auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Frans Kellendonk

geboren: 7 januari 1951 te Nijmegen
overleden: 15 februari 1990 te Amsterdam


Biografie(ën) over Frans Kellendonk

G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van Frans Kellendonk

Bouwval, 1977
John & Richard Marriott, The History of a Seventeenth-century Publishing House, 1978
De nietsnut, 1979
'Los vast. Frans Kellendonk in dispuut met Maarten 't Hart', 1980
Letter en geest, 1982
Namen en gezichten, 1983
Over God, 1983
Het werk van de achtste dag, 1985
Mystiek lichaam, 1986
De veren van de zwaan, 1987
Geschilderd eten, 1988
De halve wereld. Reportages, 1989
Het najaarsboekje, 1989
Het complete werk, 1992
Mystiek lichaam, 1999 (?)
De romans, 2006

Uitgaven van Frans Kellendonk

De verhalen, 2007

Werken vertaald door Frans Kellendonk

De moeilijke jaren (1981)

Primaire teksten van Frans Kellendonk elders in de dbnl

Ahasverus van den Berg, J. Bernlef, Paul Biegel, Lodewijk de Boer, Ben Borgart, Willem Brakman, Boudewijn Büch, Andreas Burnier, Tom van Deel, Jan Donkers, Jan G. Elburg, Karel Eykman, Louis Ferron, Harriët Freezer, Rudolf Geel, Kees Holierhoek, J.W. Holsbergen, Jan Kal, Frans Kellendonk, Mensje van Keulen, Jan J. Klant, Dirk Ayelt Kooiman, Anton Korteweg, Alfred Kossmann, Rudy Kousbroek, Hilbert Kuik, Guus Luijters, Lidy van Marissing, Nicolaas Matsier, Ivo Michiels, Cees Nooteboom, Aad Nuis, Willem Jan Otten, Henk Romijn Meijer, Leo Ross, Sal Santen, Bert Schierbeek, Jan Siebelink, Igor Streepjes, Hans Tentije, Marten Toonder, Willem van Toorn, Bob den Uyl, M. Vasalis, Adriaan van der Veen, Adriaan Venema, J.B. Verreyt, Judicus Verstegen, Theun de Vries, Joop Waasdorp en Willem Wilmink, ‘Nog meer schrijvers tekenen zichzelf’ In: De Revisor. Jaargang 4 (1977)
Frans Kellendonk, ‘Frans Kellendonk Clara’ In: De Revisor. Jaargang 4 (1977)
Frans Kellendonk, ‘[Clara (vervolg)]’ In: De Revisor. Jaargang 4 (1977)
Frans Kellendonk, ‘[Clara (vervolg)]’ In: De Revisor. Jaargang 4 (1977)
Frans Kellendonk, ‘[De Nietsnut (vervolg)]’ In: De Revisor. Jaargang 5 (1978)
Frans Kellendonk, ‘[De Nietsnut (vervolg)]’ In: De Revisor. Jaargang 5 (1978)
Frans Kellendonk, ‘Frans Kellendonk Overige bestemmingen Een schets’ In: De Revisor. Jaargang 5 (1978)
Frans Kellendonk, ‘[De Nietsnut (vervolg)]’ In: De Revisor. Jaargang 5 (1978)
Frans Kellendonk, ‘Polyfemos Brouwers’ In: De Revisor. Jaargang 5 (1978)
Frans Kellendonk, ‘Frans Kellendonk De Nietsnut’ In: De Revisor. Jaargang 5 (1978)
Frans Kellendonk, ‘[De Nietsnut (vervolg)]’ In: De Revisor. Jaargang 5 (1978)
Frans Kellendonk, ‘[De Nietsnut (vervolg)]’ In: De Revisor. Jaargang 6 (1979)
Frans Kellendonk, ‘Frans Kellendonk De Nietsnut’ In: De Revisor. Jaargang 6 (1979)
Maarten 't Hart en Frans Kellendonk, ‘[Nummer 3]’, ‘Frans Kellendonk in dispuut met Maarten 't Hart Los-vast’ In: De Revisor. Jaargang 7 (1980)
Frans Kellendonk, ‘[1981/2]’, ‘Frans Kellendonk Laatste rit’ In: De Revisor. Jaargang 8 (1981)
Frans Kellendonk, ‘[1982/6]’, ‘Frans Kellendonk Tsunami’ In: De Revisor. Jaargang 9 (1982)
Frans Kellendonk, ‘Frans Kellendonk Aantekeningen uit de nieuwe wereld’ In: De Revisor. Jaargang 9 (1982)
Frans Kellendonk, ‘[1983/4]’, ‘Frans Kellendonk Buitenlandse dienst’ In: De Revisor. Jaargang 10 (1983)
Frans Kellendonk, ‘Over Wyndham Lewis’ In: De Revisor. Jaargang 10 (1983)
Frans Kellendonk, ‘Frans Kellendonk De kameel’ In: De Revisor. Jaargang 12 (1985)
Frans Kellendonk, ‘Frans Kellendonk Twee dankredes’ In: De Revisor. Jaargang 18 (1991)
Frans Kellendonk, ‘Frans Kellendonk Verspreide verhalen’ In: De Revisor. Jaargang 18 (1991)
Frans Kellendonk, ‘Uit ‘Mystiek lichaam’ Door Frans Kellendonk’ In: Septentrion. Jaargang 22 (1993)
Frans Kellendonk, ‘Frans Kellendonk Zondags ontberen’ In: De Revisor. Jaargang 25 (1998)
Frans Kellendonk, ‘[2010]’, ‘‘Je eigen gezicht is het enige gezicht dat je zelf nooit zult zien’ Uit de dagboeken van Frans Kellendonk’ In: De Revisor. Jaarboek voor nieuwe literatuur 1 (2010)

Secundaire literatuur over Frans Kellendonk in de dbnl

anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Kellendonk 1951-1990’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
Jeroen Brouwers, ‘Beste revisors,’ In: De Revisor. Jaargang 4 (1977)
Carel Peeters, 'Inleiding achteraf (bij Het hart in het hoofd, 1979)' (1979)
Maarten 't Hart en Frans Kellendonk, 'Los vast. Frans Kellendonk in dispuut met Maarten 't Hart' (1980)
Theo Hermans, Reinder P. Meijer, J.J. de Rooij en J.G. Wilmots, ‘Mengelwerk’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 1980 (1980)
Carel Peeters, ‘Frans Kellendonk: Wat buiten het blikveld ligt’ In: Houdbare illusies (1984)
Carola Kloos, ‘[Tirade november & december 1986]’, ‘Carola Kloos ‘Kellendonk, denker, aangenaam’’ In: Tirade. Jaargang 30 (nrs. 301-307) (1986)
Mia Meijer, ‘De stem van de schrijver en die van zijn personages Kroniek van het proza R.P. Meijer’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 1986 (1986)
Carel Peeters, ‘Kan het licht aanblijven?’ In: Hollandse pretenties (1988)
P. Kralt, ‘P. Kralt Kunst als verkenning. Over het werk van Frans Kellendonk’ In: Maatstaf. Jaargang 36 (1988)
Rikkert Stuve, ‘Rikkert Stuve IJsvarens op het venster Het vertaaloeuvre van Frans Kellendonk’ In: De Revisor. Jaargang 18 (1991)
[tijdschrift] Revisor, De, ‘Biografie in foto's’ In: De Revisor. Jaargang 18 (1991)
Carel Peeters, ‘[1991/1&2]’, ‘Carel Peeters Een metafysisch econoom’ In: De Revisor. Jaargang 18 (1991)
Arnold Heumakers en Willem Kuipers, ‘Arnold Heumakers/Willem Kuipers Goden en mindere goden’, ‘[Nummer 8/9]’ In: Maatstaf. Jaargang 39 (1991)
Robert Anker, ‘Herlezen De onverzoenlijke discretie van Frans Kellendonk’ In: Tirade. Jaargang 36 (nrs. 338-343) (1992)
Tijn Boon, ‘[Nummer 12]’, ‘Tijn Boon Choreograaf van het geweld Het ironische moralisme van Frans Kellendonk’ In: De Gids. Jaargang 156 (1993)
Patrick Grilli, ‘[Nummer 3]’, ‘Ecce homo: Frans Kellendonk (1951-1990)’ In: Septentrion. Jaargang 22 (1993)
Yves van Kempen en Anthony Mertens, ‘Panorama een korte literatuurgeschiedenis over de periode 1986-1992’, ‘Yves van Kempen Anthony Mertens Onzichtbare betrekkingen Het proza’ In: Het literair klimaat 1986-1992 (1993)
Sipko Melissen, '9 mei 1986: Frans Kellendonks roman Mystiek lichaam verschijnt. De literatuuropvatting van de Revisor-auteurs' (1993)
Bart Vervaeck, 'Ziek van mystiek. Woord en vlees bij Frans Kellendonk' (1993)
Peter Buwalda, ‘Vondel over Kellendonk Geschilderd eten en Frans Kellendonks literatuuropvatting Peter Buwalda’ In: Vooys. Jaargang 12 (1993-1994)
Jaap Goedegebuure, ‘De bijbel in de eigentijdse Nederlandse literatuur’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 37 (1994)
Philomène Dewaide, ‘Kellendonks Letter en geest en de mythe van Phaëton ■ Philomene Dewaide’ In: Vooys. Jaargang 13 (1994-1995)
Tijn Boon, ‘Tijn Boon Frans Kellendonk en het realisme Heulen met de Vijand’ In: De Revisor. Jaargang 22 (1995)
Jaap Goedegebuure, ‘Jaap Goedegebuure Jakobsladders (Over de duivelskunsten van Frans Kellendonk)’ In: Tirade. Jaargang 40 (nrs. 362-366) (1996)
Frans Ruiter en Wilbert Smulders, ‘XII De grabbelton van de literaire popart’ In: Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 (1996)
Jaap Goedegebuure, 'Jakobsladders. Over Frans Kellendonk' (1997)
Charlotte de Cloet, Tilly Hermans en Aad Meinderts, 'Oprecht veinzen.' Over Frans Kellendonk (1998)
Jaap Goedegebuure, ‘Jaap Goedegebuure in gesprek met Oek de Jong ‘Ik ben tevreden met mijn tentje’’ In: Literatuur. Jaargang 15 (1998)
Ton Anbeek, ‘12 Huiskamer of bibliotheek Proza tussen 1960 en 1985’ In: Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985 (1999)
Klaus Beekman, Ralf Grüttemeier, Jacqueline de Man, W.R.D. van Oostrum, G.F.H. Raat en P.J. Verkruijsse, ‘literatuur-recensies’ In: Literatuur. Jaargang 17 (2000)
Sander Bax, ‘Sander Bax Criticus op de barricaden’ In: Literatuur. Jaargang 19 (2002)
Bas Heijne, ‘Bas Heijne Twee misverstanden’ In: De Revisor. Jaargang 31 (2004)
Daniël Rovers, ‘Daniël Rovers Giraffen bloeien nooit Het gevoel van... Frans Kellendonk’ In: Yang. Jaargang 2005 (2005)
[tijdschrift] Nieuw Letterkundig Magazijn, ‘Gemengde berichten’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 24 (2006)
Bert Natter, ‘Bert Natter De ironie van Kellendonk volgens Vaessens’ In: De Revisor. Jaargang 36 (2009)
Aukje van Hout, ‘Oost west, thuis best Gerard Keller in Scandinavië, Zuid-Europa en Marokko’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 28 (2010)
Maaike Grevelink, ‘Frans Kellendonk lezing’ In: Lof van de lezing. Gids voor de 154 meest prestigieuze lezingen (2010)


Terug naar overzicht