auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Rob Nieuwenhuys

geboren: 30 juni 1908 in Semarang
overleden: 7 november 1999 te Amsterdam

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
E. Breton de Nijs


Biografie(ën) over Rob Nieuwenhuys

G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
Wim van Anrooij, Ingrid Biesheuvel, Karina van Dalen-Oskam en Jan Noordegraaf, Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek (2004-...)

Werken van Rob Nieuwenhuys

'Een vergeten romantikus', 1932
Vergeelde portretten uit een Indisch familiealbum, 1954
Tussen twee vaderlanden, 1959
Tempo doeloe; fotografische documenten uit het oude Indië, 1870-1914 (onder het pseudoniem Breton de Nijs), 1961
De pen in gal gedoopt, 1962
De jonge koopman in het Indië van 1863, 1963
De dominee en zijn worgengel, 1964
Van roddelpraat en litteratuur. Een keuze uit het werk van Nederlandse schrijvers uit het voormalig Nederlands-Indië, 1965
De onuitputtelijke natuur, 1966
Oost-Indische spiegel., 1972
Wie verre reizen doet, 1975
Batavia, koningin van het Oosten, 1976
Een beetje oorlog, 1979
Baren en oudgasten, dl. I, fotografische documenten uit het oude Indië, 1870-1920, 1981
De beweging van Tachtig, 1982
Komen en blijven, 1982
De mythe van Lebak, 1987
Met vreemde ogen, 1988
Oost-Indisch magazijn, 1990
Vergeelde portretten uit een Indisch familiealbum, 1990 (8e, herziene druk)
De bevrijding in de Oost, 1995

Werken in een editie van Rob Nieuwenhuys

De pen in gal gedoopt (1962)
Brieven aan familie en vrienden 1919-1941 (1966)
Het leven in Nederlandsch Indië (1977)
Snikken en grimlachjes. Familie en kennissen (1981)
Ter gelegenheid van (1981)
Twee voordrachten (1981)

Primaire teksten van Rob Nieuwenhuys elders in de dbnl

Rob Nieuwenhuys, ‘Een vergeten romantikus. ‘Poëzij’ (1830) en ‘Lente en Herfst’ (1842) door Adriaan van der Hoop Jun. (1802-1841).’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 26 (1932)
S.R. de Groot, J.O. Kalff, W.F. van Leeuwen en Rob Nieuwenhuys, ‘Besprekingen’ In: Libertinage. Jaargang 6 (1953)
Rob Nieuwenhuys, ‘E. Breton de Nijs Naar Patria ...’ In: Libertinage. Jaargang 6 (1953)
E.J. Dijksterhuis, P. Geyl, Jan Greshoff, B.A. van Groningen, Ed. Hoornik, Emmy van Lokhorst, J.D. Meerwaldt en Rob Nieuwenhuys, ‘Nieuwe boeken’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
D.M.G. Koch, J.D. Meerwaldt, Rob Nieuwenhuys en Klaas Wiersma, ‘Nieuwe boeken’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
Rob Nieuwenhuys, ‘Napoleon Een kort verhaal door E. Breton de Nijs’ In: Tirade. Jaargang 1 (nrs. 1-12) (1957)
Rob Nieuwenhuys, ‘[Vervolg De zaak van Lebak]’ In: Tirade. Jaargang 1 (nrs. 1-12) (1957)
Rob Nieuwenhuys, ‘Boeken’, ‘Een rechtse en een linkse oudgast’ In: Tirade. Jaargang 1 (nrs. 1-12) (1957)
Rob Nieuwenhuys, ‘[Vervolg De zaak van Lebak]’ In: Tirade. Jaargang 1 (nrs. 1-12) (1957)
Rob Nieuwenhuys, ‘De zaak van Lebak Na honderd jaar door R. Nieuwenhuys’ In: Tirade. Jaargang 1 (nrs. 1-12) (1957)
Rob Nieuwenhuys, ‘[Vervolg De zaak van Lebak]’ In: Tirade. Jaargang 1 (nrs. 1-12) (1957)
Rob Nieuwenhuys, ‘[Vervolg van De zaak van Lebak]’ In: Tirade. Jaargang 1 (nrs. 1-12) (1957)
Rob Nieuwenhuys, ‘[Vervolg De zaak van Lebak]’ In: Tirade. Jaargang 1 (nrs. 1-12) (1957)
Rob Nieuwenhuys, ‘Tropisch décor - De verhalen van Alberts door R. Nieuwenhuys’ In: Tirade. Jaargang 3 (nrs. 25-36) (1959)
Rob Nieuwenhuys, ‘Willem Paaps anti-semitisme in het geding door R. Nieuwenhuys’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 1 (1959-1960)
Rob Nieuwenhuys, ‘Van vriend tot vijand door R. Nieuwenhuys’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 1 (1959-1960)
Rob Nieuwenhuys, ‘Op gegist bestek door R. Nieuwenhuys’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 1 (1959-1960)
Rob Nieuwenhuys, ‘R. Nieuwenhuys Kroniek van de poëzie’ In: De Gids. Jaargang 123 (1960)
Rob Nieuwenhuys, ‘R. Nieuwenhuys Wie is Tjalie Robinson?’ In: De Gids. Jaargang 123 (1960)
Rob Nieuwenhuys, ‘[Vervolg Van Roddelpraat tot literatuur]’ In: Tirade. Jaargang 4 (nrs. 37-48) (1960)
Rob Nieuwenhuys, ‘Van roddelpraat tot literatuur door R. Nieuwenhuys ’ In: Tirade. Jaargang 4 (nrs. 37-48) (1960)
Rob Nieuwenhuys, ‘Een figuur uit het oude Indië R. Nieuwenhuys’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 2 (1960-1961)
Rob Nieuwenhuys, ‘Van oude boeken Oratio pro Daum R. Nieuwenhuys’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 2 (1960-1961)
Rob Nieuwenhuys en H. Neubronner van der Tuuk, ‘De pen in gal gedoopt Brieven van Herman Neubronner van der Tuuk’ In: Tirade. Jaargang 5 (nrs. 49-60) (1961)
Rob Nieuwenhuys, ‘Als het gejank van een hond in de nacht R. Nieuwenhuys’ In: Hollands Weekblad. Jaargang 3 (1961-1962)
Rob Nieuwenhuys en G.J. Resink, ‘Vijf gedichten door G.J. Resink’ In: Tirade. Jaargang 6 (nrs. 61-72) (1962)
Rob Nieuwenhuys, ‘R. Nieuwenhuys Op zoek naar het land van herkomst’ In: De Gids. Jaargang 126 (1963)
Rob Nieuwenhuys, ‘R. Nieuwenhuys Op zoek naar het land van herkomst’ In: De Gids. Jaargang 126 (1963)
Rob Nieuwenhuys, ‘De Indische wereld van Couperus R. Nieuwenhuys’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 5 (1963-1964)
Rob Nieuwenhuys, ‘Mijn repliek aan Paul van 't Veer R. Nieuwenhuys’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 5 (1963-1964)
Rob Nieuwenhuys, ‘[Vervolg van: De Indische wereld van Couperus]’ In: Hollands Maandblad. Jaargang 5 (1963-1964)
Rob Nieuwenhuys, ‘R. Nieuwenhuys De dominee en zijn worgengel’ In: Tirade. Jaargang 8 (nrs. 85-96) (1964)
Rob Nieuwenhuys, ‘[Tirade juni & juli 1964]’, ‘Sarkofaag’, ‘Betje-Solo door R. Nieuwenhuys’ In: Tirade. Jaargang 8 (nrs. 85-96) (1964)
Rob Nieuwenhuys, ‘[Tirade mei & juni 1966]’, ‘R. Nieuwenhuys Franz Wilhelm Junghuhn (1809-1864)’ In: Tirade. Jaargang 10 (nrs. 109-120) (1966)
Rob Nieuwenhuys, ‘Drie dienaren der edele compagnie Valentijn, Rumphius, Camphuis R. Nieuwenhuys’ In: Tirade. Jaargang 11 (nrs. 121-132) (1967)
Rob Nieuwenhuys, ‘De tijd van Van der Capellen R. Nieuwenhuys’ In: Tirade. Jaargang 11 (nrs. 121-132) (1967)
Rob Nieuwenhuys, ‘r. nieuwenhuys van dekker tot multatuli’ In: Maatstaf. Jaargang 17 (1969-1970)
Rob Nieuwenhuys, ‘Herman Jan Friedericy (Onstwedde, 8 juni 1900 - Londen, 23 november 1962)’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1970 (1970)
Rob Nieuwenhuys, ‘Huets Indische jaren 1868-1876) R. Nieuwenhuys’ In: Tirade. Jaargang 14 (nrs. 153-162) (1970)
Rob Nieuwenhuys, ‘rob nieuwenhuys nederlandse letterkunde uit indonesië’ In: Maatstaf. Jaargang 18 (1970-1971)
Rob Nieuwenhuys, ‘De houding van de Nederlanders in Indonesië zoals deze weerspiegeld wordt in de toenmalige letterkunde R. Nieuwenhuys’ In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 86 (1971)
Rob Nieuwenhuys, ‘Niet meer aan denken R. Nieuwenhuys’ In: Tirade. Jaargang 15 (nrs. 163-172) (1971)
Rob Nieuwenhuys, ‘Een beetje gek worden Over de schrijver A. Alberts Rob Nieuwenhuys’ In: Tirade. Jaargang 16 (nrs. 173-182) (1972)
Rob Nieuwenhuys, ‘Rob Nieuwenhuys De moord op Born’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)
Rob Nieuwenhuys, ‘[Tirade maart 1974]’, ‘De Oost-Indische spiegel gespiegeld R. Nieuwenhuys’ In: Tirade. Jaargang 18 (nrs. 193-200) (1974)
Rob Nieuwenhuys, ‘Rob Nieuwenhuys De onaantastbare gevangene Herinneringen aan Leo Vroman’ In: Tirade. Jaargang 19 (nrs. 201-210) (1975)
Rob Nieuwenhuys, ‘Rob Nieuwenhuys Een beetje oorlog’ In: Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
Rob Nieuwenhuys, ‘[Tirade maart 1976]’, ‘Rob Nieuwenhuys Volkspoëzie van Indonesië’ In: Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
Rob Nieuwenhuys, ‘Documenten Brieven over Douwes Dekker en Lebak Brieven van W.B. Bergsma aan R.A. van Sandick (1889-1893)’ In: Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
Rob Nieuwenhuys, De beweging van Tachtig (1982)
Rob Nieuwenhuys, De pen in gal gedoopt (1982)
Rob Nieuwenhuys, ‘Oproep’ In: Indische Letteren. Jaargang 1 (1986)
Frits Jaquet en Rob Nieuwenhuys, ‘Enkele namen van instellingen en titels van naslagwerken die voor de studie van de Indische letteren van belang kunnen zijn’ In: Indische Letteren. Jaargang 1 (1986)
Rob Nieuwenhuys, ‘De Oost-Indische Spiegel gespiegeld na dertien jaar Rob Nieuwenhuys’ In: Indische Letteren. Jaargang 1 (1986)
Rob Nieuwenhuys, ‘F. Haverschmidt / Piet Paaltjens 1835-1894’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
Rob Nieuwenhuys, ‘Augusta de Wit 1864-1939’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
Rob Nieuwenhuys, ‘Maria Dermoût 1888-1962’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
Rob Nieuwenhuys, ‘Jan Boon, Tjalie Robinson, Vincent Mahieu’ In: Verzameld werk (onder ps. Vincent Mahieu) (1992)

Secundaire literatuur over Rob Nieuwenhuys in de dbnl

anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Nieuwenhuys 1908-’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Breton de Nijs 1908-’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
Jan Eijkelboom, ‘De insider als Explicateur door J. Eikelboom’ In: Tirade. Jaargang 4 (nrs. 37-48) (1960)
J.H.W. Veenstra, ‘nederlands-indië in de houdgreep’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 15 (1972)
Rob Nieuwenhuys, ‘10. Rob Nieuwenhuys/E. Breton de Nijs’ In: Oost-Indische spiegel. (1972)
Boudewijn Büch, Willem Mooijman en Peter van Zonneveld, ‘Boekbesprekingen’ In: Forum der Letteren. Jaargang 1974 (1974)
Willem Mooijman, Forum der Letteren. Jaargang 1974 (1974)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, ‘Bijlage I Rapport van de jury voor de toekenning van de Dr. Wijnaendts Francken-prijs 1975’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1975 (1975)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, ‘9. Mededeling over de toekenning van de Dr. Wijnaendts Francken-prijs’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1975 (1975)
Dirk de Vries, ‘Dirk de Vries De mythe van Lebak?’ In: Tirade. Jaargang 19 (nrs. 201-210) (1975)
P. Spigt, ‘Lothario zal toch hangen De zaak van Max Havelaar’ In: Keurig in de kontramine (1975)
Willem Frederik Hermans, ‘De koppige klimaatschieter (Hollands Diep, 3 juli 1976)’ In: De raadselachtige Multatuli (1976)
Willem Frederik Hermans, ‘Bijlage I Artikelen en polemieken (1975-1984)’, ‘Nieuwenhuys tegen de mythen (Het Parool, 12 april 1975)’ In: De raadselachtige Multatuli (1976)
Martien J.G. de Jong, ‘Vierde hoofdstuk Schrijverschap en vakmanschap’ In: Over kritiek en critici (1977)
F.A.J. Vermeulen, ‘Het verlangen naar het gewone woord Een interview met Rob Nieuwenhuys Frank Vermeulen’ In: Literatuur. Jaargang 1 (1984)
J.H.W. Veenstra, Ons Erfdeel. Jaargang 28 (1985)
Hella S. Haasse, ‘Quelques auteurs de la ‘Littérature indo-néerlandaise’ d'après-guerre’ In: Septentrion. Jaargang 15 (1986)
Gerard Termorshuizen, ‘Rob Nieuwenhuys / E. Breton de Nijs 1908’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
Liesbeth Dolk, ‘Liesbeth Dolk ‘Wat in de Gids zou kunnen staan, dat moeten wij niet opnemen.’ Over Rob Nieuwenhuys, oriëntatie (1947-1954) en Indo-centrisme’ In: De Gids. Jaargang 151 (1988)
[tijdschrift] Indische Letteren, ‘[Nummer 2]’, ‘Rob Nieuwenhuys 80 jaar’ In: Indische Letteren. Jaargang 3 (1988)
[tijdschrift] Nieuw Letterkundig Magazijn, ‘Rob Nieuwenhuys tachtig jaar’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 6 (1988)
Joop van den Berg, ‘‘Het beeld is compleet’ De fotoboeken van Rob Nieuwenhuys Joop van den Berg’ In: Indische Letteren. Jaargang 4 (1989)
Stance Eenhuis, Ralf Grüttemeier, Frans A. Janssen, Leo Ross, Gerard de Vriend en Margot de Zeeuw, ‘Literatuur recensies’ In: Literatuur. Jaargang 7 (1990)
Kees Snoek, ‘Kees Snoek Het lied van de borstvogel. In Indië en Japan’ In: Het Vroman-effect. Over leven en werk van Leo Vroman (1990)
Gerard Termorshuizen, ‘Rob Nieuwenhuys, historiographe de la littérature indo-néerlandaise’ In: Septentrion. Jaargang 21 (1992)
H.J. Boukema, ‘[Neerlandica extra Muros - februari 1992]’, ‘Indisch-Nederlandse letterkunde H.J. Boukema (Ankara)’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 1992 (1992)
E.M. Beekman, ‘Grounds for Memory Colonial Literature from the Former Dutch East Indies’ In: The Low Countries. Jaargang 1 (1993-1994)
Jeroen Jansen, Stella Linn, Frederik van Massow, G.F.H. Raat, Honoré Schelfhout en Gerard de Vriend, ‘Aankondiging en Bespreking’ In: Spektator. Jaargang 23 (1994)
[tijdschrift] Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, ‘Olf Praamstra De omstreden bloei van de Indisch-Nederlandse letterkunde Een afbakening van het corpus’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 113 (1997)
Olf Praamstra, 'De omstreden bloei van de Indisch-Nederlandse letterkunde. Een afbakening van het corpus' (1997)
E.M. Beekman, ‘18 Rob Nieuwenhuys/E. Breton de Nijs (geboren 1908): zorgen dat het beklijft’ In: Paradijzen van weleer (1998)
Peter van Zonneveld, ‘In memoriam Rob Nieuwenhuys (1908-1999) Peter van Zonneveld’ In: Indische Letteren. Jaargang 14 (1999)
H.J. Boukema, ‘[Neerlandica extra Muros - februari 1999]’, ‘Het weer in de spiegel Van egodocument naar geschiedverhaal H.J. Boukema (Driebergen)’ In: Neerlandica extra Muros. Jaargang 1999 (1999)
Peter van Zonneveld, ‘‘Beelden die me begeleiden’ Hella S. Haasse over de fotoboeken van Rob Nieuwenhuys Peter van Zonneveld’ In: Indische Letteren. Jaargang 15 (2000)
[tijdschrift] Indische Letteren, ‘[Nummer 4]’, ‘Redactioneel’ In: Indische Letteren. Jaargang 15 (2000)
Peter van Zonneveld, ‘De godfather van de Indische Letteren Over Rob Nieuwenhuys Peter van Zonneveld’ In: Indische Letteren. Jaargang 15 (2000)
Barney Agerbeek, ‘Een brief van Maria Dermoût aan Rob Nieuwenhuys Het verhaal en niet de schrijver! Barney Agerbeek’ In: Indische Letteren. Jaargang 16 (2001)
Gerard Termorshuizen, ‘Tropisch avontuur Indische Letteren en het KITLV, 2001 Gerard Termorshuizen’ In: Indische Letteren. Jaargang 16 (2001)
Anton de Goede, ‘Anton de Goede De rotstreek, of het nooit opgeschreven verhaal van Rob Nieuwenhuys’ In: Tirade. Jaargang 45 (nrs. 388-392) (2001)
Joop van den Berg, ‘Reizend achter het heimwee De dichter Willem Brandt Joop van den Berg’ In: Indische Letteren. Jaargang 23 (2008)


Terug naar overzicht