auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Gerard van Hulzen

geboren: 1 februari 1860 te Zwolle
overleden: 18 oktober 1940 te Den Haag

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Annie M. toe Laer
G. Veha


Biografie(ën) over Gerard van Hulzen

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Gerard van Hulzen

Zwervers, 1899, 1907
Getrouwd, 1900
Aan de zelfkant der samenleving, 1903
De man uit de slop, 1903
In hooge regionen, 1904
De dorre tuin, 1905
Een vrouwenbiecht, 1906
Getrouwd, 1906 (2de druk)
Het welig distelveld, 1906
Aan zee, 1907
De ontredderden. Eerste bundel, 1907
De zwarte wagen, 1907
Getrouwd (alleen scans beschikbaar) , 1907 (3de druk)
Maria van Dalen, 1907
Wrakke levens, 1907
De ontredderden. Tweede bundel, 1908
Liefdes tusschenspel, 1910
Zijn kind, 1917
Aan 't lichtende strand, 1919
De belofte, 1923
Tilly zijn kind (alleen scans beschikbaar) , 1925
De kinderen der rijken, 1928
De belofte (alleen scans beschikbaar) , ca. 1960 (2de druk)

Primaire teksten van Gerard van Hulzen elders in de dbnl

Gerard van Hulzen, ‘Kermishouden door G. van Hulzen.’ In: Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jaargang 4 (1897-1898)
Gerard van Hulzen, ‘Ontredderd door G. van Hulzen.’ In: Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jaargang 6 (1900)
Gerard van Hulzen, ‘Nieuwmarkt door G. van Hulzen.’ In: Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jaargang 6 (1900)
Gerard van Hulzen, ‘De zelfkant der samenleving.’ In: De Gids. Jaargang 65 (1901)
Gerard van Hulzen, ‘Amsterdam. (Van straten en pleinen) door G. van Hulzen.’ In: Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jaargang 7 (1901)
Gerard van Hulzen, ‘Van de zelfkant der samenleving.’ In: De Gids. Jaargang 67 (1903)
Gerard van Hulzen, ‘Kongres-rede te Deventer.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 14 (1904)
Gerard van Hulzen en André de Ridder, ‘[Onze schrijvers]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 14 (1915)

Secundaire literatuur over Gerard van Hulzen in de dbnl

Anton Gerard van Hamel, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 64 (1900)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 65 (1901)
J.H. Deibel, ‘Boekaankondiging.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 11 (1901)
Willem Gerard van Nouhuys, ‘Driemaandelijksch letterkundig overzicht.’ In: De Gids. Jaargang 66 (1902)
[tijdschrift] Groot Nederland, ‘Bibliografie.’ In: Groot Nederland. Jaargang 1 (1903)
P.J. Blok, G.F. Haspels, E.B. Kielstra, E.C. Knappert en Henri Smissaert, ‘Onze leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 3 (1903)
Klaas Poll en Jan Gerrit Talen, ‘Boekaankondiging.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 13 (1903)
P.J. Blok, G.F. Haspels, E.B. Kielstra en Henri Smissaert, ‘Onze leestafel’ In: Onze Eeuw. Jaargang 5 (1905)
P.J. Blok, G.F. Haspels, E.B. Kielstra, K. Kuiper, Henri Smissaert en B.H.C.K. van der Wijck, ‘Onze Leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 7 (1907)
Johan de Meester en Carel Scharten, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 72 (1908)
G.F. Haspels, ‘Nieuwe Boeken Door G.F. Haspels.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 8 (1908)
P.J. Blok, G.F. Haspels, E.B. Kielstra, K. Kuiper, Henri Smissaert en B.H.C.K. van der Wijck, ‘Onze leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 8 (1908)
Gerard van Hulzen en André de Ridder, ‘[Onze schrijvers]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 14 (1915)
P.J. Blok, G.F. Haspels, E.B. Kielstra en K. Kuiper, ‘Leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 15 (1915)
G.F. Haspels, ‘Nieuwe boeken Door G.F. Haspels.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 16 (1916)
Ralph Springer, ‘Litteraire critiek’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 17 (1918)
Karel van de Woestijne, ‘Romans’ In: Verzameld werk. Deel 4. Beschouwingen over literatuur en kunst (1949)
Anton van Duinkerken, ‘II. Voortgezet naturalisme’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 9 (1951)
Gerrit Komrij, Verzonken boeken (1986)
Mary G. Kemperink, 'Medische theorieën in de Nederlandse naturalistische roman' (1993)


Terug naar overzicht