auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
J. van Oudshoorn

geboren: 20 december 1876 te Den Haag
overleden: 31 juli 1951 te Den Haag

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
J.K. Feijlbrief


Biografie(ën) over J. van Oudshoorn

Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1901-2000, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1950-1951 (1950-1951)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van J. van Oudshoorn

Willem Mertens' levensspiegel, 1914
Louteringen, 1916
Zondag, 1919
Verhalen, 1921
Tobias en de Dood, 1925
Pinksteren, 1929
In memoriam, 1930
Achter groene horren, 1943
De fantast, 1948
Verzamelde werken I. Novellen en schetsen, 1976 (2de druk)
Tobias en de Dood, 1978 (5de druk)
Het onuitsprekelijke. Brieven, 1979 (2de druk)
Willem Mertens' levensspiegel, 1979 (7de druk)
Marionetten, 1987

Uitgaven van J. van Oudshoorn

Doolhof der zinnen, 1950
Bezwaarlijk verblijf, 1965
Verzamelde werken, 1968-1974
Het onuitsprekelijke. Brieven, 1968
Verzamelde werken I. Novellen en schetsen, 1968
Verzamelde werken II. Romans, 1974
Jeugd: vijf verhalen, 1982

Primaire teksten van J. van Oudshoorn elders in de dbnl

J. van Oudshoorn, ‘Afscheid.’ In: De Gids. Jaargang 81 (1917)
J. van Oudshoorn, ‘Avond.’ In: De Gids. Jaargang 85 (1921)
J. van Oudshoorn, ‘J. van Oudshoorn / Gestalten Jeugdherinnering’ In: Erts. Letterkundige almanak. Jaargang 2 (1927)
J. van Oudshoorn, ‘J. van Oudshoorn. In memoriam Balcon-scène’ In: Erts. Letterkundige almanak. Jaargang 3 (1929)
J. van Oudshoorn, ‘J. van Oudshoorn De groote Andries’ In: Tirade. Jaargang 8 (nrs. 85-96) (1964)
W.A.M. de Moor en J. van Oudshoorn, ‘[Tirade augustus & september 1967]’, ‘Het onuitsprekelijke J. van Oudshoorn’ In: Tirade. Jaargang 11 (nrs. 121-132) (1967)
J. van Oudshoorn, ‘Het onuitsprekelijke (vervolg) J. van Oudshoorn’ In: Tirade. Jaargang 11 (nrs. 121-132) (1967)
J. van Oudshoorn, ‘J. van Oudshoorn Een schrijver over zichzelf’ In: Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
W.A.M. de Moor en J. van Oudshoorn, ‘J. van Oudshoorn Paraphrase’ In: Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
J. van Oudshoorn, ‘J. van Oudshoorn Twee reisschetsen’ In: Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
J. van Oudshoorn, ‘J. van Oudshoorn Galant avontuur’ In: Maatstaf. Jaargang 25 (1977)
J. van Oudshoorn, ‘J. van Oudshoorn Onvermijdelijke gevolgen’ In: Tirade. Jaargang 31 (nrs. 308-313) (1987)

Secundaire literatuur over J. van Oudshoorn in de dbnl

Gerard van Eckeren, ‘[Idee en Leven]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 14 (1915)
P.H. Ritter jr., ‘Het nieuwe boek van J. van Oudshoorn’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 19 (1920)
Gerard van Eckeren en Roel Houwink, ‘[Boekenschouw]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 21 (1922)
Ida Haakman, Roel Houwink en Hendrik Clemens Muller, ‘[Boekenschouw]’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 22 (1923)
G.H. 's- Gravesande, ‘J. van Oudshoorn’ In: Sprekende schrijvers (1935)
G.P.M. Knuvelder, ‘Gerard Knuvelder J. van Oudshoorn’ In: De Gids. Jaargang 116 (1953)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Feylbrief 1876-1951’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘van Oudshoorn 1876-1951’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
E. du Perron, ‘Vierde cahier’ In: Verzameld werk. Deel 2 (1955)
Victor E. van Vriesland, ‘J. van Oudshoorn’ In: Onderzoek en vertoog 2 (1958)
Martinus Nijhoff, ‘J. van Oudshoorn ‘Verhalen’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Martinus Nijhoff, ‘J. van Oudshoorn ‘In memoriam’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)
Victor E. van Vriesland, ‘57’ In: Het werkelijkheidsgehalte in de letterkunde (1962)
W.A.M. de Moor, ‘W.A.M. de Moor Nog een uitvreter?’ In: Tirade. Jaargang 8 (nrs. 85-96) (1964)
Kees Fens, ‘[Nummer 5]’, ‘Gespletenheid als opgave Kees Fens’ In: Merlyn. Jaargang 3 (1965)
Kees Fens, ‘Op weg naar begin en einde Kees Fens’ In: Merlyn. Jaargang 3 (1965)
Huug Kaleis, ‘Van Oudshoorn, de zelfmoord en het vrouwelijk geslacht Huug Kaleis’ In: Tirade. Jaargang 12 (nrs. 133-142) (1968)
K.A. Mayer, ‘Herinneringen aan J. van Oudshoorn K.A. Mayer’ In: Tirade. Jaargang 12 (nrs. 133-142) (1968)
Paul de Wispelaere, ‘kulturele kroniek literatuur’, ‘J. van Oudshoorn.’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 12 (1968-1969)
K.A. Mayer, ‘Herinneringen aan J. van Oudshoorn K.A. Mayer’ In: Tirade. Jaargang 13 (nrs. 143-152) (1969)
Huug Kaleis, Schrijvers binnenste buiten (1969)
Huug Kaleis, Schrijvers binnenste buiten (1969)
W.A.M. de Moor, ‘J. van Oudshoorn als broodschrijver Der not gehorchend, nicht dem inneren triebe Wam de Moor’ In: Tirade. Jaargang 16 (nrs. 173-182) (1972)
W.A.M. de Moor, ‘J. van Oudshoorn als broodschrijver 2 Ik ben genaamd Jan Koos Feijlbrief Wam de Moor’ In: Tirade. Jaargang 16 (nrs. 173-182) (1972)
W.A.M. de Moor, ‘Een pennenaam als poetsdoek J. van Oudshoorn als broodschrijver 3 Wam de Moor’ In: Tirade. Jaargang 16 (nrs. 173-182) (1972)
W.A.M. de Moor, ‘Wam de Moor Waarom een schrijver trouwen kan’ In: Raster. Jaargang 6 (1972-1973)
Anneke Brassinga, ‘Een praalgraf voor Van Oudshoorn’ In: De Revisor. Jaargang 2 (1975)
W.A.M. de Moor en G.A. van Oorschot, ‘[Tirade november & december 1976]’, ‘Van Oudshoorns honderdste geboortedag’ In: Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
W.A.M. de Moor, Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
J.L. Price, ‘Documenten Harry G.M. Prick Een versmaad dichter en een trotse epigoon’ In: Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
Simon Vestdijk, ‘S. Vestdijk Over de schrijver J. van Oudshoorn Miskenning, haar oorzaken en verschijningsvormen’ In: Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
Pierre H. Dubois, ‘Pierre H. Dubois Van Oudshoorn, Emants en het pessimisme’ In: Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
W.A.M. de Moor, ‘Wam de Moor Van Oudshoorns In memoriam’ In: Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
Anneke Brassinga, ‘Kroniek van het proza Anneke Brassinga Van Oudshoorn en een einde’ In: Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
Willem Frederik Hermans, ‘Willem Frederik Hermans Van Oudshoorn, wat ik me van hem herinner’ In: Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
W.A.M. de Moor, ‘Wam de Moor Het oordeel van Forum’ In: Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
F. Bordewijk, Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
[tijdschrift] Tirade, ‘Maarten 't Hart Het beste aller dingen’ In: Tirade. Jaargang 20 (nrs. 211-220) (1976)
G.P.M. Knuvelder, ‘J. van Oudshoorn (1876-1951)’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 4 (1976)
W.A.M. de Moor, ‘Wam de Moor De schetsen van J. van Oudshoorn’ In: Maatstaf. Jaargang 25 (1977)
W.A.M. de Moor, ‘Wam de Moor J. van Oudshoorn en het hoertje van de filosofie Enige kanttekeningen bij zijn werk’ In: De Revisor. Jaargang 4 (1977)
René Marres, ‘Weerwood’ In: Tirade. Jaargang 21 (nrs. 221-231) (1977)
Pascal Tasiaux, ‘Psychomachie bij J. van Oudshoorn: een onderzoek naar structuuraspecten in ‘De tweede fluit’ (1917)’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 23 (1981)
Jan Aerts, André Demedts, Ada Deprez, Paul Hadermann, Anne Teresa de Keersmaeker, Ger Schmook en Weisz van Mengel, ‘Bekroonde prijsantwoorden’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1981 (1981)
W.A.M. de Moor, ‘Wam de Moor Over J. Van Oudshoorn Twee fragmenten uit een biografie’ In: De Revisor. Jaargang 9 (1982)
Nop Maas, ‘Biografie van J. van Oudshoorn.’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 26 (1983)
Michel Dupuis, ‘[Nummer 3]’, ‘Het aaneengroeien van subject en object in Van Oudshoorns ‘Willem Mertens' levensspiegel’ (1914) en ‘Laatste dagen’ (1926): een weg naar de psychomachie’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 25 (1983)
Hanny Michaelis, ‘Hanny Michaelis De Moor, Van Oudshoorn en de kritiek’ In: Tirade. Jaargang 28 (nrs. 290-295) (1984)
Maarten 't Hart, ‘Het beste aller dingen’ In: De som van misverstanden (1985)
Jos Radstake, ‘Jos Radstake J. van Oudshoorn en Judith’ In: Tirade. Jaargang 30 (nrs. 301-307) (1986)
W.A.M. de Moor, ‘J. van Oudshoorn 1876-1951’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
W.A.M. de Moor, ‘Wam de Moor Uit het nagelaten werk van Van Oudshoorn’ In: Tirade. Jaargang 31 (nrs. 308-313) (1987)
Adriaan Venema, ‘2 Het Lectoraat’ In: Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 1 Het systeem (1988)
Robert Anker, ‘Robert Anker Herlezen Zwarte eenzaamheid, sprakeloze verveling, schetterende angst’ In: Tirade. Jaargang 33 (nrs. 320-325) (1989)
Willem Kuipers, ‘Willem Kuipers De snorren van Tobias’ In: Raster. Nieuwe reeks. Jaargang 1994 (nrs. 65-68) (1994)
Jan Noordegraaf, ‘Wam de moor ‘Te diep-innerlijk om voor anderen bereikbaar te zijn’ Schrijvers als Vestdijk, Van Oudshoorn en Te Gussinklo in het digitale tijdperk’ In: Vestdijk-jaarboek. Jaargang 1996 (1996)
W.A.M. de Moor, ‘[2000/5]’, ‘Wam de Moor Het huwelijk is een hoger soort vergissing Dagboekfragmenten van J. van Oudshoorn’ In: De parelduiker. Jaargang 5 (2000)
Menno ter Braak, ‘J. van Oudshoorn zestig jaar’ In: Vaderlandartikelen 1936 (2009)


Terug naar overzicht