auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Emmanuel Hiel

geboren: 30 mei 1834 te St.-Gillis-Bij-Dendermonde
overleden: 27 augustus 1899 te Schaarbeek

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
G. Hendrikssone


Biografie(ën) over Emmanuel Hiel

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Emmanuel Hiel

Looverkens, 1859
Nieuwe liedekens, 1861
Gedichten, 1863
De wind, 1865
Lucifer, 1865
De Schelde, 1867
Isa, 1867
Gedichten, 1868
De liefde in het leven, 1870
Psalmen, zangen en oratoria's, 1870
Gedichten, 1874
Jan Borluut, 1875
Bloemeken, 1876
Liederen voor groote en kleine kinderen, 1879
Hymnus aan de schoonheid, 1882
Historische zangen, 1885
Flandrialiederen voor ons volk, 1886
Monodramen en andere gedichten, 1893
Symfonieën en andere gezangen, 1894
Droomerijen, 1895

Uitgaven van Emmanuel Hiel

Volledige Werken van dichter E.H., 1933-1934

Primaire teksten van Emmanuel Hiel elders in de dbnl

Emmanuel Hiel, ‘Wantje en Karel.’ In: De Vlaemsche zanger (1856)
Emmanuel Hiel, ‘Breidel en de coninc. 1302.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1886-1887 (1886-1887)
Emmanuel Hiel, ‘Van Maerlant.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1886-1887 (1886-1887)
Emmanuel Hiel, ‘Stichting van het Gemeentehuis te Schaarbeek.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1886-1887 (1886-1887)
Emmanuel Hiel, ‘Lezingen.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1888 (1888)
Emmanuel Hiel, ‘Aan de nagedachtenis van Eugeen-Edward Stroobant, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie, enz.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2 (1889)
Emmanuel Hiel, ‘De psalmen in gezangen, door Emanuel Hiel.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2 (1889)
Emmanuel Hiel, ‘Agnes Bernauer, de Engel van Augsburg. (Lyrisch Monodrama.)’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1889 (1889)
Emmanuel Hiel, ‘De laatste door den heer Emanuel Hiel.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1889 (1889)
Emmanuel Hiel, ‘[Heildronk van den heer Hiel]’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1889 (1889)
Emmanuel Hiel, ‘Aan de nagedachtenis van Eugeen-Edward Stroobant, door den heer Emanuel Hiel.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1889 (1889)
Johann Gottfried von Herder en Emmanuel Hiel, ‘Dichtkunst, letteren. De Psalmen in gezangen door Em. Hiel.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 3 (1890)
Emmanuel Hiel, ‘Bijlage. Heil den Koning!’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 3 (1890)
Emmanuel Hiel, ‘Dichtkunst, letteren. De Psalmen in gezangen, door Emanuel Hiel.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 3 (1890)
Emmanuel Hiel, ‘Dichtkunst, letteren. De Psalmen in zangen. Inleiding naar den Spaanschen dichter, D. Gaspar Hunes de Arce, door Em. Hiel.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 3 (1890)
Emmanuel Hiel, ‘Lezing.’, ‘Mathilda van Denemark. Lyrisch monodrama, door Em. Hiel.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1890 (1890)
Emmanuel Hiel, ‘De Psalmen in gezangen door Em. Hiel.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 4 (1891)
Emmanuel Hiel, ‘De Psalmen in gezangen door Em. Hiel.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 4 (1891)
Emmanuel Hiel, ‘De Psalmen in gezangen door Em. Hiel.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 4 (1891)
Emmanuel Hiel, ‘Lezingen. Rijkhilde's vizioen. 1085. Lyrisch monodrama, door den heer Em. Hiel.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1891 (1891)
Emmanuel Hiel, ‘Dichtkunst, letteren. De Psalmen in gezangen door Em. Hiel.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 5 (1892)
Emmanuel Hiel, ‘Balladen, door Emanuel Hiel.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 5 (1892)
Emmanuel Hiel, ‘Lezing. Meester Frans-August Gevaert. Feestzang door Emanuel Hiel.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1892 (1892)
Emmanuel Hiel, ‘Lezingen. Gezang aan Meester Peter Benoit, door Emanuel Hiel.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1892 (1892)
Emmanuel Hiel, ‘Prudens van Duyse. Feestzang door Emanuel Hiel.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1892 (1892)
Paul Alberdingk Thijm, Pieter Marius Nicolaas Jan Génard en Emmanuel Hiel, ‘Tweede prijsvraag. Welke is de rol, die in het middeleeuwsche drama wordt toegewezen aan het ‘booze beginsel’, onder den naam van Lucifer, Satanas, Sinnekens, enz. Wat zijn daarvan de algemeene en, in sommige werken, de bijzondere karaktertrekken?’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1892 (1892)
Emmanuel Hiel, ‘Dichtkunst, letteren. De Psalmen in Gezangen, door Em. Hiel.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6 (1893)
Emmanuel Hiel, ‘Dichtkunst, letteren. De Psalmen in Gezangen, door Em. Hiel.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6 (1893)
Emmanuel Hiel, ‘Dichtkunst, letteren. De Psalmen in Gezangen, door Em. Hiel.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6 (1893)
Emmanuel Hiel, ‘Vlaamsche herberg door den heer Em. Hiel.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1893 (1893)
Emmanuel Hiel, ‘Hulde aan Jan Frans Willems.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1893 (1893)
Emmanuel Hiel, ‘Rollier door Emanuël Hiel.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1894 (1894)
Emmanuel Hiel, ‘O Vlaanderland, welk angstgekerm... 1382.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1894 (1894)
Emmanuel Hiel, ‘Twee dichters, door den heer Em. Hiel.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1894 (1894)
Emmanuel Hiel, ‘Wilm de Lantsheere Beloken tijd, 1798’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 8 (1895)
Emmanuel Hiel, ‘Wilm de Lantsheere Beloken tijd, 1798’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 8 (1895)
Emmanuel Hiel, ‘Arme moeder, milde moeder.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1895 (1895)
Emmanuel Hiel, ‘III. - Arme moeder - zalige moeder.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1895 (1895)
Emmanuel Hiel, ‘Meester-zangers. door Emanuel Hiel.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1895 (1895)
Emmanuel Hiel, ‘Droomerijen door den heer Emanuel Hiel.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1895 (1895)
Emmanuel Hiel, ‘Lezingen. Arme moeder. - blijde moeder.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1895 (1895)
Emmanuel Hiel, ‘Lezing. Opdracht. Gedicht door Emanuel Hiel.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1896 (1896)
Emmanuel Hiel, ‘Lezingen. Aan Ledeganck door den heer Em. Hiel.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1897 (1897)
Emmanuel Hiel, ‘Beloken tijd. (1772-1799) Gezangen, Liederen, Balladen. Aanspraken, Krijgsen Klaagkreten, door Emanuel Hiel.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1899 (1899)

Secundaire literatuur over Emmanuel Hiel in de dbnl

Gentil Antheunis, ‘Den Vlaamschen dichter Emmanuel Hiel’ In: Uit het hart! (1874)
Jan ten Brink, ‘Vlaamsche dichters en Multatuli.’ In: Letterkundige schetsen. Deel 1 (1874)
J.J. Backer Dirks, Cornelis Johannes van Bemmel Suijck, Willem Bernard Johannes van Eyk en J.A. Tours, ‘Binnenlandsche letterkunde.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1875 (1875)
[tijdschrift] Gids, De, ‘De boeken der vorige maand.’ In: De Gids. Jaargang 42 (1878)
Cd. Busken Huet, ‘Veertiende hoofdstuk.’ In: Het land van Rubens (1881)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 6 (1891)
J.A. Alberdingk Thijm, Wilhelm Bäumker, Pol de Mont en Johan Winkler, ‘Boekenkennis.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6 (1893)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘Boekennieuws en kronijk.’ In: Het Belfort. Jaargang 10 (1895)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 10 (1895)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 11 (1896)
A. Dupont en Hendrik de Marez, ‘Boekennieuws en kronijk.’ In: Het Belfort. Jaargang 12 (1897)
Eug. de Lepeleer, ‘Boekennieuws en Kronijk.’ In: Het Belfort. Jaargang 13 (1898)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘September 1899.’, ‘Emanuel Hiel.’ In: Neerlandia. Jaargang 3 (1899)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘Brussel.’ In: Neerlandia. Jaargang 3 (1899)
Edward van Even, ‘[Toespraak van den heer Van Even over het overlijden van den eher Em. Hiel]’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1899 (1899)
Th. Coopman en L. Scharpé, ‘[De dichters]’ In: Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde (1910)
G. Kalff, ‘I. De poezie. Jan van Beers (1821-'88). Frans de Cort (1834-'78). Julius de Geyter (1830-1905). Julius Vuylsteke (1836-1903). Jan van Droogenbroeck (1835-1902). Emanuel Hiel (1834-'99). Guido Gezelle (1830-'99).’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 7 (1912)
[tijdschrift] Dietsche Warande en Belfort, ‘Boekennieuws’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1913 (1913)
Omer Wattez, ‘Emanuel Hiel herdacht bij de vijf en twintigste verjaring van zijn overlijden door Omer Wattez, werkend lid der Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1924 (1924)


Terug naar overzicht