brieven (2 delen), 1989
Brieven. Deel 1: 1931-1962, 1989
Brieven. Deel 2: 1963-1969, 1989
Tjielp tjielp, 2009

Uitgaven van Jan Hanlo

En die man ben ik zelf, 1973
Mijn benul, 1974
Le moment suprême, 1981
Lied dat ik van een krankzinnige hoorde, 1982

Primaire teksten van Jan Hanlo elders in de dbnl

Jan Hanlo, ‘Jan Hanlo Het paard’ In: Roeping. Jaargang 25 (1948)
Jan Hanlo, ‘Jan Hanlo’ In: Roeping. Jaargang 25 (1948)
Jan Hanlo, ‘[J. Hanlo: Klondike]’ In: Libertinage. Jaargang 2 (1949)
Jan Hanlo, W.J. Rozendaal en Charles Wentinck, ‘De impasse in de schilderkunst’ In: Libertinage. Jaargang 2 (1949)
Jan Hanlo, ‘[J. Hanlo: gedichten]’ In: Libertinage. Jaargang 2 (1949)
Jan Hanlo, ‘[J. Hanlo: gedichten]’ In: Libertinage. Jaargang 3 (1950)
Jan Hanlo, ‘[J. Hanlo: Aan... onbekend]’ In: Libertinage. Jaargang 3 (1950)
Jan Hanlo, ‘Brief’ In: Libertinage. Jaargang 3 (1950)
Jan Hanlo, ‘[J. Hanlo: Opstel]’ In: Libertinage. Jaargang 4 (1951)
Jan Hanlo, ‘Ontboezeming in het Antwerps’ In: Libertinage. Jaargang 4 (1951)
Jan Hanlo, ‘J. Hanlo Vers per 7 Juni 1951’ In: Libertinage. Jaargang 4 (1951)
Jan Hanlo, ‘Jan Hanlo’ In: Atonaal (1951)
Jan Hanlo, ‘Jan Hanlo rook’ In: Roeping. Jaargang 28 (1951-1952)
Jan Hanlo, ‘Jan Hanlo Oote’ In: Roeping. Jaargang 28 (1951-1952)
Jan Hanlo, ‘[J. Hanlo: gedichten]’ In: Libertinage. Jaargang 5 (1952)
Jan Hanlo, ‘[J. Hanlo: Jeugd - een kelk?]’ In: Libertinage. Jaargang 5 (1952)
Jan Hanlo, ‘Jan Hanlo’ In: Roeping. Jaargang 31 (1955-1956)
Jan Hanlo, ‘Jan Hanlo Perzische dansliederen’ In: Roeping. Jaargang 32 (1956-1957)
Jan Hanlo, ‘Jan Hanlo Nachtelijk oefenen’ In: Roeping. Jaargang 33 (1957-1958)
Jan Hanlo, ‘Jan Hanlo Tegen beter weten in Oplossing van de puzzlepot’ In: Roeping. Jaargang 33 (1957-1958)
Jan Hanlo, ‘[Gedicht]’ In: Tirade. Jaargang 4 (nrs. 37-48) (1960)
Jan Hanlo, ‘Publikatie van mijn ervaringen met Wespen door Jan Hanlo’ In: Tirade. Jaargang 4 (nrs. 37-48) (1960)
Jan Hanlo, ‘Jan Hanlo Aan en over Pierre Kemp’ In: Roeping. Jaargang 37 (1961-1962)
Jan Hanlo, ‘Jan Hanlo | Gedicht’ In: De Gids. Jaargang 127 (1964)
Jan Hanlo, ‘Ingezonden mededeling’ In: De Gids. Jaargang 127 (1964)
Jan Hanlo, ‘Jan Hanlo Het gedroomde stukje’ In: Tirade. Jaargang 9 (nrs. 97-108) (1965)
Jan Hanlo, ‘Wijnand van der Burcht Kako, 2’ In: Tirade. Jaargang 9 (nrs. 97-108) (1965)
Jan Hanlo, ‘Rectificatie.’ In: Tirade. Jaargang 9 (nrs. 97-108) (1965)
Jan Hanlo, ‘Jan Hanlo29-5-1912’ In: Maatstaf. Jaargang 13 (1965-1966)
Jan Hanlo, ‘Jan Hanlo Ik sloeg een kraai omdat hij stierf’ In: Tirade. Jaargang 10 (nrs. 109-120) (1966)
G. van Benthem van den Bergh, Godfried Bomans, Nic Brink, J.J. Buskes, Hans Gruyters, Jan Hanlo, Karel Jonckheere, Alfred Kossmann, Daniel de Lange, H.J. Lankhorst, Jan Rogier, A. Roland Holst, Annie Romein-Verschoor, Jos Ruting, Nico Scheepmaker, K. Schippers, W.K.N. Schmelzer, E.H. Toxopeus, Joop den Uyl, Leo Vroman en K. Zickhardt, ‘Heeft u ook zo'n last van onbehagen? Enquête’ In: De Gids. Jaargang 130 (1967)
Jan Hanlo, ‘Jan Hanlo Zwijgen’ In: De Gids. Jaargang 130 (1967)
Jan Hanlo, ‘herinneringen uit wicklow hills’ In: Tirade. Jaargang 12 (nrs. 133-142) (1968)
Jan Hanlo, ‘herinneringen uit wicklow hills’ In: Tirade. Jaargang 13 (nrs. 143-152) (1969)
Jan Hanlo, ‘Bruin houdt van mij (misschien) Jan Hanlo’ In: Tirade. Jaargang 14 (nrs. 153-162) (1970)
Jan Hanlo, ‘Als God fatsoenlijk is (en anders is hij geen god) 16 Aantekeningen Jan Hanlo’ In: Tirade. Jaargang 14 (nrs. 153-162) (1970)
Jan Hanlo, ‘Brief uit Marrakech Jan Hanlo’ In: Tirade. Jaargang 14 (nrs. 153-162) (1970)
Jan Hanlo, ‘God en lijden schepping (leiden schepping door lijden schepping) Jan Hanlo’ In: Tirade. Jaargang 16 (nrs. 173-182) (1972)
Jan Hanlo, ‘Jan Hanlo Verhalen’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)
Jan Hanlo en G.A. van Oorschot, ‘Jan Hanlo Drie brieven over Oote’ In: Tirade. Jaargang 19 (nrs. 201-210) (1975)
Jan Hanlo, ‘Jan Hanlo Oote’ In: Tirade. Jaargang 19 (nrs. 201-210) (1975)
Jan Hanlo en K. Schippers, ‘[Tirade april 1976]’, ‘Jan Hanlo Brieven’ In: Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
Jan Hanlo en Ser J.L. Prop, ‘Documenten’ In: Tirade. Jaargang 21 (nrs. 221-231) (1977)
Monique Derhaag en Jan Hanlo, ‘Brief van Jan Hanlo Monique Derhaag’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1985 (446-457) (1985)
Jan Hanlo, ‘Jan Hanlo Brieven aan Colla Bemelmans’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1989 (nrs. 45-48) (1989)
J.C. Bloem, P.C. Boutens, Willem Elsschot, P.N. van Eyck, Jan Hanlo, J.H. Leopold, Lucebert, H. Marsman, Richard Minne, Martinus Nijhoff, Jan van Nijlen, Paul van Ostaijen, M. Vasalis, Leo Vroman en Karel van de Woestijne, ‘Hardy Perennials of Dutch and Flemish Poetry’ In: The Low Countries. Jaargang 3 (1995-1996)
Witold Gombrowicz, Jan Hanlo, Alfred Jarry, Multatuli, Oswald Spengler en Paul Valéry, ‘Dossier Fragmenten bij ‘De vertelling van het Getal’’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 2002 (nrs. 97-100) (2002)

Secundaire literatuur over Jan Hanlo in de dbnl

anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Hanlo 1912-1969’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
Piet Calis, ‘Piet Calis Kroniek van de poëzie’ In: De Gids. Jaargang 123 (1960)
J. Bernlef, Ad den Besten, Piet Calis, Jan G. Elburg, Karel Jonckheere, Paul Rodenko, Gabriël Smit, Victor E. van Vriesland en Jan Walravens, ‘Terugblik en perspectief Enquête over de nieuwe en nieuwste poëzie’ In: De Gids. Jaargang 125 (1962)
J. Bernlef en K. Schippers, ‘J. Bernlef/K. Schippers Gesprek met Jan Hanlo’ In: De Gids. Jaargang 127 (1964)
Adriaan Morriën, ‘Gesprek met Jan Hanlo in mei 1954’ In: Cryptogram (1968)
J. Bernlef, A.L. Constandse, R.A. Cornets de Groot, Rudi Fuchs en Hans Keller, ‘Kroniek & Kritiek’ In: De Gids. Jaargang 132 (1969)
R.R. van der Leest, ‘[Nummer 5]’, ‘Yn memoriam Jan Hanlo’ In: Trotwaer. Jaargang 1 (1969)
Anton Claessens, ‘Jan Hanlo.’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 13 (1969-1970)
J. Bernlef, A.L. Constandse, Rudi Fuchs, Guy Kilian en Percy B. Lehning, ‘Kroniek & kritiek’ In: De Gids. Jaargang 133 (1970)
Camiel Hamans, W.R.D. van Oostrum en Bert van Selm, ‘Notities’ In: Spektator. Jaargang 3 (1973-1974)
Wiel Kusters, ‘Een vleugje Wordsworth bij Hanlo’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 68 (1975)
Jan Kal, ‘Jan Kal Dichterlijk elftal’ In: Maatstaf. Jaargang 24 (1976)
Wiel Kusters, ‘Hanlo en Leopold?’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 70 (1977)
Wiel Kusters, ‘Wiel Kusters Tekst en context’ In: De Gids. Jaargang 142 (1979)
R.L.K. Fokkema, ‘V Tekenen van vernieuwing’ In: Het komplot der Vijftigers (1979)
R.L.K. Fokkema, 'Atonaal als brandpunt van de vernieuwing' (1979)
Wiel Kusters, ‘Wiel Kusters Entree (1)’ In: Tirade. Jaargang 26 (nrs. 272-283) (1982)
Ronald Soetaert, ‘De poëzie van Jan Hanlo ‘Iets dat in ieder geval sterk intrigeert’ Ronald Soetaert’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 27 (1984)
A. Walrecht, ‘Het menselijk tekort Leg het maar naast mijn bord Aldert Walrecht’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 28 (1985)
K. Schippers, ‘Jan Hanlo 1912-1969’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
Wiel Kusters, ‘Kroniek & kritiek’, ‘Poëtisch leven Wiel Kusters Hanlo en Lichtenberg Een kanttekening’ In: De Gids. Jaargang 150 (1987)
Boudewijn Büch, ‘Boudewijn Büch Bibliopolis 1’ In: Maatstaf. Jaargang 35 (1987)
Wiel Kusters, ‘Kroniek & kritiek’, ‘Poëtisch leven Wiel Kusters Kopland, Hanlo, Hawinkels’ In: De Gids. Jaargang 151 (1988)
Wiel Kusters, ‘Cyclische verbanden in de Verzamelde gedichten van Jan Hanlo’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 7 (1989)
Wiel Kusters, ‘Brieven van Jan Hanlo’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 32 (1989)
J. Bernlef, ‘J. Bernlef Hoor de merel’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1989 (nrs. 45-48) (1989)
Simon Vinkenoog, ‘Simon Vinkenoog aan Jan Hanlo’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1989 (nrs. 45-48) (1989)
J. Bernlef, ‘J. Bernlef aan Jan Hanlo’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1989 (nrs. 45-48) (1989)
Nico van Lieshout, ‘Nico van Lieshout Felix culpa Jan Hanlo en de Rooms-Katholieke Kerk’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1989 (nrs. 45-48) (1989)
Gust Gils, ‘Gust Gils aan Jan Hanlo Fragmenten’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1989 (nrs. 45-48) (1989)
Jan Kuijper, ‘de tombe van jan hanlo’ In: Tomben (1989)
Bertram Mourits en Thomas Vaessens, ‘Een avond zonder Jan Hanlo Bertram Mourits en Thomas Vaessens’ In: Vooys. Jaargang 9 (1990-1991)
Hugo Brems, ‘Een glas water’ In: De dichter is een koe (1991)
Hugo Brems, ‘Het geklater van water’ In: De dichter is een koe (1991)
Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen, De Oudheid in het Nederlands (1992)
K. Michel, ‘Herlezen Jan Hanlo ‘Zonder geluk valt niemand van het dak’’ In: Tirade. Jaargang 39 (nrs. 356-361) (1995)
Wiel Kusters, ‘Schrijven’ In: Ik graaf, jij graaft (1995)
Wiel Kusters, ‘Makkelijk lezen en de wil van de lezer’ In: Ik graaf, jij graaft (1995)
Hans Renders, ‘Hans Renders Een kameleon met harde kern Onbekend jeugdwerk van Jan Hanlo’ In: Jaarboek Letterkundig Museum 6 (1997)
Job Degenaar, ‘Job Degenaar Obe’ In: Trotwaer. Jaargang 29 (1997)
Piet Calis, ‘Hoofdstuk 4 Criterium (5) of de geboorte van een schrijver’ In: De vrienden van weleer. Schrijvers en tijdschriften tussen 1945 en 1948 (1999)
Hans Op de Coul, Ben van Melick en Ine Sijben, ‘Weinig, voorlopig, toevallig 10 Jan Hanlo’ In: Maar er is meer... Poëzie van Limburg in de twintigste eeuw (1999)
Peter van Lier, ‘Peter van Lier Gedachten onder een Cromwell-helm Over de motorrijder Jan Hanlo’ In: Tirade. Jaargang 44 (nrs. 383-387) (2000)
Klaus Beekman, Nel van Dijk, E.K. Grootes, Camiel Hamans, Bertram Mourits en R.J. Resoort, ‘literatuur-recensies’ In: Literatuur. Jaargang 17 (2000)
Joost Nijsen en Hans Renders, ‘literatuur-brieven’ In: Literatuur. Jaargang 18 (2001)
Wiel Kusters, ‘Wiel Kusters Poëzie, fysica en theodicee bij Jan Hanlo (1912-1969)’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 117 (2001)
Piet Calis, ‘Hoofdstuk 4 Libertinage (2 en 3) of de verleidingen van een terras’ In: Het elektrisch bestaan. Schrijvers en tijdschriften tussen 1949 en 1951 (2001)
Rutger Kopland, ‘Over Hanlo en de paradox Rutger Kopland’ In: Tirade. Jaargang 47 (nrs. 398-401) (2003)
Marc Cels en Els Ruijsendaal, ‘Kroniek-kort’ In: Neerlandia/Nederlands van Nu. Jaargang 110 (2006)
Thomas Vaessens, ‘29 Thomas Vaessens, Een avond zonder Jan Hanlo. Letterkunde voor beginners’ In: 'Geloof mij Uw oprechte en dankbare Vriend'. Brieven uit de Nederlandse letteren, verzameld en van commentaar voorzien door vrienden van Marita Mathijsen, 30 oktober 2009 (2009)
Camiel Hamans, ‘28 Camiel Hamans, ‘Werkelijke vriendschap is een blauw soort haat’’ In: 'Geloof mij Uw oprechte en dankbare Vriend'. Brieven uit de Nederlandse letteren, verzameld en van commentaar voorzien door vrienden van Marita Mathijsen, 30 oktober 2009 (2009)

Videobestanden waarin Jan Hanlo ter sprake komtTerug naar overzicht