auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
E.H. Kossmann

geboren: 31 januari 1922 te Leiden
overleden: 8 november 2003


Biografie(ën) over E.H. Kossmann

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 2001-, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2004 (2004)

Werken van E.H. Kossmann

Texts concerning the Revolt of the Netherlands, 1974
De Lage Landen 1780-1980, 1986
De Lage Landen. Geschiedenis van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, 1987
Politieke theorie en geschiedenis, 1987
De Lage Landen. Geschiedenis van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, 1995 (6de druk)
Familiearchief, 1998

Werken in een editie van E.H. Kossmann

Geschiedenis mijner jeugd, gevolgd door het onuitgegeven werk Lucifer ou Satan converti (1978)

Primaire teksten van E.H. Kossmann elders in de dbnl

E.J. Dijksterhuis, B.A. van Groningen, E.H. Kossmann, M.J. Langeveld en Emmy van Lokhorst, ‘Nieuwe boeken’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
Anton van Duinkerken, B.A. van Groningen, E.H. Kossmann, A.N. Molenaar en J.H. Thiel, ‘Nieuwe boeken’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
J.C. Brandt Corstius, E.J. Dijksterhuis en E.H. Kossmann, ‘Nieuwe boeken’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
S.A. Bonebakker, B.A. van Groningen en E.H. Kossmann, ‘Nieuwe boeken’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
J.C. Brandt Corstius, E.H. Kossmann en Emmy van Lokhorst, ‘Nieuwe boeken’ In: De Gids. Jaargang 120 (1957)
W.Ph. Coolhaas, E.J. Dijksterhuis en E.H. Kossmann, ‘Nieuwe Boeken’ In: De Gids. Jaargang 121 (1958)
E.H. Kossmann, ‘België en Nederland, 1780-1830; enkele beschouwingen en vragen’ In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 77 (1963)
E.H. Kossmann, ‘De studie van het Noordnederlandse nationalisme door Prof. Dr. E.H. Kossmann (Universiteit Londen)’ In: Colloquium Neerlandicum 2 (1964) (1966)
W.Ph. Coolhaas, W. Jappe Alberts, W.R.H. Koops, E.H. Kossmann en P.J. van Winter, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 84 (1969)
E.P. de Booy, J.R. Bruijn, L. van Buyten, M. Cloet, W.Ph. Coolhaas, P.R.A. van Iddekinge, H.P.H. Jansen, W. Jappe Alberts, W.R.H. Koops, E.H. Kossmann, J.A. Kossmann-Putto, A.F. Mellink, Gerrit Taal, R. van Uytven en Y.P.W. van der Werff, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 85 (1970)
E.P. de Booy, J.A. Bornewasser, J.R. Bruijn, Lammert Buning, W.Ph. Coolhaas, R.G. Fuks-Mansfeld, J. Heringa, H.P.H. Jansen, W. Jappe Alberts, O.J. de Jong, E.H. Kossmann, Anneke B. Mulder-Bakker, R. van Uytven, Oebele Vries en E.H. Waterbolk, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 85 (1970)
L. van Buyten, W.Ph. Coolhaas, J. Heringa, J.A. van Houtte, H.P.H. Jansen, W. Jappe Alberts, O.J. de Jong, W.R.H. Koops, E.H. Kossmann, J.A. Kossmann-Putto, M.A. Nauwelaerts, F. Postma, Gerrit Taal, R. van Uytven, D. van Velden en M. de Vroede, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 85 (1970)
Charles R. Beamer, L. van Buyten, Alice Clare Carter, Werner Hahlweg, Jan Hovy, H.P.H. Jansen, J.A. de Jonge, T.J. Kastelein, E.H. Kossmann, Isaac Lipschits, M.A. Nauwelaerts, Jan den Tex en Carlos Wyffels, ‘Recensies’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 86 (1971)
F. Bakker, J.W. Boersma, E.P. de Booy, J.R. Bruijn, L. van Buyten, M. Cloet, C.J.A. Genders, J.A. van Houtte, P.R.A. van Iddekinge, H.P.H. Jansen, O.J. de Jong, J.A. de Jonge, T.J. Kastelein, E.H. Kossmann, J.A. Kossmann-Putto, G.N. van der Plaat, W.A. van Rappard, A.G. van der Steur, E. Stols, A.K.L. Thijs, R. van Uytven, Paul van 't Veer, M. de Vroede, R.E.J. Weber en C.B. Wels, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 87 (1972)
G.W.B. Borrie, I.J. Brugmans, L. Brummel, L. van Buyten, Jan Craeybeckx, J. Everaert, H.P.H. Jansen, Pierre Jeannin, E.H. Kossmann, A.F. Mellink, J.J. Poelhekke, Chris Vandenbroeke, T.J. Veen, W.M. Zappey en Hajo Zwager, ‘Recensies’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 88 (1973)
E.H. Kossmann, ‘13. Postscript E.H. Kossmann’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 88 (1973)
J.R. Bruijn, L. van Buyten, M. Cloet, W.Ph. Coolhaas, R.G. Fuks-Mansfeld, C.J.A. Genders, J.A. van Houtte, H.P.H. Jansen, O.J. de Jong, E. van Kessel, E.H. Kossmann, J.A. Kossmann-Putto, A.F. Mellink, J.M.G. van der Poel, E. Roebroeck, R. van Uytven en J.J. Woltjer, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 88 (1973)
E.P. de Booy, L. van Buyten, M. Cloet, W.Ph. Coolhaas, R.G. Fuks-Mansfeld, C.J.A. Genders, P.A.M. Geurts, J.A. van Houtte, H.P.H. Jansen, O.J. de Jong, E.H. Kossmann, J.A. Kossmann-Putto, A.F. Mellink, F. Postma, Jan Roegiers, Daan Roorda, L. van Tongerloo, R. van Uytven, Oebele Vries, M. de Vroede en Hajo Zwager, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 88 (1973)
J.C. Boogman, J.R. Bruijn, L. van Buyten, M. Cloet, W.Ph. Coolhaas, C.J.A. Genders, J.A. van Houtte, H.P.H. Jansen, O.J. de Jong, W.R.H. Koops, E.H. Kossmann, J.A. Kossmann-Putto, A.F. Mellink, G.N. van der Plaat, H.H. Rowen, N.C.F. van Sas, G.J. Schutte, E. Stols, R. van Uytven, M. de Vroede en S.L. van der Wal, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 90 (1975)
Chris Emery, J.S. Fishman, H.P.H. Jansen, O.J. de Jong, E.H. Kossmann, J.A. Kossmann-Putto, A.F. Manning, W.F. Prins, Jan Roegiers, E.H. Waterbolk en J.J. Woltjer, ‘Recensies’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 92 (1977)
E.H. Kossmann en Wouter Noordewier, ‘Geschiedkundigen Wouter Noordewier’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1977 (350-361) (1977)
E. Aerts, Walter Baeten, Murk van der Bijl, J.C.H. Blom, H.W. Blom, Marc Boone, J.A. Bornewasser, P.J. Drooglever, P.D. 't Hart, A.H. Huussen jr., A.A. de Jonge, E.H. Kossmann, J.A. Kossmann-Putto, P. Leupen, Frans Meire, A.F. Mellink, Willem Meyers, C.S.M. Rademaker, Daan Roorda, G.J. Schutte, Wim J. Simons, R. van Uytven, H.J. Wedman, Els Witte en A.V.N. van Woerden, ‘Recensies’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 95 (1980)
E.H. Kossmann, ‘Volkssouvereiniteit aan het begin van het Nederlandse ancien régime E.H. Kossmann’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 95 (1980)
E.H. Kossmann, ‘Jaarrede voorzitter Nederlands Historisch Genootschap Utrecht 26 oktober 1979’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 95 (1980)
Gustaaf Asaert, Michel Baelde, J.F.E. Bläsing, H. Boels, J.C. Boogman, E.P. de Booy, Th.S.H. Bos, Y. Botke, W.Ph. Coolhaas, P.A.M. Geurts, P.C. Gijsbers, P.D. 't Hart, W. ten Have, J. Heringa, F. Hijszeler, A.H. Huussen jr., H.P.H. Jansen, J.C.G.M. Jansen, A.E. Kersten, Pim Kooij, W.R.H. Koops, E.H. Kossmann, J.A. Kossmann-Putto, Antonie Maria Luyendijk-Elshout, J. Mertens, A.D.A. Monna, Alexandre Notebaert, G.N. van der Plaat, J.L. Price, W.A. van Rappard, Daan Roorda, N.C.F. van Sas, Remi van Schaïk, Luc Schepens, G.J. Schutte, R. van Uytven, A.J. Veenendaal jr., Johan de Vries, Oebele Vries, H.J. Wedman en Y.P.W. van der Werff, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 95 (1980)
F.R. Ankersmit, Gustaaf Asaert, Michel Baelde, J. Bekers, H. Boels, J.W. Boersma, J.C. Boogman, Th.S.H. Bos, W. van den Broeke, J.R. Bruijn, Theo Clemens, W.Ph. Coolhaas, D. Debaecke, P.J. Drooglever, H.F.J.M. van den Eerenbeemt, M.A.M. Franken, P.D. 't Hart, W. ten Have, Hans van der Hoeven, H.P.H. Jansen, J.C.G.M. Jansen, Ton Kappelhof, A.E. Kersten, Cees van der Kooij, Pim Kooij, E.H. Kossmann, J.A. Kossmann-Putto, Antonie Maria Luyendijk-Elshout, Philippe Maréchal, A.F. Mellink, J. Mertens, Ludo Milis, A.D.A. Monna, Gerbrand Muller, Paul van Peteghem, G.N. van der Plaat, H. de Ridder-Symoens, Daan Roorda, Remi van Schaïk, G.J. Schutte, Barbara Sierman, A.M. Simon-van der Meersch, Gerrit Taal, R. van Uytven, A.J. Veenendaal jr., Oebele Vries, E.H. Waterbolk, C.B. Wels en Johanna Maria van Winter, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 95 (1980)
E.H. Kossmann, ‘Het socialistische dilemma E.H. Kossmann’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1980 (386-397) (1980)
E.H. Kossmann, ‘Jaarrede voorzitter Nederlands Historisch Genootschap Utrecht 31 oktober 1980’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 96 (1981)
Michel Baelde, J.C.H. Blom, Th.S.H. Bos, J.A.M.Y. Bos-Rops, L. van Buyten, W.Ph. Coolhaas, Jan Drewes, H.F.J.M. van den Eerenbeemt, P.D. 't Hart, Thérèse de Hemptinne, A.H. Huussen jr., H.P.H. Jansen, J.C.G.M. Jansen, O.J. de Jong, A.E. Kersten, Cees van der Kooij, Pim Kooij, W.R.H. Koops, E.H. Kossmann, J.A. Kossmann-Putto, Antonie Maria Luyendijk-Elshout, J. Mertens, A.D.A. Monna, H. de Ridder-Symoens, Daan Roorda, Remi van Schaïk, Barbara Sierman, F.E. Stevens, R. van Uytven, A.J. Veenendaal jr., Oebele Vries, Y.P.W. van der Werff en Jacqueline Wilson, ‘Kroniek’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 96 (1981)
E.H. Kossmann, ‘Het XVe Internationale congres voor historische wetenschappen Boekarest, 10-17 augustus 1980’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 96 (1981)
E.H. Kossmann, ‘Ik ga een werk aan... Hooft's inzicht in politiek en geschiedenis Rede door Dr. E.H. Kossmann’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1981 (1981)
E.H. Kossmann, ‘Jaarrede voorzitter Nederlands Historisch Genootschap Utrecht 30 oktober 1981’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 97 (1982)
E.H. Kossmann, ‘De geschiedenis van een vriendschap Recensieartikel door E.H. Kossmann’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 97 (1982)
E.H. Kossmann, ‘E.H. Kossmann Over de oorzaken van den opstand der Nederlanders tegen Spanje, niet liggende in de begeerte naar godsdienstige of staatkundige vryheid’ In: De Gids. Jaargang 147 (1984)
E.H. Kossmann, ‘Continuïteit en discontinuiteit in de naoorlogse geschiedenis van Nederland Ernst H. Kossmann’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 28 (1985)
E.H. Kossmann, Colloquium Neerlandicum 9 (1985) (1986)
E.H. Kossmann, ‘De Taalunie en de viering van onze onenigheden Ernst H. Kossmann’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 29 (1986)
E.H. Kossmann, ‘E.H. Kossmann Anderhalve eeuw Nederlandse cultuur’ In: De Gids. Jaargang 150 (1987)
E.H. Kossmann, ‘[492]’, ‘De waarheden van de geschiedschrijver E.H. Kossmann’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 1988 (482-493) (1988)
E.H. Kossmann, ‘Prijs voor meesterschap 1989 Dankwoord door Dr. E.H. Kossmann’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1989 (1989)
E.H. Kossmann, ‘Revolutie in de Nederlanden E.H. Kossmann’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 32 (1989)
E.H. Kossmann, ‘De Nederlanders en de Britten’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 32 (1989)
E.H. Kossmann, ‘Het Engels Door Dr. E.H. Kossmann’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1990 (1990)
E.H. Kossmann, ‘Jonathan Israel en de Gouden Eeuw van Nederland’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 33 (1990)
E.H. Kossmann, ‘Publikaties’, ‘Recent verleden’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 35 (1992)
E.H. Kossmann, ‘De vreugden van Houssaye’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 36 (1993)
E.H. Kossmann, ‘Huizinga and Geyl A Portrait of Two Dutch Historians’ In: The Low Countries. Jaargang 1 (1993-1994)
E.H. Kossmann, ‘Hoe Nederlands is de Nederlandse literatuur? E.H. Kossmann’ In: Literatuur. Jaargang 11 (1994)
E.H. Kossmann, ‘E.H. Kossmann Het probleem in de historische wetenschappen’ In: De toekomst van het Nederlands als wetenschapstaal (1995)
E.H. Kossmann, ‘Zelfportret als historicus’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 39 (1996)
E.H. Kossmann, ‘Toleration and Tolerance in the Netherlands’ In: The Low Countries. Jaargang 5 (1997-1998)
E.H. Kossmann, ‘Het land van kleine gebaren’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 43 (2000)

Secundaire literatuur over E.H. Kossmann in de dbnl

J.A. Bornewasser, ‘Een welgefundeerde, knappe en koele synthese Een recensieartikel door J.A. Bornewasser’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 92 (1977)
Chris Emery, J.S. Fishman, H.P.H. Jansen, O.J. de Jong, E.H. Kossmann, J.A. Kossmann-Putto, A.F. Manning, W.F. Prins, Jan Roegiers, E.H. Waterbolk en J.J. Woltjer, ‘Recensies’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 92 (1977)
H.J. Leloux, ‘Varia’ In: Neerlandia. Jaargang 87 (1983)
P.B.M. Blaas, ‘E.H. Kossmann En de intellectuele geschiedenis P.B.M. Blaas’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 30 (1987)
Sadi de Gorter, ‘Histoire’, ‘Histoire des Pays-Bas du nord et du sud’ In: Septentrion. Jaargang 16 (1987)
Marten Heida, P. Krug en Palmer Ruysschaert, ‘Op de leestafel’ In: Neerlandia. Jaargang 91 (1987)
P.B.M. Blaas, ‘Le charme de l'histoire des idées: l'oeuvre historique d'Ernst H. Kossmann’ In: Septentrion. Jaargang 17 (1988)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, ‘Prijs voor meesterschap 1989 Advies van de commissie van voordracht voor de toekenning’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1989 (1989)
Hans Heestermans, ‘Toespraak bij de uitreiking van de Prijs voor Meesterschap 1989 aan dr. E.H. Kossmann’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 8 (1990)
Jo Tollebeek, ‘Verzonnen naties’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 37 (1994)
E.H. Kossmann, ‘Zelfportret als historicus’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 39 (1996)
Jo Tollebeek, ‘Zonder overdreven egards E.H. Kossmann en de Belgische geschiedenis’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 40 (1997)
Kees Snoek, ‘Overleg, Oranje en ons wij-gevoel Kroniek Cultuur en Maatschappij Kees Snoek (Auckland)’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 1997 (1997)
Jo Tollebeek, ‘Publicaties’, ‘Kossmanns zelfportret’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 42 (1999)
F.J. Dijksterhuis, Arie-Jan Gelderblom, E.O.G. Haitsma Mulier, Ton Harmsen, C.L. Heesakkers, T. van Houdt, Ad Leerintveld, Jacob van Sluis en H. Vlieghe, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 17 (2001)


Terug naar overzicht